Hankkeet

Oivalluksia lapsilähtöisen osallisuuden polulla - Lapsen yhdenvertaisen osallisuuden vahvistuminen järjestöjen ryhmätoiminnassa. (Lapset on tärkeitä)

2022
2025
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Oivalluksia lapsilähtöisen osallisuuden polulla - Lapsen yhdenvertaisen osallisuuden vahvistuminen järjestöjen ryhmätoiminnassa. (Lapset on tärkeitä)

Project Name

Alkamisvuosi

2022

Päättymisvuosi

2025

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Maksa- ja munuaisliitto ry

Toteuttaja-
organisaatiot

Munuais- ja maksaliitto (hallinnoiva taho), Kuntoutussäätiö, TATU ry, Aivoliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Lihastautiliitto sekä Aamos (ent. MLL lasten ja nuorten kuntoutussäätiö) ovat mukana hankkeen taustajärjestöinä.

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Timo Rautiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Tuuli Vilhunen, vanhempainvapaan sijaisena Sarianne Sahervo

Yhteistyötahot

Hankkeessa kehitettyjä lapsen osallisuuden edistämisen toimintatapoja pilotoidaan toteuttajaorganisaatioiden (Munuais- ja maksaliitto, TATU ry, Aivoliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Lihastautiliitto ja Aamos) lisäksi Mahdollisuus lapselle ry:n

Ohjausryhmän jäsenet

Hankkeen ohjausryhmään osallistuvat tahot ovat jonkin verran vaihtuneet eri vuosina. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ovat edustaneet Munuais- ja maksaliittoa, Diakonia-ammattikorkeakoulua, Epilepsialiittoa, Lapin ammattikorkeakoulua, Lihastautiliittoa, sosia

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tulokset

Täydennetään hankkeen päättyessä.

Hankkeen tiivistelmä

Oivalluksia lapsilähtöisen osallisuuden polulla (Lapset on tärkeitä) -hankkeessa kehitetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten alakouluikäisten lasten osallisuuden kokemusta vahvistavia toimintatapoja ja osallisuuden arviointia. Toimintatapoja kartoitetaan, valitaan, kehitetään ja pilotoidaan Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Uudenmaan alueilla yhdessä alueiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa lisätään lasten kanssa toimivien aikuisten oivalluksia pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten osallisuuden merkityksestä.

Kotisivu

www.lapsetontarkeita.fi

Tulokset

Täydennetään hankkeen päättyessä

Julkaisut

Täydennetään hankkeen päättyessä

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!