Hankkeet

Vankeusaika mahdollisuutena

2016
2019
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Vankeusaika mahdollisuutena

Project Name

Prison term as a possibility

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi

2019

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Kati Kaarlejärvi, Rikosseuraamuslaitos RISE

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Jouni Puumalainen

Yhteistyötahot

Rise, THL, Vamos, ViaDia

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

ESR/omarahoitus

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä vankeusrangaistukseen tuomittujen yhteiskunnallista osallisuutta edistämällä heidän kuntoutukseen, koulutukseen ja työelämään ohjautumistaan sekä rikollisuudesta irtautumistaan. Välittöminä tavoitteina on 1) kehittää verkostoyhteistyössä vaikuttavia, oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita (päällekkäistä työtä vähentäviä) osallisuutta ja työllistymistä tukevia palvelupolkuja, 2) tuottaa tietoa vapautuvien vankien työ- ja toimintakyvystä palveluiden järjestämiseksi ja 3) tehdä suosituksia eri viranomaisille yhteistyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Kuntoutussäätiön osahankkeen tavoitteena on tukea kehittämistyötä sekä arvioida hanketta toisaalta kehittävänä arviointina ja toisaalta lopputulosarviointina.

Hankkeen tulokset

Tavoitteiden mukaista toimintaa kokeiltiin ja toteutettiin toimintakaudella käytännössä ja toimintamalleja on jäänyt osahankkeiden työn päätyttyä elämään. Viiden toimijan voimin toteutettu monitavoitteinen, valtakunnallinen hanke hyötyi laajasta viranomais- ja kolmannen sektorin osaamisesta ja tavoitti hyvin eri tilanteissa olevia asiakasryhmiä sekä yhteistyökumppaneita.

Verkostoyhteistyön keinoin on madallettu kynnystä ja ennakkoluuloja rikostaustaisten sijoittua palveluihin ja päästä takaisin työelämään. Hankkeen tuotoksia ovat muun muassa Vamoksen romanisensitiivisen parityön mallinnos, ViaDia ry:n Rise Varikon välivuokrausprosessi, THL/VTH osahankkeen kehittämä valtakunnallisesti yhtenäinen toimintamalli monialaisesti tehtävää vankien toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien arviointia varten ja Kuntoutussäätiön hankkeesta tekemä kokonaisarviointi ja selvitys työkykykykoordinaattorin roolista Rikosseuraamuslaitoksessa sekä Rikosseuraamuslaitoksen tuottamat eri kieliset tulo-opasvideot ja vankilasanastot.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.html

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!