Asiakkaille

Ryhmätoiminta

Ryhmätoimintaa oppimisen taitojen ja itsetuntemuksen vahvistamiseksi

Tarjoamme maksuttomia tukiryhmiä oppimisen vaikeuksiin ja mielenhyvinvoinnin haasteisiin nuorille ja aikuisille, joilla vaikeudet haittaavat opiskelussa tai työssä selviytymistä tai niihin hakeutumista.

Kevään 2024 ryhmät: 

OPPI & MIELI-lähiryhmä Helsingissä: 5.3. – 21.5.2024, tiistaisin klo 13.00 – 15.30
OPPI-etäryhmä: 21.3.– 30.5.2024, torstaisin klo 13.30 – 15.30.

Ryhmiin on jatkuva haku. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella
tai sähköpostitse: oppimisentuki@kuntoutussaatio.fi.

Ryhmät ovat suomeksi ja osallistumiseen vaaditaan riittävä suomen kielen taito. Ohjaajat ovat oppimisvaikeuksiin perehtyneitä neuropsykologeja tai psykologeja. Etäryhmään osallistumiseen tarvitaan etäyhteyteen sopiva laite (tietokone, tabletti tai puhelin), jossa on toimiva kamera ja mikrofoni.

Ryhmään kuuluu alkutapaaminen ohjaajan kanssa. Ryhmään valitut saavat alkutapaamisen ja ryhmäkäyntien lisäksi kaksi yksilötapaamista ohjaajan kanssa oman tilanteen ja tavoitteiden jäsentämiseen.

Lue lisää OPPI ja OPPI&MIELI-ryhmistä alta:

OPPI-ryhmä

Seuraava OPPI-tukiryhmä järjestetään 21.3. – 30.5.2024, torstaisin klo 13.30 – 15.30.
Ryhmä toteutetaan etäyhteydellä.

OPPI-ryhmä on tarkoitettu aikuisille, joilla on oppimisen vaikeuksista johtuvia haasteita opinnoissa tai työelämässä. Ryhmän aikana ei tarvitse olla opiskelu- tai työpaikkaa.

Vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi:

• lukivaikeuteen tai muihin lukemisen haasteisiin
• tarkkaavuushäiriöön (ADHD) tai keskittymisvaikeuksiin
• matematiikan tai hahmottamisen vaikeuksiin
• muihin oppimisen tai opiskelun haasteisiin (esim. suunnittelu, ajanhallinta)

Ryhmään valitaan kymmenen henkilöä. Tapaamisia on kerran viikossa yhteensä 10 kertaa. Ryhmä on maksuton, eikä osallistuminen edellytä B-lausuntoa tai ongelmiin liittyvää diagnoosia.

Ryhmään on jatkuva haku. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella
tai sähköpostitse: oppimisentuki@kuntoutussaatio.fi.

OPPI-ryhmän tavoitteena on

• omien kokemusten käsitteleminen muiden samankaltaisia haasteita kokevien kanssa
• oppimisen vaikeuksien ja vahvuuksien tunnistaminen
• oppimis- ja työelämävalmiuksien (esim. oppimistaidot, ajanhallinta) tukeminen
• itsetuntemuksen ja itseluottamuksen vahvistuminen

Ryhmässä käsitellään oppimiseen liittyviä aiheita yhteisen keskustelun, pienryhmäkeskustelujen ja harjoitusten avulla. Ryhmässä jaetaan tietoa oppimisvaikeuksista, selviytymiskeinoista ja opiskelutekniikoista. Ryhmäkertojen sisältöjä voi syventää kotona tehtävillä harjoituksilla. Myös osallistujat voivat itse vaikuttaa ryhmäkerroilla käsiteltäviin aiheisiin.

Ryhmäläiset saavat ryhmäkäyntien lisäksi kaksi yksilöllistä tapaamista ohjaajan kanssa oman tilanteen ja tavoitteiden jäsentämiseen.

Esimerkki Oppi-ryhmän tapaamisten teemoista:

1. Aloitus
2. Ajanhallinta
3. Toiminnanohjaus
4. Keskittyminen
5. Tietoa oppimisvaikeudesta
6. Lukeminen ja kirjoittaminen
7. Itsetunto
8. Oppimisen digityövälineet
9. Muisti
10. Ryhmän päätös

OPPI&MIELI-ryhmä

Seuraava OPPI&MIELI-ryhmä järjestetään 5.3. – 21.5.2024, tiistaisin klo 13.00 – 15.30. Ryhmä pyritään toteuttamaan lähiryhmänä Helsingissä, Kuntoutussäätiön tiloissa. Tarvittaessa ryhmä järjestetään etäryhmänä.

