Hankkeet

Vankeusaika mahdollisuutena

2016
2019
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Vankeusaika mahdollisuutena

Project Name

Prison term as a possibility

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi

2019

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Kati Kaarlejärvi, Rikosseuraamuslaitos RISE

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Jouni Puumalainen

Yhteistyötahot

Rise, THL, Vamos, ViaDia

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

ESR/omarahoitus

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä vankeusrangaistukseen tuomittujen yhteiskunnallista osallisuutta edistämällä heidän kuntoutukseen, koulutukseen ja työelämään ohjautumistaan sekä rikollisuudesta irtautumistaan. Välittöminä tavoitteina on 1) kehittää verkostoyhteistyössä vaikuttavia, oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita (päällekkäistä työtä vähentäviä) osallisuutta ja työllistymistä tukevia palvelupolkuja, 2) tuottaa tietoa vapautuvien vankien työ- ja toimintakyvystä palveluiden järjestämiseksi ja 3) tehdä suosituksia eri viranomaisille yhteistyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Kuntoutussäätiön osahankkeen tavoitteena on tukea kehittämistyötä sekä arvioida hanketta toisaalta kehittävänä arviointina ja toisaalta lopputulosarviointina.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.html

Tulokset

Julkaisut

Kaarlejärvi Kati ja Puumalainen Jouni (toim.) Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen loppuraportti. Hyviä käytäntöjä rikostaustaisten osallisuuden ja työllistymisen edistämiseen. Kuntoutussäätiön työselosteita 62/2019.https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2019/06/Vankeusaika-mahdollisuutena-hankkeen-loppuraportti-final.pdf

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!