Henkilöstö

Niskanen Satu

Koulutus- ja kustannusvaikuttavuustoiminnan päällikkö, Väitöskirjatutkija, TtM, toimintaterapeutti

Asiantuntijuus

 • Lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden kuntoutuksen tutkiminen ja kehittäminen
 • Vaikutusten, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi, SROI-arviointi
 • Kotikuntoutus ja arkikuntoutus
 • Toimintaterapia
 • Mielenterveys ja päihdepalvelut
 • Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret
 • Johtaminen, kehityskeskustelut
 • Yhteiskunnallinen yrittäjyys
 • Koulutusten toteutus ja kehittäminen

Hankkeet

 • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus
 • Hei, kato mua! – hanke, TUL ja Kuntoutussäätiö
 • Liito-hanke, Kuntoutussäätiö….
 • Tapatuunaus-hanke, Kuntoutussäätiö
 • AILI – Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkosto -hanke
 • Ikäneuvo-hanke, Pirkanmaa
 • REFINEMENT-hanke, THL

Julkaisut

Julkaisut

 • Niskanen, S. 2023. Miten osoittaa yhteiskunnallisen yrityksesi tuottamat vaikutukset? Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen blogi.
 • Marja Äijö, Tuula Kauppinen, Satu Niskanen, Mirva Rasmus, Pauliina Unkeri, Anne-Maria Tunkkari, Satu Havulinna. 2022. Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arviointi kotikuntoutuksessa. (pdf) TOIMIA-suositus ID S030/26.10.2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
 • Niskanen, S., Forma, L., Salminen, A.-L., & Aho, A. L. (2021). Kartoittava kirjallisuuskatsaus ikääntyneiden arkikuntoutuksen ominaispiirteistä. Gerontologia, 35(1), 13-31.
 • Honkasola, M., Ilomäki, T., Lehikoinen, T., Mäkelä, T., Niskanen, S. & Solja, H. 2020. TuleApu—tukea ja tuleterveyttä apuvälineen käyttäjille -hankkeen SROI-arviointi. Invalidiliitto ry.
 • Ilomäki, T., Niskanen, S., Ylitalo, P., Somiska M. & Hietala, H. 2020. SROI-arviointi PHT ry:n
 • Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssien vaikuttavuudesta. Kuntoutussäätiö.
 • Niskanen, S.& Vauramo, E. 2020. Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito romahduttaa toimintakyvyn ja on kallista. Voimin Oy:n blogi 7.6.2020.
 • Niskanen, S, Huusko, T. & Ikääntyneiden kuntoutuksen verkosto. 2020. Ikääntyneiden toimintakykyä tuettava korona-aikana. Voimin Oy:n blogi 18.5.2020
 • Niskanen, S. & Valvanne, J. 2019. Arkikuntoutus auttaisi ikääntyvää yhteiskuntaa. Aamulehti 6.12.2019.
 • Niskanen, S. 2019. Arkikuntoutus tukee asiakkaan osallisuutta. Apuväline-tapahtuman blogi 5.9.2019.  
 • Niskanen, S. 2019. Mihin arkikuntoutuksen kustannus-vaikuttavuus perustuu? Voimin Oy:n blogi 30.7.2019.
 • Niskanen, S. 2019. Arkikuntoutuksen paikka suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä. (pdf) Toimintaterapeutti. Suomen toimintaterapeuttiliitto ry:n jäsenlehti 1.
 • Niskanen, S. 2018. Arkikuntoutuksen organisointi- ja toteutustavat Pohjoismaissa. Toimintaterapeutti. Suomen toimintaterapeuttiliitto ry:n jäsenlehti 3.
 • Niskanen, S. 2018. Suomen kotihoitoon mallia Norjasta? Vanhustyö-lehti 4.
 • Niskanen, S. 2018. Toimintaterapeutin rooli arkikuntoutuksessa. (pdf) Toimintaterapeutti. Suomen toimintaterapeuttiliitto ry:n jäsenlehti 2.
 • Niskanen, S. 2018. Arkikuntoutus -tieteellisesti tutkittua pohjoismaista kuntoutusta. (pdf) Toimintaterapeuttiliiton julkaisu.
 • Niskanen, S. 2018. Vanhemmuuteen kasattu suhteettomat odotukset? Aamulehti 3.5.2018.
 • Niskanen, S. 2018. Suomen kotihoitoon mallia Norjasta? Hoitotieteen tohtoriopiskelijoiden blogi 6.3.2018.
 • Niskanen, S. 2018. Lisää koulutuspaikkoja hyvin työllistyville aloille. Aamulehti 30.1.2018.
 • Niskanen, S. 2016. Pirkanmaan aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut. Tampereen yliopisto, TamPub Julkaisuarkisto, Pro gradut, http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201602031161  
 • Suontausta, P., Niskanen, S. & Pirkola, S. 2015. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut. REFINEMENT-hankkeen tuloksia 11/2015. (pdf) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 26.11.2015.
 • Aho, S. & Toivanen, T. 2008. Toimintaterapeutti Elämänilo –ryhmänohjausmateriaalin soveltajana mielenterveyskuntoutuksessa. Savonia-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, 12/2008.

