Hankkeet

Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteutuminen ja vaikutukset

2017
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteutuminen ja vaikutukset

Project Name

Discretionary neuropsychological rehabilitation by Kela

Alkamisvuosi

2017

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Kela, Suomen Neuropsykologinen Yhdistys (SNPY)

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kela

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tukea Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteutumista ja kehittämistä kartoittamalla kehittämiskohteita ja kokoamalla olemassa olevia hyviä käytäntöjä.Tutkimuksessa selvitetään Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteutusta ja kuntoutuksen vaikutuksia. Tutkimuksessa selvitetään mm. kuntoutuksen myöntämisen perusteita ja asiakasryhmää, kuntoutuksen tavoitteiden asettamista ja vaikutusten arviointia, sekä kuntoutuksen vaikutusten arkeen siirtymistä edistäviä ja heikentäviä tekijöitä. Tutkimuksessa kerättyä tietoa levitetään kuntoutuskäytäntöön niin ammattilaisille kuin päättäjille ja tutkimuksen pohjalta tehdään tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!