Hankkeet

Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologinen kuntoutus – tuloksellisuuden arviointi

2012
2017
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologinen kuntoutus – tuloksellisuuden arviointi

Project Name

Effectiveness of neuropsychological rehabilitation of young dyslexic adults

Hankkeen tila

Päättynyt

Alkamisvuosi

2012

Päättymisvuosi

2017

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

HUS Foniatrian yksikkö

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on arvioida nuorten aikuisten kehityksellisen lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen tuloksellisuutta. Tutkimuksessa verrataan satunnaistetulla, kontrolloidulla tutkimusasetelmalla yksilöllistä neuropsykologista kuntoutusta ja ryhmämuotoista neuropsykologista kuntoutusta toisiinsa sekä kontrollitilanteeseen, jossa kuntoutusta ei tarjota lainkaan (= odottavan ryhmän asetelma).

Julkaisut

Julkaisut

Nukari J, Laasonen M, Poutiainen E. The Severity of developmental dyslexia in adults relates especially to anamnestic aspects of the learning difficulty rather than current symptoms. Abstract. The 5th Scientific Meeting of the European Societies of Neuropsychology (ESN) and the joint meeting of the 12th Nordic Meeting in Neuropsychology. September 9-11, 2015, Tampere, Finland.Rautavaara S, Nukari J, Poutiainen E. Subjective memory failures are not strongly associated with neuropsychological performance in adults with developmental dyslexia. Abstract. The 5th Scientific Meeting of the European Societies of Neuropsychology (ESN) and the joint meeting of the 12th Nordic Meeting in Neuropsychology. September 9-11, 2015, Tampere, Finland.Nukari J & Poutiainen E. Preliminary experiences from the neuropsychological rehabilitation of young dyslexic adults. Abstract. 13h Congress of the European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR). May 6 – 9, 2015, Helsinki, Finland.Rantaniska V. Toiminnanohjaus nuorilla aikuisilla, joilla on lukivaikeus – neuropsykologisesti arvioidun kognitiivisen suoriutumisen ja itsearvioinnin näkökulmat. Pro Gradu. Psykologia, Käyttäytymistieteiden laitos, 2015.Rautavaara S. Lukivaikeuteen liittyvien arjessa koettujen muistiongelmien yhteys neuropsykologisin menetelmin arvioituun kognitiiviseen suoriutumiseen nuorilla aikuisilla. Pro gradu. Psykologia, Käyttäytymistieteiden laitos, 2015.Nukari J, Laasonen M, Haapanen M-L, Arkkila E, Poutiainen E. Lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen tuloksellisuus. Abstrakti. Psykologia 2016 kongressi, 24-26.8.2016, Tampere. Nukari J, Laasonen M, Haapanen M-L, Arkkila E, Poutiainen E. Lukivaikeuden neuropsykologinen kuntoutus nuorilla aikuisilla on tuloksellista. Teoksessa: Kolehmainen L, Anttila H, Hiekkala S, Poutiainen E (toim.) Kuntoutuksen tutkimusseminaari 2016. Abstraktikirja. Työpaperi 39/2016 (verkkojulkaisu). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2016, s 20.Nukari J & Sarkki L. Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologinen yksilö- ja ryhmämuotoinen kuntoutus -tietoa kuntouttajalle. Kuntoutussäätiö, Helsinki, 2017Nukari J, Poutiainen E, Laasonen M, Arkkila E & Haapanen M-E. Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologinen kuntoutus - tuloksellisuuden arviointi. 28.12.2017, Yhteenveto loppuraportista (Dnro 36/26/2012).Nukari, J. Poutiainen, E., Arkkila, E., Haapala, M.-L., Lipsanen, J., & Laasonen, M. Abstract. Neuropsychological interventions of adult dyslexia improve cognitive functioning in both individual and group format – results from an RCT study. The 13th Nordic meeting in neuropsychology on 24th of August 2018.Nukari, J., Laasonen, M., Arkkila, E., Haapanen, M.-L., Lipsanen J. & Poutiainen, E. Abstract. Neuropsychological intervention of dyslexia in young adults has positive effects on their achievement strategies and psychosocial wellbeing. The 7th Scientific Meeting of the Federation of the European Societies of Neuropsychology, 6th of August 2019.Nukari, J. Poutiainen, E., Arkkila, E., Haapala, M.-L., Lipsanen, J., & Laasonen, M. (2019). Both individual and group-based neuropsychological interventions of dyslexia improve processing speed in young adults - a randomized controlled study. Journal of Learning Disabilities. https://doi.org/10.1177/0022219419895261Nukari, J. M., Laasonen, M. R., Arkkila, E. P., Haapanen, M.-L., Lipsanen, J. O., & Poutiainen, E. T. Neuropsychological intervention of dyslexia has a positive effect on aspects of psychological well-being in young adults – a randomized controlled study. Dyslexia, 2022, 28, 166-184. https://doi.org/10.1002/dys.1697

Keywords

neuropsychological rehabilitation, dyslexia, individual rehabilitation, group rehabilitation

Kotisivu

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!