Hankkeet

Kehitysvammaliiton arvioinnin kehittämisprosessin konsultoinnit

2018
2019
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Kehitysvammaliiton arvioinnin kehittämisprosessin konsultoinnit

Project Name

Support for The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities (FAIDD) to Systematize and Improve Their Self-Evaluation

Alkamisvuosi

2018

Päättymisvuosi

2019

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Mari Ruuth

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kehitysvammaliitto

Hankkeen tiivistelmä

Toiminnan päätavoitteena on lisätä Kehitysvammaliiton valmiuksia oman toimintansa ja sen laadun systemaattiseen kehittämiseen sekä samalla luoda edellytykset toiminnan tuloksia ja vaikutuksia koskevan seurantatiedon tuottamiseen STEAn linjausten mukaisesti. Välillisesti tavoitteena on tehostaa STEAn myöntämien avustusten käyttöä eli parantaa rahoitettavan toiminnan laatua.Konsultointien ensimmäisenä osatavoitteena on kehittää kohdejärjestön tarpeista lähtevät mallit ja käytännöt järjestön toimintaa ja sen tuloksia koskevan tiedon tuottamiseen, arvioimiseen, seurantaan ja hyödyntämiseen. Käytännössä yhteistyössä Kehitysvammaliiton asiantuntijoiden kanssa kehitetään konkreettiset mallit itsearvioinnin toteuttamiseen sekä tiedon keräämiseen järjestön toimintaa toteuttavilta tahoilta, asiakkailta/toiminnan kohderyhmiltä sekä kumppaneilta/sidosryhmiltä. Toisena osatavoitteena on integroida arvioiva ajattelu ja toimintatavat kiinteäksi osaksi kohdejärjestön toimintaa. Kolmas ja edelliseen liittyvä osatavoite on arviointikäytäntöjä ja arviointitiedon hyödyntämistä koskevan tietouden lisääminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!