Ammattilaisille

Oppimisen tuki

Esittely

Oppimisen tuen keskuksessa tarjoamme monipuolisia palveluita oppimisen, tiedonkäsittelyn ja mielenterveyden ongelmiin. Kohderyhmänä ovat sekä tiedonkäsittelyn, oppimisen ja mielenterveyden ongelmia kokevat nuoret ja aikuiset että heitä kohtaavat ammattilaiset ja laajasti ottaen kaikki asiasta kiinnostuneet kansalaiset ja päättäjät.

Tuotamme ja jaamme tietoa nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista sekä niitä helpottavista tukikeinoista (mm. oppimisvaikeus.fi -verkkosivusto). Lisäksi tutkimme ja kehitämme vaikuttavia kohderyhmän haasteiden tunnistamiseen soveltuvia menetelmiä ja tarjoamme niitä ammattilaisten käyttöön (mm. KOMO-kysely).

Tarjoamme oppimisen vaikeuksia ja niihin liittyviä mielenterveyden ongelmia kokeville suunnattuja matalan kynnyksen tukiryhmiä, yksilöllistä etävalmennusta, chat-, verkko- ja puhelinneuvontaa.

Tarjoamme myös maksullisia neuropsykologin ja psykologin tutkimus- ja kuntoutuspalveluita tiedonkäsittelyn ja oppimisen ongelmiin ja näihin liittyviin mielenterveyden haasteisiin 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Lisäksi neuropsykologimme tarjoavat ammattilaisille työnohjausta sopimuksen mukaan.

Järjestämme myös pääasiassa ammattilaisille suunnattuja sekä maksullisia että maksuttomia aihepiiriin liittyviä koulutuksia.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja teemme mielellämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Järjestöt ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Toteutamme myös useita erillishankkeita, joissa tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tällä hetkellä toimintaamme rahoittavat mm. STEA, Kela ja OPH.

Asiantuntijapalvelut

Kuntoutussäätiön psykologipalvelut

Oppimisen tuen keskuksesta voi ostaa neuropsykologin ja psykologin palveluita oppimisvaikeuksiin sekä muihin tiedonkäsittelyn ongelmiin ja näihin liittyviin mielenterveyden haasteisiin 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Työnohjauspalvelut

Neuropsykologimme tarjoavat työnohjausta sopimuksen mukaan. Suosittelemme asiantuntemustamme erityisesti yli 16-vuotiaiden oppimisvaikeusasiakkaiden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Ota yhteyttä

Tutustu psykologipalveluihin

Oppimisen tuen menetelmät

Kehitämme menetelmiä nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukemiseen. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja kehittämishankkeiden hyviin kokemuksiin.

Tutustu oppimisen tuen menetelmiin

Koulutukset

Oppimisen tuen keskuksesta voi ostaa koulutuskokonaisuuksia tai yksittäisiä luentoja.

Osaamisemme on erityisen vahvaa oppimisvaikeuksien ja muiden tiedonkäsittelyn vaikeuksien alueella sekä näihin vaikeuksiin liittyvien mielenterveyden ongelmien sisällöissä.

Voimme muokata koulutuksen sisältöjä tilaajan toiveiden mukaiseksi tai luoda juuri teidän organisaatioonne sopivan koulutuskokonaisuuden.

Kouluttajina toimivat Oppimisen tuen keskuksen ammattitaitoiset kouluttajat (ks. tarkemmat kuvaukset asiantuntijoista sivun alaosasta.

Oppimisen tuen keskus järjestää vuosittain myös yksittäisiä maksuttomia oppimisvaikeusteemoihin liittyviä webinaareja.

Vuoden 2024 maksuttomat koulutukset:

 • Mielihyvin duunissa - Oppimisen haasteiden huomioiminen työelämässä 18.4. linkki
 • Lukutaito ja oppimisvaikeudet -webinaari 22.4. linkki
 • Aikuisten neuropsykiatriset häiriöt ja rinnakkaiset oppimisvaikeudet - tunnistaminen ja tuki 22.5. linkki
 • Menetelmäpaja: KOMO – Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista 6.6. linkki
 • Oppimisen tuen keskuksen infotilaisuus - tietoa oppimisen tuen ryhmistä 22.8. linkki
 • Uusinta:  Mielihyvin duunissa - Oppimisen haasteiden huomioiminen työelämässä 5.9. linkki
 • Mielihyvin duunissa - Oppimisen haasteiden tunnistaminen työterveyshuollossa 20.9. linkki
 • Älypuhelimen haasteet ja mahdollisuudet oppimisen vaikeuksia kokevilla aikuisilla. 4.11. linkki tulossa

