Muut julkaisut

Ohjaajan opas sujuvamman opiskelun tukemiseen

PDF

Kuvaus

Tämän oppaan on tarkoitus toimia käsikirjana ohjaajille, jotka kohtaavat työssään opiskeluvaikeuksia omaavia nuoria. Opas sisältää tietoa siitä, miten erilaiset opiskeluvaikeudet voivat ilmetä ja millaista tukea niihin voidaan tarjota. Samalla opas sisältää yksityiskohtaisen ohjeistuksen ryhmämuotoisen tuen malliin, joka on kehitetty Kuntoutussäätiön toteuttamassa Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla -hankkeessa. Osana ohjeistusta on paljon tietoa opiskelusta teema-alueittain sekä harjoitteita ja vinkkejä, joiden avulla nuorten opiskelutaitoja voidaan kehittää. Kaikki tässä oppaassa esitellyt menetelmät perustuvat oppimiseen, opiskeluun ja arjenhallintaan perehtyneiden asiantuntijoiden koostamaan tietoon ja niitä on testattu nuorille järjestetyissä opiskelutaito-ryhmissä.

Olemme myös koonneet oppaaseen nuorten sekä ohjaajien kokemuksia ja vinkkejä opiskelutaitoryhmistä Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla -tutkimus- ja kehittämishankkeen aikana. Nämä ryhmät osoittivat, kuinka merkityksellistä opiskeluun saatu vertaistuki on, ja kuinka rohkaisevaa nuorille on huomata, että moni muukin kamppailee samanlaisten pulmien kanssa ja niihin on olemassa erilaisia apukeinoja.

Tekijät: Tiia Villa (toim.), Nina Vuorio, Leena Boltar
Sarja: Muut julkaisut
Kustantaja: Kuntoutussäätiö
Kustannuspaikka: Helsinki 2018
Sivumäärä: 101 sivua

Muita tutkimuksia

2018

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

PDF
2016

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

PDF
2015

Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2023

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

PDF
2023

Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan

PDF
2022

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF

Muita TKI-tiivistelmiä

2024

Yksilöllinen työvalmennus kaikille

PDF
2023

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
2023

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2024

Kuntoutussäätiön SROI-arvioinnit 2017–2023

PDF

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

PDF

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

PDF

Muita julkaisuja

2023

”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin - hankkeen loppuraportti (2021–2023)

PDF
2022

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF
2022

Vapaaehtoinen työkummi työnhakijan tukena: Duunikummi-toimintamalli

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!