Koulutukset

Työkykykoordinaattorikoulutus

Koulutukset

Työkykykoordinaattorikoulutus

Tutustu tarjontaamme

No items found.

Kuntoutussäätiön Työkykykoordinaattorikoulutus on alkuperäinen sisältäen monipuolista asiantuntijuutta organisaatiomme sisä- ja ulkopuolelta. Koulutuksemme sisältää ratkaisukeskeisen työotteen, ja tarjoamme mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden työkykykoordinaattoreiden kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on työkykykoordinaattorin työssä tai sitä vastaavissa tehtävissä toimivien ammattilaisten tiedollisen ja taidollisen osaamisen nostaminen, ammatillisen kasvun vahvistaminen sekä työn tuloksellisuuden ja yhteistyöverkostossa toimimisen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on ollut edistää osallistujien valmiuksia käyttää palvelujärjestelmän keinovalikoimaa ja tukea osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista. Koulutus on kehitetty yhteistyössä Kuntoutussäätiön toteuttaman Jamit-hankkeen ja sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyiset työssä -ohjelman kanssa.

Koulutuksen sisältöalueet

  • Työkykykoordinaattorin rooli, tehtäväkenttä ja sijoittuminen.
  • Palvelujärjestelmän toiminta ja keinovalikoima työssä jatkamisen tukemisessa ja työelämään pääsyn edistämisessä.
  • Työhön paluun, työssä jatkamisen ja työhön pääsyn keinot suhteessa asiakkaan työkykyyn.
  • Asiakastyön osaamisen vahvistaminen.
  • Voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen työote yksilöiden ja työyhteisöjen kanssa työskennellessä.
  • Koulutus sisältää 10 opetuspäivää.
  • Kokonaisuuteen kuuluu myös välitehtävät, oheiskirjallisuutta sekä omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Suoritettu koulutus vastaa laajuudeltaan 10 op.

KENELLE?

Koulutuksen tavoitteena on työkykykoordinaattorin työssä tai sitä vastaavissa tehtävissä toimivat ammattilaiset.

Tilauskoulutuksissa koulutuksen sisältöä voidaan muokata tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Tutustu tulossa oleviin koulutuksiimme tapahtumakalenteristamme.

Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksella tunnustettu asema ammatillisena täydennyskoulutuksena

Työkykykoordinaattorikoulutuksen toimintamalli perustuu v. 2014 Kuntoutussäätiön työurien jatkamisen tuki (Jamit) -hankkeen (2012–2014) ja Osatyökykyiset työssä -ohjelman (2013–2015) yhteistyönä kehittämään työluotsi-koulutukseen. Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui laaja ja asiantunteva yhteistyötahojen verkosto: Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto, Sano Oy ja Työterveyslaitos sekä lisäksi useita muita kouluttajia. Toimintamallia kehitettiin ja toteutettiin edelleen Kuntoutussäätiön työssä jatkamisen tuki (Tempo) -hankkeessa (2015–2018). Koulutuksen nimeksi vakiinnutettiin työkykykoordinaattorikoulutus.

Tästä lähtien Kuntoutussäätiö on vastannut koulutuksen toteutuksesta ja kehittämisestä osana omaa koulutustoimintaansa. Lisäksi Kuntoutussäätiö osallistui Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) – kärkihankkeessa (2016–2018) työkykykoordinaattorikoulutuksen levittämiseen valtakunnallisesti, jolloin koulutettiin yli 700 työkykykoordinaattoria. Tänä päivänä olemme kouluttaneet noin 1 100 työkykykoordinaattoria.

Työkykykoordinaattoritoimintamalli on todettu tutkitusti tuloksia tuottavaksi valtioneuvoston julkaisussa (2015). Toimintamallille on tehty myös OTE-kärkihankkeen ulkoinen arviointi (2019). Työnantajat ja työnhakijat tavoittavat työkykykoordinaattoreita työelämässä muun muassa Te-palveluista, työnantajien HR-tiimeistä ja erilaisten työllisyys- sekä terveyspalveluiden parista.

Kuntoutussäätiö kouluttaa edelleen työkykykoordinaattoreita. Koulutuksen sisältöä kehitetään jatkuvasti, mutta perusteemat on säilytetty ennallaan. Tampereen Yliopisto on pisteyttänyt koulutuksen 10 op arvoiseksi. Menossa olevat ja tulevat työkykykoordinaattorikoulutukset löydät Kuntoutussäätiön tapahtumakalenterista.

Tutkimusraportti. Nevala N., Turunen J., Tiainen R., Mattila-Wiro P. Osatyökykyiset työssä – toimintamallin (Osku) toteutuminen ja hyödyt erilaisissa toimintaympäristöissä 2015.

Raportti. KPMG OTE-kärkihankkeen ulkoinen arviointi. Sosiaali- ja terveysministeriö. OTE-kärkihankkeen ulkoinen arviointi (Projekti 2) 2019

Tilauskoulutuksissa koulutuksen sisältöä voidaan muokata tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Niskanen Satu

Koulutus- ja kustannusvaikuttavuustoiminnan päällikkö, Väitöskirjatutkija, TtM, toimintaterapeutti

Kemppainen Jaana

Sosionomi YAMK, Työkykykoordinaattori, Työkykykoordinaattoreiden kouluttaja, Ekspressiivisen taideterapian ryhmäohjaaja, Luovan tanssin ohjaaja

Tutustu tulossa oleviin koulutuksiimme tapahtumakalenteristamme.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!