Asiakkaille

Oppimisen tuki

Oppimisen tuki –sivulle on koottu tietoa Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksen nuorille ja aikuisille suunnatusta maksuttomasta tuesta oppimisvaikeuksiin tai niihin liittyviin mielenterveyden haasteisiin. Näillä sivuilla on myös lyhyesti tietoa oppimisvaikeuksista ja mielenterveyden pulmista. Jos kaipaat enemmän tietoa aiheesta, katso Oppimisvaikeus.fi.

Materiaalit

Infograafit

Oppimisen tuki

Kehitykselliset oppimisvaikeudet

PDF
Oppimisen tuki

Mistä tukea oppimisvaikeuksiin?

PDF
Oppimisen tuki

Tarkkaavuuden osa-alueet

PDF
Oppimisen tuki

Tarkkaavuuden osa-alueet -infograafi ruotsiksi

PDF
Oppimisen tuki

Tarkkaavuuden osa-alueet -infograafi englanniksi

PDF
Oppimisen tuki

Tarkkaavuuden tukeminen

PDF
Oppimisen tuki

Att stöda uppmärksamheten

PDF
Oppimisen tuki

Enhancing Attentiveness

PDF
Oppimisen tuki

Oppimisen tueksi

PDF
Oppimisen tuki

Som stöd för inlärningen

PDF
Oppimisen tuki

Supporting Learning

PDF
Oppimisen tuki

Oppimisvaikeuksien tukeminen työelämässä -huoneentaulu

PDF
Oppimisen tuki

Miten muisti toimii?

PDF

Oppaat ja julkaisut

Apuvälineopas

PDF
Muut julkaisut

Opas sujuvampaan opiskeluun

PDF
Muut julkaisut

Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa

PDF
Muut julkaisut

Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

PDF

Muut julkaisut

Kela

Toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden mielenterveysongelmien yhteys koettuun opintosuoriutumiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tuen hakemiseen ja saamiseen

Korkeamäki J, Parkkila M, Poutiainen E.
Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 26, 2023
PDF
Kuntoutussäätiö

Opiskeluvalmennus opiskelijan tukena ammatillisissa opinnoissa. Kelan lyhytterapiamuotoisen opiskeluvalmennuksen arviointi

Korkeamäki J, Salakka I, Pietilä P, Hautamäki L.
Kuntoutusta kehittämässä 22, 2020
PDF
Oppimisen tuki

Ohjausmallilla tukea työn ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille. Löydä suuntasi -hankkeen loppuraportti

Parkkila M, Boltar L, Vaalasranta L, Pitkänen S, Poutiainen E.
Kuntoutusta kehittämässä 17, 2020
PDF
KELA

Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen

Harkko J, Villa T, Korkeamäki J, Vaalasranta L, Poutiainen E.
Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 19, 2019
PDF
KELA

Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteutuminen ja vaikutukset

Turunen K, Tuulio-Henriksson A, Poutiainen E.
Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 17, 2019
PDF
KELA

Vaativan kuntoutuksen toteutus etäkuntoutuksena aivovamman saaneilla

Parkkila M, Naamanka E, Poutiainen E, Hiekkala S.
Teoksessa Salminen A-L ja Hiekkala S (toim.) Kokemuksia etäkuntoutuksesta, Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia, 47– 65. Helsinki: Kela, 2019.
PDF

Innostu ja onnistu lukemisessa -materiaalit

Innostu ja onnistu lukemisessa -infograafit

Oppimisen tuki

Innostaako lukeminen?

PDF
Oppimisen tuki

Lukivaikeus vaikuttaa lukuintoon

PDF
Oppimisen tuki

Viisi vinkkiä lukemiseen keskittymiseen

PDF
Oppimisen tuki

Kun lukemiseen keskittyminen on vaikeaa

PDF
Oppimisen tuki

Luo lukemiseen sopiva ympäristö

PDF
Oppimisen tuki

Miten luettu asia jäisi mieleen?

PDF
Oppimisen tuki

Välineitä lukemisen tueksi

PDF
Oppimisen tuki

Tukea lukemisen vaikeuksiin

PDF
Oppimisen tuki

Lue kuuntelemalla

PDF
Oppimisen tuki

Kannusta itseäsi lukemaan

PDF

Innostu ja onnistu lukemisessa -videot

Lukivaikeus vaikuttaa lukuintoon
Mikäli ylläolevaa videota ei näy, voit katsoa sen myös täältä:
YouTubessa

Tietoa oppimisvaikeuksista

Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan suppeimman määritelmän mukaan vaikeutta koulussa opetettavien taitojen oppimisessa, eli vaikeuksia lukemisessa tai matematiikassa. Oppimisvaikeuksiksi kutsutaan yleensä myös muita kehityksellisiä vaikeuksia, jotka vaikuttavat oppimiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi kehityksellinen kielihäiriö tai hahmottamisen vaikeudet.

