Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot

Osaamisalueet

Toimintakyky

Kuntoutussäätiössä tutkimme ja kehitämme toimintakykyä tukevaa kuntoutusta eri väestöryhmien ja sairausryhmien tarpeisiin.

Toimintakyky tarkoittaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista pystyvyyttä toimia erilaisissa ympäristöissä ja itselle tärkeissä elämän toiminnoissa. Toimintakyvyn rajoitteilla ei siis tarkoiteta vain vammojen tai sairauksien tuottamia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, vaan toimintakyvyn rajoittumisessa on kyse epäsuhdasta ihmisen terveyden ja konkreettisen elämäntilanteen vaatimusten ja olosuhteiden välillä.

Kuntoutussäätiö tukee järjestöjen tarjoamasta kurssitoiminnasta tiedottamista ylläpitämällä Järjestöjen kurssikalenteria, joka kokoaa järjestöjen tarjoamat toimintakykyä tukevat kurssit yhteen paikkaan.

Teemaan liittyvät hankkeet ja julkaisut

Hankkeet

Meneillään

Työelämätaidot kuntoon Etelä-Savossa

2024
2026
Lue lisää
Meneillään

Mielihyvin duunissa

2023
2025
Lue lisää
Päättynyt

Etäkuntoutusoppaan laatiminen

2022
2023
Lue lisää
Päättynyt

Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa

2022
2023
Lue lisää

Julkaisut

TKI-tiivistelmät

Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kuntoutus ja tuki tarvitsee kehittämistä

PDF
Työselosteita

Katsaus kuntoutusalan koulutuksiin ǀ Kuntoutus-lehden koulutusesittelyt vuosilta 2015–2018

PDF
Työselosteita

Sovellusohje aikuisten mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen

PDF
Työselosteita

Yrittäjien työhyvinvointi, työkyky ja kuntoutus. Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyn tuen ja kuntoutuksen tarpeesta

PDF

Työkyky ja työelämä

Tavoitteenamme on edistää työhön pääsemistä tai työssä pysymistä. Työskentelemme erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ja osatyökykyisten työhön kiinnittymisen ja työssä pysymisen parantamiseksi. Toimimme verkostomaisessa yhteistyössä muiden painopistealueen keskeisten toimijoiden kanssa.

Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksella on tunnustettu asema ammatillisena täydennyskoulutuksena. Teemme työnohjausta myös tilauksesta erilaisille kuntoutusalan toimijoille esim. työhönvalmentajille.

Teemaan liittyvät hankkeet ja julkaisut

Hankkeet

Meneillään

ES-TYKY - Tehdään yhdessä tulevaisuuden työelämää Etelä-Savoon

2024
2026
Lue lisää
Meneillään

Mielihyvin duunissa

2023
2025
Lue lisää
Päättynyt

Työ- ja toimintakyky teattereissa

2022
2022
Lue lisää
Päättynyt

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimus

2020
2022
Lue lisää

Julkaisut

TKI-tiivistelmät

Yksilöllinen työvalmennus kaikille

PDF
TKI-tiivistelmät

Mielenterveyden tuki on työkyvyn tukea

PDF
TKI-tiivistelmät

Mahdollistetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä

PDF
TKI-tiivistelmät

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen VOS-teattereissa (2020-2022)

PDF

Osallisuus

Vahvistamme sosiaalista osallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa. Edistämme vertaistoimintaa ja kokemusasiantuntijuutta sekä tietämystä sosiaalisesta kuntoutuksesta kouluttamalla yhteisöjä sekä kouluttamalla oppilaitoksissa.

Teemaan liittyvät hankkeet ja julkaisut

Hankkeet

Meneillään

Oivalluksia lapsilähtöisen osallisuuden polulla - Lapsen yhdenvertaisen osallisuuden vahvistuminen järjestöjen ryhmätoiminnassa. (Lapset on tärkeitä)

2022
2025
Lue lisää
Päättynyt

Vankeusaika mahdollisuutena

2016
2019
Lue lisää
Päättynyt

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (KS-osio)

2015
2018
Lue lisää
Päättynyt

Liikunta ja osallisuus

2015
2017
Lue lisää

Julkaisut

TKI-tiivistelmät

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
TKI-tiivistelmät

Osallisuuden edistäminen liikunnan avulla

PDF
TKI-tiivistelmät

Kehittämishanke lapsen osallisuuden vahvistamiseksi ryhmätoiminnassa

PDF
Muut julkaisut

Järjestöt rakentamassa sosiaalisesti kestäviä naapurustoja—Malli aluetyön tekijöille

PDF

Yhteisötalous

Edistämme oikeudenmukaisen ja vakaan yhteiskunnan rakentumista. Tuemme eri tavoin ihmisten osallisuutta ja väestöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta. Toimintomme pohjautuvat tutkittuun tietoon. Kuntoutussäätiössä työskentelee yhteisötalouden, sosiaalisen innovaatiotoiminnan, maahanmuuton ja osallisuuden asiantuntijoita. Voitte olla meihin yhteydessä, mikäli tarvitsette yhteistyökumppania tai toivotte koulutusta tai konsultaatiota näissä teemoissa.

