Hankkeet

Löydä Suuntasi – kokonaisvaltainen ohjausmalli tukea tarvitseville nuorille

2018
2020
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Löydä Suuntasi – kokonaisvaltainen ohjausmalli tukea tarvitseville nuorille

Project Name

Find your way – A comprehensive guidance model for NEET young people

Alkamisvuosi

2018

Päättymisvuosi

2020

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Vantaan työllisyyspalvelut Nuorten palvelut Ohjaamo ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr Vamos

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kela

Hankkeen tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on puuttua nuorten syrjäytymiseen kehittämällä opiskelun ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ohjausmallia. Tavoitteena on tukea alle 30-vuotiaiden nuorten pääsyä opintoihin, työhön tai heidän tarpeitaan vastaavien palveluiden piiriin. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen kuntoutuksellista palvelua, joka koostuu ohjausjaksosta ja sen ympärillä tehtävästä eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä.Ohjausjakso sisältää yksilöllistä ohjausta, vertaistukea ryhmässä ja valmennusta mielentaitoihin ja elämänhallintaan. Jakson aikana kartoitetaan nuoren palvelutarvetta kokonaisvaltaisesti ja tarjotaan tukea jaksamiseen sekä taitoja ja tietoa tulevaisuuden selkiyttämiseen. Päämääränä on varmistaa, että nuoret pääsevät tarvitsemansa tuen piiriin jo ohjausjakson aikana ja löytävät mielekkään jatkopolun. Ohjausjaksolla toimii hanketyöryhmän kanssa yhteistyössä moniammatillinen asiantuntijaryhmä, joka tukee nuoren tarvitsemien palveluiden löytymistä ja tunnistaa keinoja tukea nuorten tulevaisuuden suunnitelmia. Ohjausjakson tavoitteena on, että mukana olevat nuoret saavat oikeanlaista apua joko ryhmätoiminnasta tai muilta toimijoilta. Ohjausjakson tavoitteena on, että jokaiselle löytyy mielekäs jatkopolku kohti töitä tai opintoja tai paikka kuntoutuksellisessa toiminnassa.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

https://kuntoutussaatio.fi/loydasuuntasi

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!