Infograafi

Tarkkaavuuden osa-alueet -infograafi ruotsiksi

Tiedoksi

Infograafia saa tällaisenaan hyödyntää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.

Infograafin teksti

UPPMÄRKSAMHETENS DELOMRÅDEN

INFORMATION OM OLIKA DELAR AV UPPMÄRKSAMHETEN OCH EXEMPEL PÅ SVÅRIGHET

Rikta

Att rikta uppmärksamheten mot det väsentliga och kunna ignorera det irrelevanta.

Svårighet med att rikta uppmärksamheten

  • Störningsfaktorer i omgivningen, såsom ljud eller händelser, får en att tappa fokus.
  • Man är i sina egna tankar, t.ex. när man ska göra annat eller lyssna på andra.

Upprätthålla

Att hålla kvar uppmärksamheten på det man ska fokusera på. Förmågan att upprätthålla uppmärksamheten betonas i situationer som pågår länge.

Svårighet med att upprätthålla uppmärksamheten

  • Man har svårt att koncentrera sig i situationer som kräver noggrannhet eller uthållighet, t.ex. att lyssna på undervisning eller läsa.
  • Man tappar koncentrationen i situationer som är monotona, men som kräver vaksamhet, t.ex. att köra långa sträckor.

Skifta

Att smidigt flytta fokus från en sak till en annan.

Svårighet med att skifta uppmärksamheten

  • Man har svårt att smidigt övergå från en uppgift eller anvisning till en annan.
  • Man försjunker i det man gör till den grad att det är svårt att sluta och man glömmer att fokusera på annat. T.ex. att spela eller se på serier i flera timmar.

Fördela

Att fördela uppmärksamheten på två eller flera saker. Ju mer krävande uppgiften är, desto svårare är det att fördela uppmärksamheten.

Svårighet med att fördela uppmärksamheten

  • Man har svårt att hantera två eller flera saker samtidigt, t.ex. att lyssna på undervisning och göra anteckningar.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!