Asiakkaille

Ryhmätoiminta

Ryhmätoimintaa oppimisen taitojen ja itsetuntemuksen vahvistamiseksi

Järjestämme maksuttomia tukiryhmiä nuorille ja aikuisille, joilla oppimisen vaikeudet tai mielenterveyden haasteet vaikeuttavat opinnoissa tai työssä pärjäämistä tai niihin hakeutumista.

Tulevat ryhmät:

OPPI-etäryhmä: 10.10 - 12.12.2024, torstaisin klo 13.30 – 15.30.

OPPI & MIELI-lähiryhmä Helsingissä: 1.10. – 17.12.2024, tiistaisin klo 13.00 – 15.30

Ryhmiin on jatkuva haku. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella
tai sähköpostitse: oppimisentuki@kuntoutussaatio.fi.

Otamme yhteyttä syksyn ryhmistä kiinnostuneisiin alkusyksystä 2024.

Tietoa ryhmistä: 

 • Ryhmät ovat osallistujille ilmaisia, eikä osallistumiseen tarvita diagnoosia. Oma kokemus vaikeuksista riittää.
 • Ohjaajat ovat oppimisvaikeuksiin perehtyneitä neuropsykologeja tai psykologeja.
 • Ryhmät ovat suomeksi. Osallistumiseen vaaditaan riittävä suomen kielen taito.
 • Etäryhmään osallistumiseen tarvitaan etäyhteyteen sopiva laite (tietokone, tabletti tai puhelin), jossa on toimiva kamera ja mikrofoni.

Ryhmiin kuuluu: 

 • 10−12 tapaamista oppimisen tai mielenhyvinvoinnin eri aiheista
 • 2 yksilötapaamista ohjaajan kanssa oman tavoitteen pohtimiseksi
 • alkuhaastattelu omasta tilanteesta, ja halutessaan ohjaajan palaute oppimista ja mielenhyvinvointia kartoittavasta kyselystä (KOMO)
Lue alta lisää OPPI ja OPPI&MIELI-ryhmistä ja tutustu esimerkkeihin ryhmien ohjelmista:

OPPI&MIELI-ryhmä

Seuraava OPPI&MIELI-ryhmä järjestetään 1.10. – 17.12.2024, tiistaisin klo 13.00 – 15.30. Ryhmä pyritään toteuttamaan lähiryhmänä Helsingissä, Kuntoutussäätiön tiloissa. Tarvittaessa ryhmä järjestetään etäryhmänä.

OPPI&MIELI-ryhmä on tarkoitettu aikuisille, joilla on oppimisen vaikeuksia ja oppimista hankaloittavia mielen hyvinvoinnin haasteita opinnoissa tai työelämässä. Ryhmän aikana ei tarvitse olla opiskelu- tai työpaikkaa.

Vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi:

 • lukivaikeuteen tai muihin lukemisen haasteisiin
 • tarkkaavuushäiriöön (ADHD) tai keskittymisvaikeuksiin
 • matematiikan tai hahmottamisen vaikeuksiin
 • muihin oppimisen tai opiskelun haasteisiin (esim. suunnittelu, ajanhallinta)
 • mielialaongelmiin, ahdistukseen tai jaksamisen vaikeuksiin

Ryhmään mahtuu kymmenen osallistujaa. Tapaamisia on kerran viikossa yhteensä 12 kertaa. Ryhmä on osallistujalle ilmainen, eikä osallistuminen edellytä B-lausuntoa tai ongelmiin liittyvää diagnoosia.

OPPI&MIELI-ryhmän tavoitteena on

 • omien oppimisen haasteiden ja vahvuuksien tunnistaminen
 • opinnoissa ja työelämässä tarvittavien taitojen tukeminen (esim. oppimiskeinot, ajanhallinta)
 • vertaistuen saaminen ja omista kokemuksista keskustelu muiden kanssa
 • itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääntyminen
 • mielen hyvinvoinnin ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen

Ryhmässä käsitellään oppimista ja mielen hyvinvointia yhteisen keskustelun, pienryhmäkeskustelujen ja harjoitusten avulla. Ryhmässä jaetaan tietoa oppimisvaikeuksista, mielen hyvinvoinnin tukemisesta, apukeinoista ja opiskelutekniikoista. Ryhmäkertojen sisältöjä voi syventää kotona tehtävillä harjoituksilla. Osallistujat voivat itse vaikuttaa ryhmäkerroilla käsiteltäviin aiheisiin.

Ryhmäläiset saavat ryhmäkäyntien lisäksi kaksi yksilöllistä tapaamista ohjaajan kanssa oman tilanteen ja tavoitteiden jäsentämiseen.

Esimerkki OPPI&MIELI -ryhmän tapaamisten aiheista:

1. Aloitus
2. Ajanhallinta
3. Toiminnanohjaus ja aloittaminen
4. Keskittyminen
5. Mielialan vaikutus oppimiseen
6. Muisti
7. Ahdistus ja rentoutuminen
8. Oppimistekniikat
9. Lukeminen, kirjoittaminen ja digityövälineet
10. Ihmissuhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus
11. Vahvuudet ja voimavarat
12. Ryhmän päätös

Ryhmään on jatkuva haku. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella
tai sähköpostitse: oppimisentuki@kuntoutussaatio.fi.

