Hankkeet

Oppimisen ja mielenterveyden haasteita kokevien digitaalisten tukimuotojen toteutus ja kehittäminen

2020
2021
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Oppimisen ja mielenterveyden haasteita kokevien digitaalisten tukimuotojen toteutus ja kehittäminen

Project Name

Implementation and development of digital support services for people with learning disabilities and mental health problems

Alkamisvuosi

2020

Päättymisvuosi

2021

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

ADHD-liitto, Erilaisten oppijoiden liitto

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

STEA-C

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on lisätä valtakunnallisesti oppimisvaikeuksia ja/tai niihin liittyviä mielenterveyden ongelmia kokevien toimintakykyä sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia ja ehkäistä koronakriisin kielteisiä seurauksia lisäämällä verkkomuotoisia tukipalveluita.

Hankkeen tulokset

Toteutetut verkkomuotoiset, paikasta riippumattomat valmennukset (2-5 yksilöllistä tapaamista) sekä verkkoseminaarit (webinaarit) tavoittivat osallistujia valtakunnallisesti ympäri Suomea. Verkkomuotoiseen toimintaan osallistumisen matala kynnys ja mahdollisuus osallistua omasta asuinpaikasta riippumatta nostettiin esiin avopalautteissa. Molempiin toimintoihin osoitettiin runsaasti kiinnostusta. Osallistujat kokivat saaneensa toiminnasta selkeää hyötyä oppimisessa koettuihin vaikeuksiin työhön tai opintoihin liittyen. Myös valmennuksen ohjaajat jakoivat tämän näkemyksen. Rajatun haastatteluaineiston perusteella myös yksilöllistä toimintakykyä kyettiin tukemaan. Verkkoseminaareista saatujen palautteiden perusteella toiminta koettiin hyödylliseksi ja sitä myötä kohderyhmän toimintakykyä tukevaksi, sillä osallistujat kokivat saaneensa tietoa ja välineitä, joita voivat hyödyntää opinnoissa ja työelämässä oppimiseen liittyvien vaikeuksien helpottamiseksi tai oppimisessa vaikeuksia kokevien kanssa työskennellessä tai toimiessa. Webinaareissa osallistujista suurin osa oli ammattilaisia, mutta myös ongelmia kokevia sekä heidän läheisiään osallistui webinaareihin. Kaikille avoimet chat-päivystykset tavoittivat myös oppimisessa vaikeuksia kokevia ja niistä saadut asiakaspalautteet olivat positiivisia.

Hankkeessa tuotettiin myös aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia sekä suosituksi osoittautuneita tarkkaavuusaiheisia infograafeja, jotka ovat saatavilla oppimisen tuen keskuksen verkkosivuilla (www.kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki). Lisäksi webinaariluennoista tehdyt YouTube nauhoitteet ovat edesauttaneet tiedon levitystä sekä tiedon saavutettavuutta.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!