Hankkeet

Complementary pathways for people in need of international protection: Learning from the evidence of pathways in practice (PATHS)

2021
2021
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Complementary pathways for people in need of international protection: Learning from the evidence of pathways in practice (PATHS)

Project Name

Complementary pathways for people in need of international protection: Learning from the evidence of pathways in practice

Alkamisvuosi

2021

Päättymisvuosi

2021

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Sirkku Varjonen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Valtioneuvoston kansila, VNK (VN TEAS -hanke)

Hankkeen tiivistelmä

Tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia täydentäviä maahanmuuton väyliä eri maissa on käytössä ulkomailla oleskeleville, kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville henkilöille. Erityisenä painopisteenä ovat työ- ja opiskeluperusteiset väylät.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Varjonen, Sirkku; Kinnunen, Amanda; Paavola, Juho-Matti; Ramadan, Farid; Raunio, Mika; van Selm, Joanne; Vilhunen, Tuuli (2021) Student, Worker or Refugee? How complementary pathways for people in need of international protection work in practice. Valtioneuvoston kanslia. Verkkojulkaisu: https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-383-225-1

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!