Ammattilaisille

Arviointipalvelut

Tiedolla johtamisen ja kehittämisen kumppani.

Esittely

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tekemiltä, yhteiskunnalliseen hyvään tähtääviltä toimilta ja interventioilta edellytetään vaikuttavuutta – sitä, että toiminta todella tuottaa haluttuja tuloksia. Vaikuttavuuden todentaminen ja kehittämistoimien perusteleminen vaativat laadukasta tutkimus-, arviointi- ja selvitystyötä.

Arvioinnin osaamiskeskuksemme rakentaa osallisuutta tukevaa yhteiskuntaa ja edistää ihmisten hyvinvointia toteuttamalla laadukkaita arviointeja ja edistämällä arviointiosaamista. Tuotamme objektiivista tietoa ja uusia toimintamalleja. Tuomme näkyväksi ilmiöitä, erilaisten toimijoiden rooleja, taustasyitä ja vaikutuksia. Tutkittu tieto mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja osaamisen vahvistamisen.

Tarjoamamme palvelut pohjautuvat laajaan asiantuntemukseemme hankkeiden ja toimintamallien arvioinnista, poliittista päätöksentekoa tukevista arviointihankkeista, organisaatioiden työn kehittämisestä, hankesuunnittelusta sekä eri rahoitusohjelmista, kuten STEA, ESR, AMIF ja Terveyden edistämisen määräraha. Lähestymistapamme on käytännönläheinen ja yhteistä keskustelua ja oppimista tukevaa.

Haluatko saada projektisi tai toimintasi tulokset tai vaikutukset näkyviin ja kaipaat siihen ulkopuolista tekijää? Kaipaatko päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa? Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro, millainen tarve teillä on.

Arviointia ja toiminnan kehittämistä tukevat palvelut

Toteutamme arvioinnin ja toiminnan kehittämiseen liittyviä sparrauksia, konsultaatioita, koulutuksia ja puheenvuoroja niin järjestöille, verkostoille kuin kunnille ja hyvinvointialueille. Yhdistämme arviointitietoa käytäntöön tarjoten ratkaisuja tiedolla johtamiseen ja innovaatiotyöhön.

Kaikille avoimet arvionitikoulutukset löytyvät tapahtumakalenterista ja viestimme niistä uutiskirjeellä ja Kuntoutussäätiön some-kanavissa. Toteutamme toiminnan kehittämiseen liittyviä koulutuksia ja konsultaatioita myös räätälöitynä palveluna. Teemoina voi olla esim. uuden strategian työstäminen, strategiakauden onnistumisten tarkastelu, palveluiden ja toiminnan laadun kehittäminen ja tuotteistaminen, toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja tulkinta sekä arviointi- ja ennakointitiedon hyödyntäminen tiedolla johtamisessa.

Vaikutusketju kuntoon - Valmistaudu STEA-hakuun

Vaikutusketju on keskeisessä osassa STEA:n avustushakemuksessa. Hyvin jäsennetty vaikutusketju auttaa tuomaan toiminnan tuloksellisuuden esiin. Tarjoamme tukea STEAn avustushakemusten vaikutusketjujen työstämiseen. Voit valita tai rakentaa kolmesta vaihtoehdosta mieluisan kokonaisuuden.

Lue lisää Vaikutusketju kuntoon -kokonaisuudesta

 Vaikutusketju on keskeisessä osassa STEA:n avustushakemuksessa. Hyvin jäsennetty vaikutusketju auttaa tuomaan toiminnan tuloksellisuuden esiin.

Tarjoamme tukea STEAn Ak- ja Ay-hakemusten vaikutusketjujen työstämiseen. Voit valita tai rakentaa kolmesta vaihtoehdosta teille mieluisan kokonaisuuden.

Keskitymme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten hakemuksen vaikutusketjut ja tavoite kannattaa muotoilla?
  • Mitä kannattaa huomioida tuloksia ja mittareita valitessa?
  • Miten saada koko arvioinnin prosessit toimivammaksi ja tulokset jatkossa paremmin esille?

 1. Vaikutusketju kuntoon -sparraus

Etänä toteutettavassa tapaamisessa keskitytään tilaajan hakemusten vaikutusketjuihin. Kuntoutussäätiön asiantuntijat perehtyvät etukäteen saamiinsa vaikutusketjuihin (max. 2) ja tapaamisessa käydään yhdessä keskustellen läpi tavoitteisiin, tuloksiin ja mittareihin liittyvät huomiot ja kehittämisehdotukset. Osallistujat saavat tapaamisesta lyhyet muistiinpanot jatkotyöskentelyn tueksi. Tapaamisen alussa voidaan tarvittaessa lyhyesti kerrata vaikutusketjun periaatteet ja käsitteet.