Vuoden 2024 maksulliset koulutukset:

 • Psyykkisen ja kognitiivisen työ- ja toimintakyvyn arviointi -etäkoulutus 26.9. linkki
 • Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi: Työkaluja psykologin työhön -etäkoulutus 7.11. linkki

Esimerkkejä tilattavien maksullisten koulutuskokonaisuuksien sisällöistä:

 • Oppimisvaikeuksien ilmeneminen nuorilla ja aikuisilla
 • Erilaisten kehityksellisten oppimisvaikeuksien ilmeneminen
 • Rinnakkaiset mielenterveyden haasteet
 • Oppimisvaikeudet maahanmuuttajataustaisilla
 • Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tuki
 • Oppimisvaikeuksien puheeksi otto ja alustavan tunnistamisen menetelmät
 • Oppimisvaikeuksien tukeminen opinnoissa/työssä/arjessa
 • Oppimisen (digi)apuvälineet oppimisvaikeuksien tukena
 • Ohjauspolku oppimisvaikeuksissa

Selaa Kuntoutussäätiön koulutuksia

Tietoa oppimisvaikeuksista

Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan suppeimman määritelmän mukaan vaikeutta koulussa opetettavien taitojen oppimisessa, eli vaikeuksia lukemisessa tai matematiikassa. Oppimisvaikeuksiksi kutsutaan yleensä myös muita kehityksellisiä vaikeuksia, jotka vaikuttavat oppimiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi kehityksellinen kielihäiriö tai hahmottamisen vaikeudet.

Oppimisvaikeuksissa vaikeudet tietyllä tiedonkäsittelyn toimintojen alueella ovat suuria suhteessa henkilön muuhun osaamiseen ja taitoihin, eikä niiden taustalla ole muita sairauksia tai koulutuksen tai kielitaidon puutteita. Ne eivät myöskään selity kokonaiskehityksen viiveellä, oppimistilaisuuksien puutteella, käytös- tai tunnehäiriöillä. Oppimisvaikeudet voivat kuitenkin esiintyä yhdessä näiden piirteiden kanssa.  

Oppimisvaikeus voi olla kapea-alainen, jolloin se koskettaa vain yhtä oppimisen aluetta. Usein samalla henkilöllä voi esiintyä monenlaisia oppimisen erityisvaikeuksia samanaikaisesti. Oppimisvaikeuksien yhteydessä voi esiintyä myös keskittymisen haasteita ja vaikeuksia oman toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa. Jos nämä vaikeudet ovat hyvin korostuneita, kyseessä saattaa olla esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD). Oppimisvaikeuksien ilmenemismuodot voivat vaihdella iän ja oppimishaasteiden mukaan. Vaikka oppimisvaikeudet ovat perinnöllisiä, ne voivat ilmetä samassakin perheessä monella eri tavalla.

Laaja-alaisista oppimisvaikeuksista puhutaan, kun yleinen kykytaso on keskimääräistä matalampi. Silloin vaikeuksia ilmenee yleensä monenlaisissa tiedonkäsittelyn ja oppimisen taidoissa. Myös huomattavien tarkkaavuusvaikeuksien yhteydessä ilmenee usein oppimisvaikeuksia.

Häpeän, turhautumisen ja erilaisuuden kokemukset ovat tavallisia oppimisvaikeuksien yhteydessä. Tutkimusten mukaan oppimisvaikeudet lisäävät riskiä myös mielenterveyden pulmiin. Oppimisvaikeuksien varhainen huomaaminen ja oikeanlainen tuki vahvistavat itsetuntoa ja mielenterveyttä. Kaiken ikäiset hyötyvät oppimisen vaikeuksien tunnistamisesta ja tarpeen mukaisesta ohjauksesta, tukitoimista ja kuntoutuksesta.

Lue lisää osoitteessa oppimisvaikeus.fi

Erillishankkeet

Oppimisen tuen keskuksessa toteutamme useita erillishankkeita, joissa tehdään laajasti yhteistyötä monien tahojen kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. hankkeet, järjestöt, kaupungit, ammattiopistot, koulutuskeskukset, keskussairaalat, TE-toimistot, ELY-keskukset, Ohjaamot, tutkimuslaitokset, ministeriöt ja yliopistot.