OPPI&MIELI-ryhmä on tarkoitettu aikuisille, joilla on oppimisen vaikeuksia ja oppimista hankaloittavia mielen hyvinvoinnin haasteita opinnoissa tai työelämässä. Ryhmän aikana ei tarvitse olla opiskelu- tai työpaikkaa.

Vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi:

• lukivaikeuteen tai muihin lukemisen haasteisiin
• tarkkaavuushäiriöön (ADHD) tai keskittymisvaikeuksiin
• matematiikan tai hahmottamisen vaikeuksiin
• muihin oppimisen tai opiskelun haasteisiin (esim. suunnittelu, ajanhallinta)
• mielialaongelmiin, ahdistukseen tai jaksamisen vaikeuksiin

Ryhmään mahtuu kymmenen osallistujaa. Tapaamisia on kerran viikossa yhteensä 12 kertaa. Ryhmä on maksuton, eikä osallistuminen ei edellytä B-lausuntoa tai ongelmiin liittyvää diagnoosia.

Ryhmään on jatkuva haku. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella
tai sähköpostitse: oppimisentuki@kuntoutussaatio.fi.

OPPI&MIELI-ryhmän tavoitteena on

• omien kokemusten käsitteleminen muiden samankaltaisia pulmia kokevien kanssa
• oppimisen vaikeuksien ja vahvuuksien tunnistaminen
• oppimis- ja työelämävalmiuksien (esim. oppimistaidot, ajanhallinta) tukeminen
• mielen hyvinvoinnin ja sosiaalisten taitojen tukeminen
• itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääntyminen

Ryhmässä käsitellään oppimista ja mielen hyvinvointia yhteisen keskustelun, pienryhmäkeskustelujen ja harjoitusten avulla. Ryhmässä jaetaan tietoa oppimisvaikeuksista, mielen hyvinvoinnin tukemisesta, selviytymiskeinoista ja opiskelutekniikoista. Ryhmäkertojen sisältöjä voi syventää kotona tehtävillä harjoituksilla. Osallistujat voivat myös itse vaikuttaa ryhmäkerroilla käsiteltäviin aiheisiin.

Ryhmäläiset saavat ryhmäkäyntien lisäksi kaksi yksilöllistä tapaamista ohjaajan kanssa oman tilanteen ja tavoitteiden jäsentämiseen.

Esimerkki OPPI&MIELI -ryhmän tapaamisten teemoista:

1. Aloitus
2. Ajanhallinta
3. Toiminnanohjaus ja aloittaminen
4. Keskittyminen
5. Mielialan vaikutus oppimiseen
6. Muisti
7. Ahdistus ja rentoutuminen
8. Oppimistekniikat
9. Lukeminen, kirjoittaminen ja digityövälineet
10. Ihmissuhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus
11. Vahvuudet ja voimavarat
12. Ryhmän päätös

Ryhmiin hakeutuminen

Ryhmä alkaa psykologin alkuhaastattelulla, jonka avulla tutustumme osallistujiin, ja jossa osallistujat saavat tietoa tulevan ryhmän sisällöistä. Haastattelussa luodaan myös pohjaa osallistujan omille tavoitteille.

Ryhmään osallistumisen edellytyksenä on, että osallistujalla on lähtökohtaisesti mahdollisuus osallistua kaikille ryhmätapaamisille.

Jos olet itse tai asiakkaanasi on ryhmästä kiinnostunut henkilö, ota yhteyttä alla mainittuihin henkilöihin tai jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella täältä.

Aiempiin tukiryhmiin osallistuneiden kokemuksia:

"Ryhmässä saa lämmintä vertaistukea ja paljon laajasti tietoa oppimiseen liittyen."

"Todella arvokas kokemus. Sain tukea, perspektiiviä ja vinkkejä. Vaikka nimessä kulkee oppiminen ja sillä tapaa viittaus oppimisvaikeuksiin, sopii ryhmä todella hyvin kaikille, joita sen teemat puhuttelevat tavalla tai toisella."

"Uskalla osallistua, et pety. Jos annat jotain itsestäsi eli kertomalla jotain arjen esimerkkejä niin saat vahvan vertaistuen takaisin. Teet tämän itseäsi varten ja joskus hyvä pysähtyä miettimään mitä sulle itselle kuuluu."

Lisätietoa

Parkkila Minna

Psykologitutkija, PsM, Neuropsykiatrinen valmentaja, Työkykykoordinaattorikoulutus

Lue lisää Oppimisvaikeudesta

Oppimisvaikeus.fi-sivusto kertoo nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista luotettavasti ja puolueettomasti ja auttaa löytämään ratkaisuja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen. Sivuilla esitellään myös Kuntoutussäätiön kehittämistoimintaa ja tuotteita. Sivustoa koordinoi Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!