Hankkeet

Etäkuntoutusoppaan laatiminen

2022
2023
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Etäkuntoutusoppaan laatiminen

Project Name

Telerehabilitation guide production

Alkamisvuosi

2022

Päättymisvuosi

2023

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Kuntoutussäätiö

Toteuttaja-
organisaatiot

Kuntoutussäätiö

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Stenberg

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Kela

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kela

Hankkeen tiivistelmä

Oppaan suomen- ja ruotsinkieliset versiot ovat olleet elokuusta 2023 lähtien ladattavissa Heldassa:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/564165    

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023052648366  

Kuntoutussäätiön asiantuntijat laativat Kelan toimeksiannosta käytännönläheisen etäkuntoutuksen oppaan. Kelan elokuussa 2023 julkaisema opas vastaa ammattilaisilta esiin nousseeseen tarpeeseen saada tukea ja käytännönläheisiä ohjeita etäkuntoutuksen toteuttamiseen. Opas on laadittu pääosin Kelan järjestämän etäkuntoutuksen näkökulmasta, mutta siitä voivat hyötyä kaikki etäkuntoutusta toteuttavat ammattilaiset.

Oppaan laatimisen tueksi koottiin yhdessä Kelan kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa monipuolisesti kuntoutuksen ammattilaisista koostuva taustatyöryhmä. Työryhmän laaja-alaisen asiantuntemuksen ja käytännön kokemusten pohjalta Kuntoutussäätiön neuropsykologi Johanna Stenberg ja psykologitutkija Minna Parkkila laativat oppaan käsikirjoituksen.

”Opas etäkuntoutuksen käytännön toteutukseen” sisältää käytännönläheisiä ohjeita ja suosituksia esimerkiksi etämuotoiseen vuorovaikutukseen, ryhmätoimintaan, vertaistuen toteutumiseen sekä etäkuntoutujan motivaatioon ja sitoutumiseen. Lisäksi oppaassa on runsaasti konkreettisia esimerkkejä oppaan teemoista ja vinkkejä etäkuntoutuksessa yleisiin erityistilanteisiin.  

Hankkeen tulokset

Oppaan laatimisen tueksi koottiin yhdessä Kelan kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa monipuolisesti kuntoutuksen ammattilaisista koostuva taustatyöryhmä. Työryhmän laaja-alaisen asiantuntemuksen ja käytännön kokemusten pohjalta Kuntoutussäätiön neuropsykologi Johanna Stenberg ja psykologitutkija Minna Parkkila laativat oppaan käsikirjoituksen.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/564165

Tulokset

Julkaisut

Oppaan suomen- ja ruotsinkieliset versiot ovat olleet elokuusta 2023 lähtien ladattavissa Heldassa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/564165 https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023052648366

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!