Hankkeet

OPI-kuntoutuskurssien tutkimus

2016
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

OPI-kuntoutuskurssien tutkimus

Project Name

Implementation study of OPI rehabilitation

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Kela

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kela

Hankkeen tiivistelmä

OPI-kuntoutuskurssien tutkimus on osa Kelan Muutos-hanketta, joka kohdistuu Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksiin asiakkaalle. Kela ja Opetushallitus kehittivät OPI-kuntoutusmallin vuosina 2010–2013 yhdessä kuntoutuksen palveluntuottajien ja oppilaitosten kanssa. OPI-kuntoutuksen vakiinnuttamisen yhteydessä toimijoiden määrä on kasvanut ja kuntoutuksen rakenne on hieman muuttunut hankevaiheen tilanteesta. Tämän implementaatiotutkimuksen tavoitteena on arvioida kuntoutusmallin toteutumista, toimivuutta, vaikutuksia ja hyötyjä. Tutkimus tuottaa tietoa kuntoutujan kuntoutus- ja kuntoutumisprosessista, sen sisällöstä ja etenemisestä sekä kuntoutumista edistävistä ja haittaavista mekanismeista.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!