Ammattilaisille

Oppimisen tuen menetelmät

KOMO – Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista

KOMO-kysely on samanaikaisesti oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kartoittava seulontamenetelmä ensisijaisesti ammattilaisten käyttöön. Sen avulla voidaan tunnistaa henkilöitä, joiden oppimisen vaikeudet ovat saattaneet jäädä aikaisimmin tunnistamatta. Kyselyn käytössä on tärkeää huomioida vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat.

Tältä sivulta löydät KOMO-lomakkeen ja ohjeistuksen KOMO-kyselyä käyttäville ammattilaisille.

KOMO-kysely on saatavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja dariksi.

Komon sähköisen version (E-KOMO) ja lyhennetyn version (KOMO – Oppimisen ongelmat) löydät sivun alaosasta.

Suomenkielinen kysely ja ohjeistus

KOMO-kysely (pdf)

Ohjeistus KOMO-kyselyä käyttäville ammattilaisille (pdf)

Katso ammattilaisille suunnattu ohjeistusvideo KOMO-kyselyn käytöstä:

Ammattilaisille suunnatun ohjeistusvideon voi katsoa myös Oppimisvaikeus YouTube -kanavalta.

Tieteellinen artikkeli: Peltonen K, Gustavsson-Lilius M, Parkkila M, Stenberg J, Mentula T, Poutiainen E. Oppimisen ja mielenterveyden ongelmia kartoittavan KOMO-kyselyn psykometriset ominaisuudet. Psykologia 2019, 54, 1, 21–33.

KOMOn kieliversiot

En enkät för identifiering av inlärningssvårigheter och psykiska problem (KOMO)

KOMO-enkäten är en screeningmetod som är avsedd till professionella för kartläggning av inlärningssvårigheter och psykisk hälsa. Enkäten kan användas av professionella för att identifiera personer med inlärningssvårigheter vars problem varit dittills oidentifierade. Personer som deltar i KOMO-screeningen måste ge sitt medgivande och man bör även respektera konfidentiallitet och sekretessaspekter i användningen av KOMO-enkäten.

Du hittar enkäten och användningsinstruktioner från dessa länkar:

KOMO-enkäten

Användningsinstruktioner till professionella som använder KOMO-enkäten (pdf)

Questionnaire of learning and mental health problems (KOMO)

The KOMO -questionnaire is a simultaneous screening method for learning disabilities and mental health problems meant for the professional useage. It can help to identify people whose learning disabilities might have gone unrecognised. Using the questionnaire, it is important to pay attention to should be voluntary participation and confidentiality. and safeguarding whilst using the questionnaire.

Download the questionnaire and guidance by clicking the link below:

KOMO-questionnaire

Guidance for a professional who uses the KOMO-questionnaire (pdf)

KOMO venäjäksi

Lataa KOMO-kysely ja -ohjeistus seuraavista linkeistä:

KOMO – Анкета о проблемах обучения и психического здоровья

Анкета о проблемах обучения и психического здоровья (KOMO) – методические указания 2018 г. (pdf)

KOMO arabiaksi

KOMO-kyselyn ja sen ohjeistuksen teksti on yleistä arabiaa. Arabian kieli jakautuu useisiin murteisiin ja variantteihin, jotka eroavat toisistaan huomattavan paljon. KOMO-kyselyä käytettäessä tulee huomioida yleisen arabian ja murteiden eroavaisuudet. Lisäksi tulee aina huomioida vastaajan kulttuuritaustan vaikutus vastauksiin.

استبيان (أسئلة) بخصوص مشاكل التعلم ومشاكل الصحة النفسية
KOMO – Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista arabiaksi (pdf)

الإرشادات بخصوص – استبيان (أسئلة) مشاكل التعلم ومشاكل الصحة النفسية
Ohjeistus KOMO-kyselyä käyttäville ammattilaisille arabiaksi (pdf)

KOMO dariksi

Komo-kysely on käännetty myös darin kielelle. Lataa kysely alla olevasta linkistä:
پرسشنامه مربوط به اختلالات یادگیری و مشکلات روانی
KOMO – Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista dariksi (pdf)

KOMO espanjaksi

Komo-kysely ja ohjeet ammattilaisille on käännetty espanjan kielelle. Lataa kysely ja ohjeet alla olevista linkeistä:

KOMO- Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista espanjaksi (pdf)

Ohjeistus KOMO-kyselyä käyttäville ammattilaisille espanjaksi (pdf)

E-KOMO-kysely

E-KOMO on sähköinen versio KOMO-kyselystä (Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista), jolla kartoitetaan oppimisen ja mielenterveyden ongelmia. Kysely on ammattilaisen käyttöön tarkoitettu menetelmä, jota voi hyödyntää haastattelun ja keskustelun pohjana.

