Julkaisut

TKI-tiivistelmät

Kuntoutussäätiö julkaisee tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeiden tuloksia neljässä eri julkaisusarjassa. Lähes kaikki julkaisut löytyvät myös verkkoversioina.

Tietoa tiiviissä ja helposti omaksuttavassa muodossa

Tutkimuksista, kehittämisestä ja innovaatioista (TKI) tiiviisti -tiivistelmäjulkaisut tarjoavat tietoa kuntoutuksen ja sen lähialojen hyödyistä, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä ajankohtaisista tutkimustuloksista.

TKI-tiivistelmäsarja toimii päättäjien tukena yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja tarjoaa alan opiskelijoille sekä kuntoutuksen ja lähialojen ammattilaisille ajankohtaista tutkimustietoa tiiviissä ja helposti omaksuttavassa muodossa. Tiivistelmien tarkoitus on helpottaa tiedon jakamista, sen löytämistä sekä auttaa asiantuntijoita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Kuntoutussäätiön TKI-tiivistelmiä voivat tuottaa kaikki tutkittua tietoa tuottavat asiantuntijat myös Kuntoutussäätiön ulkopuolelta. Julkaisuja levitetään Kuntoutussäätiön verkostoille ja sosiaalisen median kanavissa.

Jos haluat tuottaa tiivistelmän, niin voit ladata tiivistelmäpohjan Word-tiedostomuotoisena itsellesi tästä. Voit myös ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä Kuntoutussäätiön markkinointiviestijään Oskari Huolmaniin,

TKI-tiivistelmät
Tuloksia
0
PDF
TKI-tiivistelmät

Yksilöllinen työvalmennus kaikille

2024

Yksilöllinen työvalmennus kaikille

PDF
PDF
TKI-tiivistelmät

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

2023

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
PDF
TKI-tiivistelmät

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

2023

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF
PDF
TKI-tiivistelmät

Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista

2023

Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista

PDF
PDF
TKI-tiivistelmät

Laadukas tutkimus-, arviointi- ja selvitystyö tukee vaikuttavia toimenpiteitä ja palveluja

2023

Laadukas tutkimus-, arviointi- ja selvitystyö tukee vaikuttavia toimenpiteitä ja palveluja

PDF
PDF
TKI-tiivistelmät

Mielenterveyden tuki on työkyvyn tukea

2023

Mielenterveyden tuki on työkyvyn tukea

PDF
PDF
TKI-tiivistelmät

Osallisuuden edistäminen liikunnan avulla

2023

Osallisuuden edistäminen liikunnan avulla

PDF
PDF
TKI-tiivistelmät

Mahdollistetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä

2023

Mahdollistetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä

PDF
PDF
TKI-tiivistelmät

Syrjäytymistä voidaan vähentää oppimisvaikeuksien tuella

2023

Syrjäytymistä voidaan vähentää oppimisvaikeuksien tuella

PDF
PDF
TKI-tiivistelmät

Uusi opas etäkuntoutuksen käytännön toteutukseen

2023

Uusi opas etäkuntoutuksen käytännön toteutukseen

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!