Hankkeet

Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla

2016
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla

Project Name

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Riikka Shemeikka

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO), Leikkiväki ry ja Nyyti ry.

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Terveyden edistämisen määräraha / STM

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen yleisenä tavoitteena on edistää erityisesti opiskeluvaikeuksia koskevien nuorten mielenterveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, mukaan lukien oppimis- ja työkyky. Hankkeella halutaan tukea kehitystä, joka toisi vaikuttavat osallisuutta ja yhdenvertaisuutta lisäävät tukitoimet kaikkien niitä tarvitsevien opiskeluvaikeuksia kokevien nuorten saataville. Hankkeen pitkän aikavälin tavoite on lisätä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja pienentää terveys- ja hyvinvointieroja.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!