Oppimisvaikeuksissa vaikeudet tietyllä tiedonkäsittelyn toimintojen alueella ovat suuria suhteessa henkilön muuhun osaamiseen ja taitoihin, eikä niiden taustalla ole muita sairauksia tai koulutuksen tai kielitaidon puutteita. Ne eivät myöskään selity kokonaiskehityksen viiveellä, oppimistilaisuuksien puutteella, käytös- tai tunnehäiriöillä. Oppimisvaikeudet voivat kuitenkin esiintyä yhdessä näiden piirteiden kanssa.

Oppimisvaikeus voi olla kapea-alainen, jolloin se koskettaa vain yhtä oppimisen aluetta. Usein samalla henkilöllä voi esiintyä monenlaisia oppimisen erityisvaikeuksia samanaikaisesti. Oppimisvaikeuksien yhteydessä voi esiintyä myös keskittymisen haasteita ja vaikeuksia oman toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa. Jos nämä vaikeudet ovat hyvin korostuneita, kyseessä saattaa olla esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD). Oppimisvaikeuksien ilmenemismuodot voivat vaihdella iän ja oppimishaasteiden mukaan. Vaikka oppimisvaikeudet ovat usein perinnöllisiä, ne voivat ilmetä samassakin perheessä monella eri tavalla.

Laaja-alaisista oppimisvaikeuksista puhutaan, kun yleinen kykytaso on keskimääräistä matalampi. Silloin vaikeuksia ilmenee yleensä monenlaisissa tiedonkäsittelyn ja oppimisen taidoissa. Myös huomattavien tarkkaavuusvaikeuksien yhteydessä ilmenee usein oppimisvaikeuksia. Häpeän, turhautumisen ja erilaisuuden kokemukset ovat tavallisia oppimisvaikeuksien yhteydessä. Oppimisvaikeuksien varhainen huomaaminen ja oikeanlainen tuki vahvistavat itsetuntoa ja mielenterveyttä. Kaiken ikäiset hyötyvät oppimisen vaikeuksien tunnistamisesta ja tarpeen mukaisesta ohjauksesta, tukitoimista ja kuntoutuksesta.

Lisäksi tarjoamme maksutonta tukea ja neuvontaa oppimisen vaikeuksiin chatissa, verkko- ja puhelinneuvonnassa, etävalmennuksena, oppimiskahviloissa ja tukiryhmissä.

Tietoa psyykkisistä pulmista

Monet mielenterveyden pulmat vaikuttavat väliaikaisesti tiedonkäsittelyyn ja oppimiskykyyn. Ne myös haittaavat toimintakykyä eri tavoin ja siten voivat vaikeuttaa opiskelua.

Tutkimusten mukaan oppimisvaikeudet lisäävät riskiä mielenterveyden pulmiin. Oppimisvaikeudet lisäävät myös riskiä heikkoon koulutukseen ja matalaan tulotasoon, jotka voivat puolestaan lisätä mielenterveyden pulmien riskiä.

Masennus ja ahdistus ovat yleisimpiä psyykkisiä ongelmia. Joskus masennus tai ahdistus on seurausta vaikeasta tilanteesta: voi olla, että on tapahtunut jotakin järkyttävää, jonka kestämiseen ei tunnu olevan tarpeeksi voimia. Voi myös olla, että pikkuhiljaa hankalat asiat ovat kasautuneet ja voimat ovat sen vuoksi riittämättömät tilanteessa selviämiseen. Joskus erilaisille vaikeille tunteille, kuten peloille tai masentuneelle mielelle, ei ole helppo löytää mitään varsinaista syytä, mutta silti ahdistus tai masennus voi vallata mielen.

Jos mielenterveyden pulmat vaikeuttavat elämää, oli niiden alkulähde sitten mikä tahansa, on hyvin tärkeää etsiä itselleen tukea. Joskus riittää, että keskustelee asiasta läheisten ja luotettavien ihmisten kanssa. Joskus taas on hyvä hakeutua terveydenhuollon palveluihin arvioimaan tilannetta

Lisätietoa

Nukari Johanna

Neuropsykologian erikoispsykologi, erikoistutkija, PsT

Poutiainen Erja

Johtava tutkija, FT, kliinisen neuropsykologian dosentti, neuropsykologi

Ota meihin yhteyttä

Oletko kiinnostunut palveluistamme? Ota yhteyttä niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian!

*-merkityt kentät ovat pakollisia.

Kiitos viestistäsi!

Olemme teihin pian yhteydessä.

Voit halutessasi palata etusivulle alta.

Viestin lähettäminen epäonnistui. Kokeilethan uudelleen.

Lue lisää Oppimisvaikeudesta

Oppimisvaikeus.fi-sivusto kertoo nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista luotettavasti ja puolueettomasti ja auttaa löytämään ratkaisuja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen. Sivuilla esitellään myös Kuntoutussäätiön kehittämistoimintaa ja tuotteita. Sivustoa koordinoi Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!