Teemaan liittyvät hankkeet ja julkaisut

Hankkeet

Päättynyt

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus

2021
2023
Lue lisää

Julkaisut

TKI-tiivistelmät

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF

Maahan muuttaneet

Kuntoutussäätiöllä on pitkä kokemus maahanmuuttoon liittyvästä tutkimustyöstä ja käytännön työstä. Meillä on myös paljon kokemusta järjestöjen tukemisesta niin, että ne voivat huomioida maahan muuttaneet toiminnassaan mahdollisimman hyvin. Uskomme, että kaikenlaiset järjestöt voivat auttaa Suomeen muuttaneita asettumaan tänne ja toivottaa heidät tervetulleiksi järjestöjen asiakkaiksi, aktiiveiksi ja työntekijöiksi.

Teemaan liittyvät hankkeet ja julkaisut

Hankkeet

Päättynyt

Complementary pathways for people in need of international protection: Learning from the evidence of pathways in practice (PATHS)

2021
2021
Lue lisää
Päättynyt

Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun kehittäminen ja pilotointi - arviointitutkimus

2018
2020
Lue lisää
Päättynyt

Perhekeskeinen asiakastyö vammaisten lasten kotouttamisessa

2014
2016
Lue lisää
Päättynyt

Kuntien palvelut maahanmuuttajataustaisille perheille, joissa on vammainen lapsi

2014
2015
Lue lisää

Julkaisut

TKI-tiivistelmät

Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista

PDF
TKI-tiivistelmät

Täydentävät maahanmuuton väylät yhdistävät osaamisperusteista ja humanitaarista maahanmuuttoa

PDF
Muut julkaisut

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF
Muut julkaisut

Opas maahanmuuttotyön tueksi

PDF

Arvioinnin osaamiskeskus

Kuntoutussäätiö on tunnettu arviointiosaaja ja erilaisten organisaatioiden työn kehittäjä. Tarjoamme koulutusta, sparrausta, ulkoisia arviointeja ja selvityksiä sekä yhteistyötä erilaisiin hankekokonaisuuksiin. Toteutamme myös kehittävää ja osallistavaa arviointia sekä julkiselle sektorille toteutettavia arviointeja.

Tutustu arviointipalveluihin

Teemaan liittyvät hankkeet ja julkaisut

Hankkeet

Päättynyt

Kelan lyhytterapiamuotoisen opiskeluvalmennus-projektin arviointitutkimus

2017
2019
Lue lisää
Päättynyt

Kehitysvammaliiton arvioinnin kehittämisprosessin konsultoinnit

2018
2019
Lue lisää
Päättynyt

Arviointi ja tiedon tuottaminen systemaattiseksi sosiaali- ja terveysalojen järjestöihin

2013
2015
Lue lisää
Päättynyt

Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen (TK2) kehittävä arviointi, palveluntuottajan näkökulma

2012
2015
Lue lisää

Julkaisut

Evaluation reports

Kuntoutussäätiön SROI-arvioinnit 2017–2023

PDF
TKI-tiivistelmät

Laadukas tutkimus-, arviointi- ja selvitystyö tukee vaikuttavia toimenpiteitä ja palveluja

PDF
Työselosteita

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF
Työselosteita

SROI – investoinnin sosiaalinen tuotto, kuntoutuksen kontekstissa

PDF

Oppimisen tuen keskus

Oppimisen tuen keskuksessa tutkitaan, jaetaan tietoa, kehitetään menetelmiä sekä tukimalleja ja tarjotaan tukea oppimisen, tiedonkäsittelyn ja mielenterveyden ongelmiin.

Tutkimuksen ja tukimallien kehittämisen ohella keskus järjestää koulutuksia, luennoi sekä tuottaa oppimisvaikeuksiin ja muihin oppimisen ongelmiin liittyvää materiaalia sekä vaikeuksia kokevien, että ammattilaisten käyttöön.

Tutustu Oppimisen tuen keskukseen

Teemaan liittyvät hankkeet ja julkaisut

Hankkeet

Meneillään

Työelämätaidot kuntoon Etelä-Savossa

2024
2026
Lue lisää
Meneillään

Nuorten Hahmola - vertaisryhmätoimintaa, tietoa, tukea ja tunnistamisenvälineitä 15–19-vuotiaiden nuorten hahmotusvaikeuksiin ja nuorten kanssa toimiville

2021
2024
Lue lisää
Päättynyt

Innostu ja onnistu lukemisessa - Tukimateriaali lukemiseen oppimisvaikeuden vuoksi heikosti lukeville nuorille ja aikuisille

2023
2023
Lue lisää
Päättynyt

Etämuotoinen neuropsykologinen kuntoutus – kirjallisuuskatsaus

2021
2022
Lue lisää

Julkaisut

TKI-tiivistelmät

Osallisuuden edistäminen liikunnan avulla

PDF
TKI-tiivistelmät

Syrjäytymistä voidaan vähentää oppimisvaikeuksien tuella

PDF

Apuvälineopas

PDF
Muut julkaisut

Ohjaajan opas sujuvamman opiskelun tukemiseen

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!