Hankkeet

ES-TYKY - Tehdään yhdessä tulevaisuuden työelämää Etelä-Savoon

2024
2026
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

ES-TYKY - Tehdään yhdessä tulevaisuuden työelämää Etelä-Savoon

Project Name

Alkamisvuosi

2024

Päättymisvuosi

2026

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Kuntoutussäätiö

Toteuttaja-
organisaatiot

Uutta Elämää Group (Mikkelin toimintakeskus) ja Etelä-Savon yrittäjät

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Tove Lassenius

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Tove Lassenius

Yhteistyötahot

Uutta Elämää Group (Mikkelin toimintakeskus) ja Etelä-Savon yrittäjät

Ohjausryhmän jäsenet

Mika Ala-Kauhaluoma, Minna Juuti, Heidi Loukiainen, Minna Lunkka, Pekka Patama, Päivi Pirskanen, Sari-Anne Ratia, Tuija Toivakainen, Sari Vauhkonen.

Rahoittaja

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tulokset

Hankkeen tiivistelmä

ES-TYKY - Tehdään yhdessä tulevaisuuden työelämää Etelä-Savoon-hankkeen tarkoitus on edistää kestävien työmarkkinoiden rakentumista sekä vahvistaa haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille, paikallisiin yrityksiin. Hankkeessa kehitetään eteläsavolainen, sektorirajat ylittävä monialainen, työllistämisen tuen toimintamalli, joka tukee sekä työnhakijoita että työnantajia. Malli tukeutuu näyttöön perustuviin ja rinnalla kulkeviin tuetun työllistymisen menetelmiin ja se kytketään tiiviisti myös yritysten toiveisiin ja työllistämisen tuen tarpeisiin. Toimintamallilla tavoitellaan laadukasta ja pysyvää tuetun työllistymisen toimintatapojen ja asenteiden muutosta käsittäen lisäksi aikaisempaa syvemmän sitoutumisen yritysten tarpeisiin. Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Etelä-Savon alueen vaikeasti työllistyvät henkilöt, joiden työkykyä ja työllistymistä tuetaan hankkeessa työhönvalmennuksella. Kohderyhmiin kuuluvat lisäksi Etelä-Savon työllistävät yritykset, joille tarjotaan erilaisia osaamisen kehittymisen, verkostoitumisen ja vaikuttamisen paikkoja. Hankkeeseen osallistetaan alueen välityömarkkinoiden toimijoita ja työnohjausta tarjoavia toimijoita sekä rakennetaan mm. työkykykoordinaattoreiden alueellista verkostoa. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä henkilöasiakkaiden ohjautumisessa ja yritysten aktivoimisessa kuntakokeilun, TE-palveluiden ja Hyvä työelämä Etelä-Savossa-verkoston kanssa.

Kotisivu

Päivittyy

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!