Kyselyn täyttämisen jälkeen näet koosteen antamistasi vastauksista yhdellä sivulla. Näitä on tarkoitus tarkastella ammattilaisen kanssa.

Täyttämisen jälkeen saat myös yksilöllisen koodin ja linkin, joiden avulla voit jakaa tulokset ammattilaiselle sekä tarkastella niitä myöhemmin.

KOMO:n täyttäminen vie noin 5–15 minuuttia.

Tästä e-KOMO-kyselyynE-KOMO-käyttöohje ammattilaiselle (pdf)

KOMOn osaversio – Kysely oppimisen ongelmista

KOMO – oppimisen ongelmat

Tämä kysely on oppimisen vaikeuksia kartoittava osa alkuperäisestä vuonna. 2018 julkaistusta KOMO:sta (Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista). Menetelmä on tarkoitettu oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja puheeksi oton tueksi.

Lataa kysely ja ohjeistus seuraavista linkeistä:
KOMO – oppimisen ongelmat (pdf)KOMO – oppimisen ongelmat -ohjeistus (pdf)

KOMO – oppimisen ongelmat ruotsiksi
Enkät om problem med inlärning (KOMO)

Denna enkät är delen av den original KOMO (Enkät om problem med inlärning och psykiskt mående) som publicerades år 2018. Screeningmetoden är avsedd för att identifiera inlärningssvårigheter och som stöd för att föra saken på tal. För att få mera instruktioner på svenska, se på originala instruktioner om KOMO-enkäten som gäller inlärningssvårigheter.

Du hittar enkäten från denna länk:
Enkät om problem med inlärning (KOMO) (pdf)

Questionnaire of Learning Problems (KOMO)

This questionnaire is part of the original Questionnaire of Learning and Mental Health Problems (KOMO) published in 2018. The purpose of this questionnaire is to identify learning difficulties and encourage bringing up issues related to them. For more instructions in English, see the instructions regarding learning difficulties for the original KOMO-questionnaire (pdf).

Download the questionnaire by clicking the link below:

Questionnaire of Learning Problems (KOMO) (pdf)

KOMO – oppimisen ongelmat arabiaksi

Kysely oppimisen ongelmista on käännetty myös arabian kielelle.
Lataa kysely alla olevasta linkistä:

استبيان (أسئلة) بخصوص مشاكل التعلم KOMOKOMO – oppimisen ongelmat arabiaksi (pdf)

Lukivaikeuden tunnistuslista

Lukivaikeuden tunnistuslista (ent. oppimisvaikeuksien tunnistuslista) on suomennettu ja muokattu kansainvälisestä lukivaikeuden tunnistuslistasta (Adult Dyslexia Checklist; Vinegard 1994) Opi oppimaan -hankkeen aineistoja hyödyntäen (Korkeamäki ym. 2010; Nukari 2010). Tunnistuslista sisältää 22 kysymystä, jotka liittyvät ensisijaisesti lukivaikeuteen, mutta voivat vähemmässä määrin kuvata myös muita kehityksellisiä oppimisen vaikeuksia.

Tältä sivulta löydät Lukivaikeuden tunnistuslistan suomeksi, selkokielellä, ruotsiksi.