OPPI-ryhmä

Seuraava OPPI-tukiryhmä järjestetään 10.10 - 12.12.2024, torstaisin klo 13.30 – 15.30.
Ryhmä toteutetaan etäyhteydellä.

OPPI-ryhmä on tarkoitettu aikuisille, joilla on oppimisen vaikeuksista johtuvia haasteita opinnoissa tai työelämässä. Ryhmän aikana ei tarvitse olla opiskelu- tai työpaikkaa.

Vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi:

 • lukivaikeuteen tai muihin lukemisen haasteisiin
 • tarkkaavuushäiriöön (ADHD) tai keskittymisvaikeuksiin
 • matematiikan tai hahmottamisen vaikeuksiin
 • muihin oppimisen tai opiskelun haasteisiin (esim. suunnittelu, ajanhallinta)

Ryhmään valitaan noin kymmenen henkilöä. Tapaamisia on kerran viikossa yhteensä 10 kertaa. Ryhmä on osallistujalle ilmainen, eikä osallistuminen edellytä B-lausuntoa tai ongelmiin liittyvää diagnoosia.

OPPI-ryhmän tavoitteena on

 • omien oppimisen haasteiden ja vahvuuksien tunnistaminen
 • opinnoissa ja työelämässä tarvittavien taitojen tukeminen (esim. oppimiskeinot, ajanhallinta)
 • vertaistuen saaminen ja omista kokemuksista keskustelu muiden kanssa
 • itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääntyminen

Ryhmässä käsitellään oppimiseen liittyviä aiheita yhteisen keskustelun, pienryhmäkeskustelujen ja harjoitusten avulla. Ryhmässä jaetaan tietoa oppimisvaikeuksista, apukeinoista ja opiskelutekniikoista. Ryhmäkertojen sisältöjä voi syventää kotona tehtävillä harjoituksilla. Osallistujat voivat itse vaikuttaa ryhmäkerroilla käsiteltäviin aiheisiin.

Ryhmäläiset saavat ryhmäkäyntien lisäksi kaksi yksilöllistä tapaamista ohjaajan kanssa oman tilanteen ja tavoitteiden jäsentämiseen.

Esimerkki OPPI -ryhmän tapaamisten aiheista:

1. Aloitus
2. Ajanhallinta
3. Toiminnanohjaus ja aloittaminen
4. Keskittyminen
5. Tietoa oppimisvaikeuksista ja oppimisen digitaaliset sovellukset
6. Lukeminen ja kirjoittaminen
7. Itsetunto ja itsemyötätunto
8. Matematiikka ja hahmottaminen
9. Muisti
10. Ryhmän päätös

Ryhmään on jatkuva haku. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella
tai sähköpostitse: oppimisentuki@kuntoutussaatio.fi.

Ryhmiin hakeutuminen

Jos olet itse kiinnostunut tai asiakkaasi on kiinnostunut osallistumaan ryhmään, voi ryhmiin hakea jättämällä viestin yhteydenottolomakkeella , sähköpostitse: oppimisentuki@kuntoutussaatio.fi tai olemalla yhteydessä ryhmän ohjaajaan.

Ryhmät ovat osallistujille ilmaisia, eikä niihin edellytetä diagnoosia. Oma kokemus vaikeuksista riittää.

Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Tietoa ryhmiin hakeutumisesta:

Ryhmä alkaa psykologin alkuhaastattelulla, jonka avulla tutustumme osallistujiin. Tapaamisella osallistujat saavat myös tietoa ryhmästä, sekä luodaan pohjaa osallistujan omille tavoitteille ryhmässä.

Ryhmään osallistumisen edellytyksenä on, että osallistujalla on lähtökohtaisesti mahdollisuus osallistua kaikille ryhmätapaamisille.

Ryhmät ovat suomeksi. Osallistumiseen vaaditaan riittävä suomen kielentaito. Etäryhmään osallistumiseen tarvitaan etäyhteyteen sopiva laite (tietokone, tabletti tai puhelin), jossa on toimiva kamera ja mikrofoni.

Aiempiin tukiryhmiin osallistuneiden kokemuksia:

"Ryhmässä saa lämmintä vertaistukea ja paljon laajasti tietoa oppimiseen liittyen."
"Todella arvokas kokemus. Sain tukea, perspektiiviä ja vinkkejä. Vaikka nimessä kulkee oppiminen ja sillä tapaa viittaus oppimisvaikeuksiin, sopii ryhmä todella hyvin kaikille, joita sen teemat puhuttelevat tavalla tai toisella."
"Uskalla osallistua, et pety. Jos annat jotain itsestäsi eli kertomalla jotain arjen esimerkkejä niin saat vahvan vertaistuen takaisin. Teet tämän itseäsi varten ja joskus hyvä pysähtyä miettimään mitä sulle itselle kuuluu."

Lisätietoa

Parkkila Minna

Psykologitutkija, PsM, Neuropsykiatrinen valmentaja, Työkykykoordinaattorikoulutus

Lue lisää Oppimisvaikeudesta

Oppimisvaikeus.fi-sivusto kertoo nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista luotettavasti ja puolueettomasti ja auttaa löytämään ratkaisuja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen. Sivuilla esitellään myös Kuntoutussäätiön kehittämistoimintaa ja tuotteita. Sivustoa koordinoi Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!