Tietoa meistä

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä ja visiomme on olla vetovoimaisin kuntoutuksen kehittämisympäristö. Osaamisalueemme ovat työkyky, toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus.

Meistä

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä ja visiomme on olla vetovoimaisin kuntoutuksen kehittämisympäristö. Osaamisalueemme ovat työkyky, toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus.

Toiminnassamme yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen, uudistamme kuntoutusmalleja ja kuntoutusjärjestelmää sekä innostamme kehittämiseen mukaan asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja asiakkaita.

Arvomme ja lupauksemme

Avoimuus

Toimimme avoimesti ja tutkittuun tietoon perustuen siten, että työmme tuloksia voidaan hyödyntää kuntoutusalalla mahdollisimman laajasti. Jaamme tietoa, osaamista ja tuloksia.

Yhdessä tekeminen – yhdessä onnistuminen

Haemme aina parhaan asiantuntemuksen toimintoihimme. Mahdollistamme päättäjien, palvelutuottajien, kehittäjien ja asiakkaiden vuorovaikutuksen. Toimimme ja vaikutamme yhdessä.

Yhdenvertaisuus

Toimimme kehittämisympäristössämme yhdenvertaisemman kuntoutuksen aikaansaamiseksi eri väestöryhmille.

Teemme työtämme

 • Tutkijan mielellä
 • Rohkeasti kokeilemalla
 • Yhteistyössä ja jakamalla
 • Kestävällä tavalla

Yhteistyö

Yhteistyöllä lisäämme toimintamme vaikuttavuutta. Onnistuneessa yhteistyössä on yhteinen päämäärä, johon tähdätään hyödyntämällä kaikkien osapuolten vahvuuksia. Jos haluat tehdä kanssamme yhteistyötä, niin ota rohkeasti yhteyttä. Voimme ideoida uutta yhdessä tai voit pyytää asiatuntemustamme jo olemassa oleviin toimintoihin.

Teemme yhteistyötä

 • hanketyössä
 • vaikuttamisviestinnässä
 • yhteiskunnallisissa yrityksissä
 • kuntouttavassa työtoiminnassa
 • tapahtumien järjestämisessä
 • koulutusten järjestämisessä
 • Järjestöjen ja säätiöiden kanssa  
 • ammatillisten oppilaitosten, lukioiden, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa
 • monissa verkostoissa

Kansainväliset yhteydet

Kuntoutussäätiö on Rehabilitation Internationalin (RI) suomalaisen järjestön RIFI ry:n jäsen ja mukana International Council on Social Welfare (ICSW) -järjestön Suomen toimikunnassa. Osallistumme kuntoutuksen sekä useiden sen lähitieteenalojen kansainvälisten järjestöjen toimintaan, esimerkiksi European Forum for Research in Rehabilitation, EFRR, sekä muihin kansainvälisiin verkostoihin. Teemme yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa eri hankkeissa ja toiminnoissa ja toteutamme hankkeita myös kansainvälisellä rahoituksella. Erityisen aktiivista kansainvälistä yhteistyötä tehdään yhteisötalouden teemaan liittyvissä toiminnoissa.

Vuosittain järjestettävillä Valtakunnallisilla Kuntoutuspäivillä esitellään mm. uusimpia kansainvälisiä tutkimustuloksia sekä tutustaan eri maiden kuntoutusjärjestelmiin ja asiakkaan asemaan.

Vaikuttamistyö

Vaikuttamistyöllä edistämme työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden tuen kokonaisvaltaista uudistumista. Ennakoimme ja reagoimme nopeastikin yhteiskunnallisiin muutoksiin, lisäksi teemme pitkäjänteistä työtä ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikuttamistoiminnassamme tuomme tutkittua tietoa, kehittämis- ja kokeilutoimintamme tuloksia sekä asiakaskokemuksia päätöksenteon tueksi. Vahvistamme myös yhteistyökumppaniemme vaikuttamistyötä ja heidän oman toimintansa kehittämistä osaamisemme avulla. Teemme pohjatyötä seuraamalla ajankohtaista keskustelua, tutkimuksilla, kokeiluilla sekä osallistumalla erilaisten työryhmien ja verkostojen toimintaan.  

Tavoitteenamme on, että kolmannen sektorin asiantuntemusta hyödynnettäisiin entistä enemmän yhteiskunnallisesti merkittävissä kysymyksissä, ja päämääränä on edistää heikommassa asemassa olevien hyvinvointia.

Vaikuttamistyötämme on muun muassa

 • yhteistyö eri toimijoiden kanssa
 • TKI-tiedon tuottaminen ja levittäminen päätöksenteon sekä vaikuttamistyön tueksi
 • lausuntojen ja kannanottojen tekeminen
 • kuntoutusviikon järjestäminen vuosittain
 • kuntoutusalan suurimman tapahtuman Kuntoutuspäivien järjestäminen vuosittain
 • Toimimalla työryhmissä ja verkostoissa
 • haastattelut medialle
 • puheenvuorot ja esiintymiset

Tutustu Kuntoutussäätiön
lausuntoihin, kannanottoihin ja vetoomuksiin

17.6.2024

Kuntoutussäätiö on jättänyt lausuntonsa valtioneuvoston rasismin torjumisen yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpideohjelman luonnoksesta. Lopulliseen ohjelmaan tulee Kuntoutussäätiön mielestä saada enemmän konkretiaa.

3.6.2024

Kuntoutussäätiö muistuttaa, että kolmannella sektorilla on kokemusta käytännönläheisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Nykyiset rahoitusinstrumentit eivät tue riittävästi kolmannen sektorin TKI-toimintaa.