Lukivaikeuden tunnistuslista suomeksi

Lukivaikeuden tunnistuslista (PDF)
Lukivaikeuden tunnistuslistan ohjeistus ammattilaisille (PDF)

Lukivaikeuden tunnistuslista selkokielellä

Lukivaikeuden tunnistuslista selkokielellä (PDF)

Lukivaikeuden tunnistuslista ruotsiksi

Kontrollista för dyslexi (PDF)

Kontrollista för dyslexi, anvisningar för experter (PDF)

Ryhmäkoherenssikyselyt

Ryhmäkoherenssikyselyt SOC-G-20 ja SOC-G-10

Ryhmäkoherenssikyselyt on tarkoitettu kuntouttavan ryhmän sisäisen ilmapiirin ja yhteistyön sujuvuuden arviointiin. Pidempi, 20 kysymystä sisältävä Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-20) sopii käytettäväksi ryhmille, jonka osallistujilla on yhdistävänä tekijänä jokin sairaus. Lyhennetty, 10-osioinen versio (SOC-G-10), joka sopii myös muiden kuin sairaustaustaisten ryhmien sisäisen ilmapiirin ja toimivuuden arviointiin.

Lataa kysely ja ohjeistus seuraavista linkeistä:
Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-20)
Lyhennetty Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-10)
Ryhmäkoherenssikyselyt – Ohje ryhmänohjaajalle

Tieteellinen artikkeli: Julkunen J, Pietilä P & Gustavsson-Lilius M (2013): Kuntoutusryhmän koherenssin arviointi. Kyselymenetelmän luotettavuus ja alustavia tuloksia validiteetista. Kuntoutus 3, 5–19.

Ohjaten Uralle! -kysely keskustelun tueksi uraohjaus tilanteessa

Ohjaten Uralle -kysely on tarkoitettu ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuvan uraohjauksen tueksi. Kysely on suunniteltu helpottamaan urasuunnitelmista keskustelua sekä työllistymisen tukemisen suunnittelua niiden opiskelijoiden kanssa, joilla on tuentarvetta joko opinnoissa tai työelämään pääsemisessä. Kysely voi soveltua myös muiden nuorten tai erityisryhmien kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön.

Lataa kysely ja käyttöohjeet seuraavista linkeistä:

Ohjaten Uralle! -kysely

Ohjaten Uralle! Kyselyn käyttöohje

POINT-kysely psykososiaalisesta hyvinvoinnista

POINT-kysely on opiskelijan ja opettajan välisen ohjauskeskustelun tueksi kehitetty puheeksioton ja keskustelun apuväline. POINT-kyselyn tavoitteena on tunnistaa opiskelijan hyvinvointia ja opintojen edistymistä tukevia tekijöitä sekä opintojen keskeyttämisen liittyviä riskitekijöitä. Kyselyn käytöllä voidaan lisätä vuoropuhelua opiskelijan ja opettajan välillä sekä tuoda ohjaukseen tiiviimmin mukaan myös psykososiaalisen hyvinvoinnin näkökulma. Kysely on suunnattu etenkin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lataa kysely ja opettajan ohjeet seuraavista linkeistä:

POINT-kysely

POINT-kysely. Opettajan ohjeet

SPIRAL-lautapeli kuntoutuksen tueksi

SPIRAL-lautapeli on ilmainen ja helppokäyttöinen työkalu tavoitteellisen kuntoutuksen tueksi. Pelin ideana on kannustaa kuntoutujaa arvioimaan omaa toimintakykyään ja löytämään itselleen realistisia ja tärkeitä tavoitteita. Näin voidaan pohjustaa yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia vuorovaikutuksellisesti ja mielekkäästi. Spiral-sivuilta voit tulostaa pelin pelaamiseen tarvittavan materiaalin sekä perehtyä pelin käyttöön siihen opastavien videoiden avulla.

Spiral Oppimisvaikeudet (nuoret ja aikuiset)

Spiral Oppimisvaikeus -menetelmästä on saatavilla myös sähköinen itsearviointilomake. Tutustu siihen tästä: E-Spiral.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää oppimisvaikeuksista?

Ota yhteyttä niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian!

Lue lisää Oppimisvaikeudesta

Oppimisvaikeus.fi-sivusto kertoo nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista luotettavasti ja puolueettomasti ja auttaa löytämään ratkaisuja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen. Sivuilla esitellään myös Kuntoutussäätiön kehittämistoimintaa ja tuotteita. Sivustoa koordinoi Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!