Hankkeet

Työelämätaidot kuntoon Etelä-Savossa

2024
2026
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Työelämätaidot kuntoon Etelä-Savossa

Project Name

Improving working life skills

Alkamisvuosi

2024

Päättymisvuosi

2026

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Valo-Valmennus ry

Toteuttaja-
organisaatiot

Valo-Valmennus ry ja Kuntoutussäätiö

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Mira Roine, projektipäällikkö Julia Pietilä

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Erna Alitalo, projektikoordinaattori Marja-Liisa Schiess

Yhteistyötahot

Kaakkois-Suomen rikosseuraamuslaitoksen Mikkelin toimipaikka, jonka piiriin kuuluu monia muita alueen vankiloita, muut päihde- ja mielenterveysalan toimijat alueella, joista asiakasohjaus palveluun

Ohjausryhmän jäsenet

Erna Alitalo (Kuntoutussäätiö), Kirsi Komppa (Etelä-Savon ELY-keskus), Nestori Marttinen (Toimintakeskus Polku / Etelä-Savon vapautuvien tuki ry), Jari Rekola (Valo-Valmennusyhdistys ry), Tuula Sanaksenaho (Kaakkois-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto, Mikkelin toimipaikka, Rikosseuraamuslaitos), Maarit Suomela (Silta-Valmennusyhdistys ry), Ismo Tiihonen (Sulkavan vankila, Rikosseuraamuslaitos), Julia Pietilä (Valo-Valmennusyhdistys ry), Marja-Liisa Schiess (Kuntoutussäätiö)

Rahoittaja

ESR+

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tulokset

Hankkeen tiivistelmä

Työelämätaidot kuntoon Etelä-Savossa-hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja työmarkkinoilla kaikkein heikoimmassa-asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä olevien osallisuuden vahvistamiseksi ja työllistymisvalmiuksien asteittaiseksi parantamiseksi. Hankkeessa kehitetään erityisesti rikos- ja päihdetaustaisten tarpeisiin toimintakykyä vahvistavaa yksilöllistä tukea sekä työelämän perustaitoja lisäävää vertaisuuteen perustuvaa valmennusta. Hankkeen aikana kootaan yhteen rikos- ja päihdetaustaisten parissa toimivia tahoja, joiden kanssa kehitetään asiakasohjauksen käytäntöjä ja rakennetaan kohderyhmän parissa toimivien verkostotyöskentelyn rakenteita alueella. Lisäksi rikos- ja päihdetaustaisia järjestöissä ja muissa yhteisöissä kohtaavien ammattilaisten ja vapaaehtoisten ohjausosaamista vahvistetaan mm. tarjoamalla koulutusta oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja toimintakykyä tukevasta työskentelystä. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) osarahoittama ja se toteutetaan ryhmähankkeena yhteistyössä Valo-Valmennuksen kanssa. Toteutusaika: 1.1.2024-30.6.2026

Kotisivu

https://peda.net/kuntoutussaatio/kaynnissa-olevat-hankkeet/tyoelamataidot-kuntoon-etela-savossa

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!