Hankkeet

Löydä Suuntasi – kokonaisvaltainen ohjausmalli tukea tarvitseville nuorille

2018
2020
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Löydä Suuntasi – kokonaisvaltainen ohjausmalli tukea tarvitseville nuorille

Project Name

Find your way – A comprehensive guidance model for NEET young people

Alkamisvuosi

2018

Päättymisvuosi

2020

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Vantaan työllisyyspalvelut Nuorten palvelut Ohjaamo ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr Vamos

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kela

Hankkeen tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on puuttua nuorten syrjäytymiseen kehittämällä opiskelun ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ohjausmallia. Tavoitteena on tukea alle 30-vuotiaiden nuorten pääsyä opintoihin, työhön tai heidän tarpeitaan vastaavien palveluiden piiriin. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen kuntoutuksellista palvelua, joka koostuu ohjausjaksosta ja sen ympärillä tehtävästä eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä.Ohjausjakso sisältää yksilöllistä ohjausta, vertaistukea ryhmässä ja valmennusta mielentaitoihin ja elämänhallintaan. Jakson aikana kartoitetaan nuoren palvelutarvetta kokonaisvaltaisesti ja tarjotaan tukea jaksamiseen sekä taitoja ja tietoa tulevaisuuden selkiyttämiseen. Päämääränä on varmistaa, että nuoret pääsevät tarvitsemansa tuen piiriin jo ohjausjakson aikana ja löytävät mielekkään jatkopolun. Ohjausjaksolla toimii hanketyöryhmän kanssa yhteistyössä moniammatillinen asiantuntijaryhmä, joka tukee nuoren tarvitsemien palveluiden löytymistä ja tunnistaa keinoja tukea nuorten tulevaisuuden suunnitelmia. Ohjausjakson tavoitteena on, että mukana olevat nuoret saavat oikeanlaista apua joko ryhmätoiminnasta tai muilta toimijoilta. Ohjausjakson tavoitteena on, että jokaiselle löytyy mielekäs jatkopolku kohti töitä tai opintoja tai paikka kuntoutuksellisessa toiminnassa.

Hankkeen tulokset

Löydä suuntasi -hankkeessa kehitettiin työelämän ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmämuotoista tukea yhdistävä ohjausjakson malli. Hankkeen aikana toteutettiin kuusi eri ohjausjaksokokonaisuutta, jonka aloitti yhteensä 58 nuorta aikuista. Tulosten mukaan ohjausjakso tuki osallistujien työ- ja toimintakykyä psyykkisen hyvinvoinnin ja itsetunnon vahvistumisen kautta. Ohjausjaksolla kuvattiin olleen positiivista vaikutusta itsenäiseen selviytymiseen, arkeen ja sosiaalisessa kanssakäymisessä rohkaistumiseen. Ohjausjaksolle osallistuneiden lähitulevaisuuden suunnitelmat selkiytyivät, mutta ammatillisten suunnitelmien edistämiseen tarvittiin paljon yksilöllisiä ratkaisuja ja osa jatkoi niiden pohtimista vielä toisella taholla jakson jälkeen.

Hankkeen tulosten mukaan opintojen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret aikuiset voisivat hyötyä työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi tarjottavasta psyykkistä toimintakykyä, sosiaalista kompetenssia ja

ammatillisten suunnitelmien selkiytymistä tukevasta toiminnasta, jossa yhdistyisi sekä yksilöllinen ohjaus että ryhmämuotoinen tuki.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

https://kuntoutussaatio.fi/loydasuuntasi

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!