TKI-tiivistelmät

Osallisuuden edistäminen liikunnan avulla

PDF

Kuvaus

TKI-tiivistelmä 7/2023.

Kuntoutussäätiö on ollut viime vuosina toteuttajana useissa hankkeissa, joissa on edistetty lasten ja nuorten osallisuutta liikunnan avulla. On todettu, että muutoksen tekijöinä ovat etenkin liikuntaseurat. Harrastaminen liikuntaseuroissa aloitetaan usein jopa ennen kouluikää, jolloin mahdollisuudet vaikuttaa mielikuvaan liikunnasta ja esimerkiksi lasten omasta pystyvyydestä ovat entistä suuremmat.

Muita tutkimuksia

2018

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

PDF
2016

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

PDF
2015

Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2023

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

PDF
2023

Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan

PDF
2022

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF

Muita TKI-tiivistelmiä

2023

Laadukas tutkimus-, arviointi- ja selvitystyö tukee vaikuttavia toimenpiteitä ja palveluja

PDF
2023

Mielenterveyden tuki on työkyvyn tukea

PDF
2023

Mahdollistetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

PDF

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

PDF

Naisten sydänterveyden edistäminen -hankkeen arviointi

PDF

Muita julkaisuja

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF

Ohjaajan opas sujuvamman opiskelun tukemiseen

PDF

Opas sujuvampaan opiskeluun

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!