Max. 5 osallistujaa
Kesto
: 1 h
Hinta: 700 € + alv. 24 %
Mitä saat: Ketterästi ja nopeasti asiantuntijoiden näkemykset vaikutusketjuihisi, vinkkejä jatkokehittämiseen ja apua avustushakemuksen rakentamiseen.

2. Vaikutusketju kuntoon -koulutus

Etänä toteutettava koulutuksemme sisältää perusteellisen alustuksen vaikutusketjun logiikasta ja käytöstä toiminnan suunnittelussa sekä arvioinnissa tilaajan vaikutusketjuja (max. 2) esimerkkinä käyttäen. Osallistujat saavat käyttöönsä koulutusmateriaalin, mikä sisältää myös esimerkkeinä käytettyjen vaikutusketjujen huomiot. Koulutus voidaan yhdistää myös sparraukseen.

Max. 15 osallistujaa
Kesto: 2,5 h
Hinta
: 1 120 € + alv. 24 %
Mitä saat: Työyhteisölle tiiviin kertauksen vaikutusketjun logiikasta ja käsitteistä sekä käytännön vinkkejä, miten muodostaa toimiva vaikutusketju ja mitä huomioida arvioinnin suunnittelussa sekä toteuttamisessa.

3. Vaikutusketju kuntoon -valmennus

Etänä toteutettavassa kokonaisuudessa tuetaan sekä avustushakemuksen tekoa että suunnataan katse kohti arviointitiedon keruuseen ja analysointiin avustushaun jälkeen. Kokonaisuudessa on 3 vaihetta: vaikutusketjuun keskittyvä koulutus (ks. kuvaus yllä), 2 x á 1 h sparrausta (max. 2 vaikutusketjua/sparraus) sekä työpaja (2,5 h), jossa käydään yhdessä läpi hakuun liittyvät huomiot ja opit sekä arviointitiedon keräämistä ja analysointia.

Max. 15 osallistujaa / osallistujamäärät sovitaan tilaajan kanssa.
Hinta: 2 800 € + alv. 24 %
Mitä saat: Kattavan tuen avustushakemusten valmisteluun työyhteisölle sekä oppimista ja arvioinnin toteutusta tukevan työpajan.

Kouluttajina ja sparraajina toimivat Kuntoutussäätiön arvioinnin osaamiskeskuksen asiantuntijat, joilla on laaja-alaisesti asiantuntijuutta arvioinnista, tutkimusmenetelmistä, järjestöjen toiminasta ja eri kohderyhmien hyvinvoinnin edistämisen teemoista.

Palautteita koulutuksistamme ja sparrauksistamme

”Informatiivinen, hyvä sisältö, konkreettiset vinkit ja ohjeet parhaita. Hyvä että käsiteltiin myös meidän omia vaikuttavuusketjuja.”

”Tiivis, mutta kattava paketti aihealueeseen. Sekä aloittelija että jo kokeneempi osaaja saa tästä varmasti uusia ajatuksia.”

Yllä tarjottuja paketteja voidaan myös räätälöidä tarpeiden mukaan eri painotuksin. Otathan siis yhteyttä ja pyydä tarjous!

Rahallinen arvo näkyviin

Erityisosaamisalueemme ja vahvuutemme on SROI-arviointimenetelmä. Social Return On Investment, SROI-arvioinnilla voidaan tuoda esille organisaation toiminnan sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten arvo rahamääräisenä. Toteutamme SROI-arviointeja räätälöitynä palveluna ja koulutamme menetelmän käytöstä. Tutustu lisää SROI-menetelmään Yhteisömediassa.

IPS-laatuarvioinnit

Individual placement and support, IPS-malli on näyttöön perustuva tuetun työllistämisen muoto, jonka on todettu tuottavan huomattavia tuloksia. Yhdysvalloista lähtöisen olevan mallin erityispiirre on, että se on ainoa työhönvalmennuksen malli, joka on tiukoin tieteellisin kriteerein osoitettu vaikuttavaksi keinoksi tukea osatyökykyisten työllistymistä ja työhön paluuta avoimille työmarkkinoille. Toteutamme IPS-mallin laatuarviointeja ja koulutamme menetelmän käytöstä. Tapahtumakalenteristamme voit katsoa, milloin alkaa seuraava IPS-koulutus.

Artsi-toiminta

Artsi-toiminta opastaa pieniä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä kehittämään toimintansa arviointia ja tulosten osoittamista. Vuosittain mukaan valitaan avoimen haun perusteella n. 25 uutta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn avustusta saavaa järjestöä. Artsi-toimintaa on rahoittanut STEA jo vuodesta 2013. Lue lisää Artsi-toiminnasta tai tutustu Artsi-oppaan itseopiskelumateriaaleihin ja työkaluihin Artsin omilla nettisivuilla.

Yhteystiedot

Alitalo Erna

Rahoitus- ja TKI-päällikkö, VTM, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!