Hankkeet

Fokus opinnoista tuetusti työllistymiseen

2017
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Fokus opinnoista tuetusti työllistymiseen

Project Name

FOKUS from studies to supported work

Alkamisvuosi

2017

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Simo Liikanen (Validia Ammattiopisto, Invalidiliitto)

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Erja Poutiainen

Yhteistyötahot

Invalidiliitto, Validia Ammattiopisto, 1.1.2018 alkaen Ammattiopisto Spesia

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Hankkeen tiivistelmä

FOKUS-hankkeen tavoitteena on kehittää Keski-Uudellemaalle yhteistyömalli tukemaan ammatillisten erityisopiskelijoiden siirtymiä opinnoista työelämään. Mallia kehitetään yhteistyössä alueen ammatillisten oppilaitosten, työllistymistä edistävien palveluiden ja alueen työpaikkojen kanssa.

Hankkeen tulokset

Kuntoutussäätiö toteutti Fokus-hankkeen arvioinnin osin toiminnan alussa laaditun itsearviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointi tuotti tietoa sovituissa vaiheissa siitä mikä hankkeessa on koettu myönteisenä ja mitä tuloksia on saatu. Se tuotti tietoa myös hankkeen toteutuksessa havaituista kehittämiskohteista sekä siitä, miten ja miltä osin hanke saavutti tavoitteensa.

Kuntoutussäätiön vastuulla oleva hankkeen toimintakenttää taustoittavan kirjallisuuskatsaus valmistui elokuussa 2017. Se kuvasi ja veti yhteen tietoa erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja sen haasteista niin kansallisten kuin kansainvälisen tiedon pohjalta. Sen tarkoituksena oli tukea hanketoimijoiden ja yhteistyökumppanien kehittämistyötä. Lisäksi kirjallisuuskatsaukseen koottua tietosisältöä on levitetty Kuntoutus -lehden kirjoituksessa, blogikirjoituksessa sekä laajemmin sosiaalisessa mediassa. Kirjallisuuskatsauksen myötä eri hanketoimijat ja yhteistyötahot saivat käyttöönsä laajasti aihepiiriä taustoittavan tietopaketin, jolloin heidän oli mahdollista päästä omassa kehittämisessään nopeasti eteenpäin kohti konkreettisia kokeiluja.

Ohjaten uralle –kyselyn kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa opintojen päättymisvaiheen uraohjaukseen soveltuva työkalu. Menetelmän kehittäminen aloitettiin syksyllä 2017 ja se valmistui kesällä 2018. Työkalu on julkaistu lokakuussa 2018 ja sitä on levitetty aktiivisesti. Menetelmän avulla uraohjauskeskusteluja voidaan strukturoida ja systematisoida. Sen avulla voidaan tunnistaa haasteita, jotka uraohjauskeskustelussa olisivat saattaneet muuten jäädä tunnistamatta ja toisaalta voidaan tunnistaa vahvuuksia, joiden varaan realistisia suunnitelmia on mahdollista rakentaa. Kyselyn valttina on sen joustavuus. Sitä voidaan käyttää vain soveltuvin osin tai täyttää eri tavoin. Opiskelija voi täyttää sen yksin ja tuoda mukanaan ohjaustilanteeseen tai sitä voidaan täyttää yhdessä uraohjaajan kanssa. Kysely ei korvaa uraohjausta vaan sen tarkoitus on toimia uraohjauskeskustelun pohjana ja fasilitoijana. Yksityiskohtainen käyttö- ja tulkintaohje tukee kokematontakin käyttäjää.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!