Henkilöstö

Kemppainen Jaana

Sosionomi YAMK, Työkykykoordinaattori, Työkykykoordinaattoreiden kouluttaja, Ekspressiivisen taideterapian ryhmäohjaaja, Luovan tanssin ohjaaja

Asiantuntijuus

Työskentelen Kuntoutussäätiössä työkykykoordinaattorikoulutusten ja valtakunnallisen työkykykoordinaattoriverkoston koordinoijana. Olen toiminut pitkään sosiaalisen ja taloudellisen tuen sekä sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen ja mielenterveystyön kentällä nuorten ja aikuisten kanssa. Osaamiseni painottuu työ- ja toimintakyvyn, työllistymisen ja kuntoutumisen tukemiseen. Ammattilaisena hyödynnän työssäni osallistavia menetelmiä, yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä lähestymistapaa, valmentavaa vuorovaikutusta, monialaista verkostotyöskentelyä, laaja palvelu- ja etuusjärjestelmätuntemusta sekä työkyvyn tukemisen keinovalikoimaa. Lisäksi koulutan muun muassa työn tuunauksesta, motivoiva haastattelu -menetelmästä ja työkykykoordinaattoritoiminnasta.

Hankkeet

Julkaisut

  • Shemeikka, Riikka, Farid Ramadan, Erna Alitalo, Ari-Pekka Sihvonen, Maria Lindroos, Emma Laine, Jaana Kemppainen, Hanna Kommeri, Piia Pietilä, Ilja Salakka. 2023. Lähisuhdeväkivallan sovittelu: Yleiset piirteet ja osapuolten kokemukset prosessista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:11. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.
  • Shemeikka, Riikka, Erna Alitalo, Katja Ilvonen, Piia Pietilä, Timo Ryhänen, Ari-Pekka Sihvonen, Jaana Kemppainen, Ilja Salakka. 2022. Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa. Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n julkaisut 1. Helsinki: Oulunkylän Kuntoutuskeskus.
  • Kemppainen, Jaana. 2022. Kohti unelmia −valmennus yksinyrittäjien kehitysinterventiona. YAMK-opinnäytetyö. Laurea- ammattikorkeakoulu.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!