Julkiset esitykset

 • Professio, Kuntoutus Forum 2020, 27.-28.10.2020
  Suomi kuntoutuksen edelläkävijämaaksi. Toimin puheenjohtajana sekä pidin esityksen aiheesta Missä mennään koti- ja arkikuntoutuksessa Suomessa?
  Aihe: Onko vanhuspalvelulaki tyhjä kirjain? Miksi seniorikansalaisten arkipäivän aktivointi on vielä niin vaikeaa? Dosentin kanssa keskustele kehitysjohtaja Satu Niskanen "Voimin" Oy:stä.
 • Tilaisuus: Dosentti 18.06.2020
  Järjestäjä: AlfaTV
  Paikka: Kerava
 • Aihe: Seniori kykenee arkikuntoutuksen avulla
  Tilaisuus: Senioriseisake, Jakso 17  
  Järjestäjä: AlfaTV
  Paikka: Kerava
 • Aihe: Tutkimussuunnitelma: Ikääntyneiden arkikuntoutuksen vaikuttavuus ja kustannus-vaikuttavuus
  Tilaisuus: Kansallinen terveystaloustieteen jatko-opiskelijoiden seminaari Syksy 2019
  Järjestäjä: Tampereen yliopisto, Terveystaloustieteen jatko-opiskelijat  
  Paikka: Tampereen yliopisto, Linna
 • Aihe: Ikääntyneiden arkikuntoutus ja sen vaikuttavuus
  Tilaisuus: Muistikonferenssi 2019, 14.11.
  Järjestäjä: Muistiliitto
  Paikka: Helsinki, Tennispalatsi
 • Aihe: Arkikuntoutus mahdollistaa kotona asumisen entistä pidempään
  Tilaisuus: Apuvälinemessut 2019, 9.11.
  Järjestäjä: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla –hanke
  Paikka: Tampereen messukeskus
 • Aihe: Arkikuntoutus – tutkimusnäyttöön ja vahvaan kokemukseen perustuva ratkaisu ikäihmisten kotona asumiseen
  Tilaisuus: Apuvälinemessut 2019, 7.11.
  Järjestäjä: Toimintaterapeuttiliitto
  Paikka: Tampereen messukeskus
 • Aihe: Effectiveness of reablement in home care for older adults.
  Tilaisuus: Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien prekonferenssi 30.9.2019.
  Järjestäjä: Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon tutkijaverkosto
  Paikka: Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus.
 • Aihe: Ikääntyneiden arkikuntoutuksen vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus.
  Tilaisuus: Tampereen yliopiston ikääntymisen tutkimuksen symposium 4.6.2019
  Järjestäjä: Gerontologian tutkimuskeskus.
  Paikka: Tampereen yliopisto
 • Aihe: Tutkimustietoa arkikuntoutuksesta (kustannusvaikuttavuus)
  Tilaisuus: Fysiatrian alan valtakunnalliset neuvottelupäivät 15.5.2019
  Järjestäjä: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
  Paikka: Seurahuone, Lahti
 • Aihe: Aamupäivän puheenvuorojen yhteenveto
  Tilaisuus: Valtakunnalliset kotikuntoutuksen verkostopäivät fysio- ja toimintaterapeuteille 27.3.2019
  Järjestäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoin amk ja täydennyskoulutus
  Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Aihe: Tervetuloa Tapatuunaus-hankkeen työpajaan. Puheenjohtaja.
  Tilaisuus: Seminaari, Kiinnostavaa tekemistä selvinpäin – Osallistavan ryhmän opit ja oivallukset 16.11.2018
  Järjestäjä: Kuntoutussäätiön Tapatuunaus-hanke
  Paikka: Kuntoutussäätiö, Helsinki
 • Aihe: Kulttuuri- ja virkistystoiminnan ohjaajien työ ikääntyneiden parissa, selvitys kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkosto Ailin tilauksesta
  Tilaisuus: Kulttuurisote-seminaari 9.11.2018
  Järjestäjä: Pohjois-Savon liitto
  Paikka: Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio
 • Aihe: Tapatuunaus-hankkeen esittely. Mitä on yhteisölähtöinen ehkäisevä päihdetyö? – Päihteet pöydälle-opas työvälineenä. Puheenjohtaja.
  Tilaisuus: Seminaari, Työttömyys ja päihteet – Potkua kokemuksesta ehkäisevään päihdetyöhön 2.11.2018
  Järjestäjä: Kuntoutussäätiön Tapatuunaus-hanke
  Paikka: Kuntoutussäätiö, Helsinki
 • Aihe: Katsaus arkikuntoutukseen
  Tilaisuus: Toimintaterapian tutkimus- ja kehittämissymposium 26.4.2018
  Järjestäjä: Suomen Toimintaterapeuttiliitto ja ammattikorkeakoulut
  Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!