Muut julkaisut

”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin - hankkeen loppuraportti (2021–2023)

PDF

Kuvaus

Askeleet töihin -hanke oli kolmen vuoden (2021–2023) mittainentyöttömyyden vähentämiseen keinoja etsivä hanke. Tähän loppuraporttiin on koottutoimintatapoja, kokemuksia ja havaintoja, joita Askeleet töihin (NÄTY) -hankkeessaon asiakkaiden, pitkäaikaistyöttömien, työllistymisen edellytystenparantamiseksi tehty. Kuluneiden vuosien aikana hankkeen tarjoamiin yksilöllisiintyövalmennuspalveluihin osallistui noin 200 asiakasta.

Tekijät: Marja-Liisa Schiess, Päivi Häikiö
Sarja: Muut julkaisut
Kustantaja: Kuntoutussäätiö
Kustannuspaikka: Helsinki 2023
ISBN 978-952-7330-24-1 (pdf)
Sivumäärä: 31 sivua

Muita tutkimuksia

2018

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

PDF
2016

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

PDF
2015

Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2023

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

PDF
2023

Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan

PDF
2022

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF

Muita TKI-tiivistelmiä

2023

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
2023

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF
2023

Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

PDF

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

PDF

Naisten sydänterveyden edistäminen -hankkeen arviointi

PDF

Muita julkaisuja

2022

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF
2022

Vapaaehtoinen työkummi työnhakijan tukena: Duunikummi-toimintamalli

PDF
2021

Opas maahanmuuttotyön tueksi

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!