Hankkeet

Etämuotoinen neuropsykologinen kuntoutus – kirjallisuuskatsaus

2021
2022
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Etämuotoinen neuropsykologinen kuntoutus – kirjallisuuskatsaus

Project Name

Neuropsychological telerehabilitation – A review

Alkamisvuosi

2021

Päättymisvuosi

2022

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kela

Hankkeen tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on koota tutkimustietoa etämuotoisen neuropsykologisen kuntoutuksen vaikutuksista, vaikuttavuudesta sekä sen hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Tutkimuskysymykset: 1) Mitä tiedetään etämuotoisen neuropsykologisiin häiriöihin kohdentuvan kuntoutuksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta? 2) Miten kuntoutujat, heidän läheisensä ja kuntoutusammattilaiset ovat kokeneet etämuotoisen neuropsykologisiin häiriöihin kohdentuvan kuntoutuksen ja mitä hyötyjä ja haittoja he ovat tunnistaneet?

Hankkeen tulokset

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!