Menneet hankkeet

2017
2018
2014
2018
Meneillään
Päättynyt

OPI-kuntoutuskurssien tutkimus

2016
2018
2016
2018

Materiaalit

Infograafit

Oppimisen tuki

Kehitykselliset oppimisvaikeudet

Infograafia saa tällaisenaan käyttää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.
PDF
Oppimisen tuki

Mistä tukea oppimisvaikeuksiin?

Infograafia saa tällaisenaan käyttää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.
PDF
Oppimisen tuki

Tarkkaavuuden osa-alueet

Infograafia saa tällaisenaan hyödyntää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.
PDF
Oppimisen tuki

Tarkkaavuuden osa-alueet -infograafi ruotsiksi

Infograafia saa tällaisenaan hyödyntää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.
PDF
Oppimisen tuki

Tarkkaavuuden osa-alueet -infograafi englanniksi

Infograafia saa tällaisenaan hyödyntää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.
PDF
Oppimisen tuki

Tarkkaavuuden tukeminen

Infograafia saa tällaisenaan hyödyntää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.
PDF
Oppimisen tuki

Att stöda uppmärksamheten

PDF
Oppimisen tuki

Enhancing Attentiveness

PDF
Oppimisen tuki

Oppimisen tueksi

Infograafia saa tällaisenaan käyttää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.
PDF
Oppimisen tuki

Som stöd för inlärningen

Infograafeja saa tällaisenaan käyttää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.
PDF
Oppimisen tuki

Supporting Learning

Infograafeja saa tällaisenaan käyttää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.
PDF
Oppimisen tuki

Oppimisvaikeuksien tukeminen työelämässä -huoneentaulu

Huoneentaulua saa tällaisenaan käyttää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.
PDF
Oppimisen tuki

Miten muisti toimii?

Infograafia saa tällaisenaan käyttää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön. Miten muisti toimii? -infograafin on tehnyt Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus.
PDF

Oppaat ja julkaisut

Muut julkaisut

Vieraiden kielten vaikeudet

PDF

Opas ryhmien ohjaamiseen

PDF

Apuvälineopas

PDF
Työselosteita

Kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Opi oppimaan -hankkeen väliraportti

PDF
Työselosteita

Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi

PDF
Työselosteita

Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen, arviointi ja kuntoutus. Opi oppimaan -hankkeen toimeenpano ja tulokset.

PDF
Muut julkaisut

Arkityökoulutus - tuki yhteiseen työn uudistamiseen

PDF
Muut julkaisut

Tukea ja palveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin

PDF
Muut julkaisut

Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona

PDF
Muut julkaisut

Oppimisvaikeuksien huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. Tietoa aikuisen asiakkaan oppimisvaikeuden tunnistamisesta ja jatko-ohjauksesta

PDF
Muut julkaisut

Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

PDF
Muut julkaisut

Ryhmästä voimaa aikuisten oppimisvaikeuksiin

PDF
Muut julkaisut

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet. Moniammatillinen ohjaus ja tuki

PDF
Muut julkaisut

Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa

PDF
Muut julkaisut

Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologinen yksilö- ja ryhmämuotoinen kuntoutus – tietoa kuntouttajalle

PDF
TKI-tiivistelmät

Osallisuuden edistäminen liikunnan avulla

PDF
TKI-tiivistelmät

Syrjäytymistä voidaan vähentää oppimisvaikeuksien tuella

PDF
Muut julkaisut

Opas sujuvampaan opiskeluun

PDF
Muut julkaisut

Ohjaajan opas sujuvamman opiskelun tukemiseen

PDF

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää oppimisvaikeuksista?

Ota yhteyttä niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian!

Poutiainen Erja

Johtava tutkija, FT, kliinisen neuropsykologian dosentti, neuropsykologi

Nukari Johanna

Neuropsykologian erikoispsykologi, erikoistutkija, PsT

Lue lisää Oppimisvaikeudesta

Oppimisvaikeus.fi-sivusto kertoo nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista luotettavasti ja puolueettomasti ja auttaa löytämään ratkaisuja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen. Sivuilla esitellään myös Kuntoutussäätiön kehittämistoimintaa ja tuotteita. Sivustoa koordinoi Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!