Hankkeet

HELMI (Henkilöhtainen - ELämänhallinta - MInäpystyvyys)

2016
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

HELMI (Henkilöhtainen - ELämänhallinta - MInäpystyvyys)

Project Name

The Helmi-project - development of a new screening method and a guidance model for students with special needs

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Ryökkynen (Ammattiopisto Spesia)

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Erja Poutiainen (Mila Gustavsson-Lilius 30.5.2018 asti)

Yhteistyötahot

Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus (IJKK), 1.8.2018 alkaen Ammattiopisto Spesia

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus (IJKK), 1.8.2018 alkaen Ammattiopisto Spesia, ESR-rahoitus

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen laadun ja tuloksellisuuden sekä koulutuksen läpäisyn tehostaminen ammatillisissa oppilaitoksissa.

Hankkeen tulokset

HELMI-hankkeen tavoitteena oli lisätä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen laatua ja tuloksellisuutta sekä tukea opintojen läpäisyä ammatillisissa oppilaitoksissa. Näihin tavoitteisiin pyrittiin toisiinsa kietoutuvien kehittämistöiden avulla. Ammatillisten oppilaitosten ammattilaisten tueksi kehitettyjen opiskelijan psykososiaalista hyvinvointia kartoittavan kyselyn (POINT) sekä ohjauksen toimintamallin tarkoituksena oli tehostaa erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden ohjausprosessia, vähentää opintojen keskeyttämistä ja lisätä opiskelijoiden aktiivisuutta ja osallisuutta. HELMI-hankkeen varsinaista toiminta-aikaa (1.3.2016–30.4.2018) jatkettiin ajalla 1.5.2018–31.12.2018, sillä nähtiin tärkeäksi jatkaa kehitystyötä opiskelijan oman osallisuuden vahvistamisessa sekä opiskelijoiden parissa työskentelevien ammattilaisten ohjausosaamisen vahvistamisessa kehitettyjä työkaluja hyödyntäen. Hankkeen jatkoajalla kehitettiin opiskelijaa osallistava, itsereflektointiin kannustava ja POINT-kyselyn teemoja syventävä HELMI-verkkopelialusta ja tarkennettiin POINT-kyselyn roolia tuen tarpeen tunnistamisessa sekä levitettiin tietoa hankkeen sisällöistä ja kehitetyistä työvälineistä. POINT-kysely sekä Helmi-verkkopelialusta löytyvät HELMI-hankkeen nettisivuilta (ohjaaonnistumaan.net).

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!