11.4.2024

Kuntoutussäätiö ei kannata aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamista kokonaan, vaan niiden kehittämistä vastaamaan paremmin koulutuksessa aliedustettujen ryhmien tarpeita.

Kuntoutusviikko-kampanja

Jokaisen äänellä on merkitystä!

Kuntoutusviikko on kuntoutuksen teemaviikko, jonka aikana edistämme kuntoutuksen arvostusta yhteiskunnassa. Keskusteluun voi osallistua kuka tahansa, ja kuntoutujien, ammattilaisten sekä asiantuntijoiden näkökulmat ovat kaikki arvokkaita. Henkilökohtaiset kokemukset, arkityön havainnot ja niiden peilaaminen päätöksentekoon auttavat kehittämään kuntoutusta entistä toimivammaksi ja vaikuttavammaksi.

Tänä vuonna Kuntoutusviikkoa vietetään 3.–9.6.2024. Kampanja järjestetään vuosittain samalla viikolla Kuntoutussäätiön Kuntoutuspäivät-tapahtuman kanssa.

Miten voi osallistua?

Voit jakaa omia kuntoutukseen liittyviä kokemuksiasi, huomioitasi ja kehitysideoitasi sosiaalisessa mediassa, omissa verkostoissasi, kahvipöydässä tai Kuntoutuspäivillä.

Käytä sosiaalisessa mediassa asiasanaa #Kuntoutusviikko! Jaamme julkaisusi Kuntoutussäätiön kanaviin.

Lataa valmiit kuvat sosiaaliseen mediaan tai käytä valmista Canva-mallipohjaa. Mallipohjaan voit vaihtaa haluamasi tekstit, kuvat, värit ja logot.

Taustatietoa Kuntoutusviikosta

Kuntoutusviikko on kampanja, jonka aikana Kuntoutusverkosto (KUVE) jakaa tutkittua tietoa ja kokemuksia kuntoutuksesta sosiaalisessa mediassa joka päivä. Kampanja on järjestetty vuodesta 2022.

Hallitus

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Puheenjohtaja
Jaana Pakarinen
Vates-säätiö
Pasi Ylipaavalniemi
Vates-säätiö
Varapuheenjohtaja
Juha-Matti Latvala
Niilo Mäki -instituutti
Päivi Fadjukoff
Niilo Mäki -instituutti
Timo Koskinen
SAK
Riitta Työläjärvi
SAK
Auli Rytivaara
EK
Vesa Rantahalvari
EK
Turkka Sinisalo
TELA ry
Janne Pelkonen
TELA ry
Anne Huotari
KAKS
Jani Kurvinen
KAKS
Kimmo Hane
MTKL
Janne Jalava
MTKL
Jenni Tuominen
Monika-Naiset ry
Natalie Gerbert
Monika-Naiset ry
Marika Skyttä
Syöpäsäätiö / Suomen syöpäyhdistys
Eija Herttuainen
Syöpäsäätiö / Suomen syöpäyhdistys

Rekrytointi

Tule meille töihin! Vastaanotamme avoimia hakemuksia myös julkisten työpaikkailmoitustemme ulkopuolella.

Kuntoutussäätiö työllistää muun muassa tutkijoita, psykologeja ja ohjaajia. Haemme joukkoomme erityisesti ammattilaisia, jotka haluavat työssään tukea heikoimmassa asemassa olevien työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta, työskennellä moniprojektiympäristössä mielenkiintoisissa ja yhteiskunnallisesti merkityksellisissä hankkeissa tai palveluissa, kehittää omaa osaamistaan sekä toimia osana monialaista asiantuntijayhteisöä.  

Etsimme jatkuvasti myös korkeakoulu- ja muita harjoittelijoita. Meillä voit harjoitteluaikana tutustua esimerkiksi monipuolisiin tutkimusavustajan, sosionomin tai järjestöviestinnän tehtäviin. Toimimme yhteistyössä useiden eri oppilaitosten kanssa muun muassa hanketoiminnassamme.  

Kuntoutussäätiön työntekijät ovat osa monialaista asiantuntijayhteisöä, joka toiminnallaan rakentaa parempaa toimintakykyä, työelämää ja osallisuutta. Teemme korkeatasoista käytäntölähtöistä tutkimusta, toteutamme kehittämisprojekteja ja arviointeja, konsultoimme ja koulutamme. Meillä on myös ihmisten toiminta- ja työkykyä vahvistavaa palvelutuotantoa. Suurin osa toiminnastamme on yleishyödyllistä.

Työ meillä tarjoaa työntekijöille joustoa, mahdollisuuden vaikuttaa omaan toimenkuvaan ja kehittyä työssä. Henkilöstökyselyidemme mukaan keskeisiä vahvuuksiamme ovat työntekijöiden kokemus oman työn merkityksellisyydestä ja yhteiskunnallisesta tärkeydestä, mahdollisuus kasvaa ja kehittyä työssä, hyvä työyhteisö ja työpaikan vahva sisäinen luottamus.

Toimitilamme sijaitsevat Helsingin Malminkartanossa. Meillä on joustavat työaika- ja paikkajärjestelyt sekä mahdollisuus laajamittaiseen etätyöskentelyyn. Käytössämme ovat lounassetelit. Säätiössä on käytössä lakisääteistä laajempi työterveyshuolto ja etävastaanottomahdollisuus.

Kiinnostaako sinua liittyä 50 hengen joukkoomme? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Tältä sivulta löydät Kuntoutussäätiön työntekijöiden yhteystiedot ja verkkosivujemme palautelomakkeen. Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi.

Henkilöstön yhteystiedot

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!