Evaluation reports

Reproductive health in southern Africa. Government policies and changes in sexual and reproductive health and rights

PDF

Avainsanat

No items found.

Kuvaus

Tutkimuksessa analysoitiin hallitusten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin vaikuttavaa politiikkaa sekä lisääntymisterveyden ja siihen liittyvän tietämyksen ja käytöksen muutoksia eri väestöryhmissä kahdeksassa eteläisen Afrikan maassa. Tutkimuksessa tarkasteltiinhallitusten politiikan muutosta ja sitä, miten politiikka on linjassa kansainvälisten organisaatioiden sitoumusten kanssa. Erityisesti tarkasteltiin tutkimusmaiden hallitusten politiikan suhdetta Afrikan alueellisten organisaatioiden, kuten Afrikan Unionin (AU) ja eteläisen Afrikankehitysyhteisön SADC:n linjauksiin. AU:n ja SADC:n lisäksi erityisesti YK:n keskeiset kansainväliset konferenssit ovat olleet merkittäviä eteläisen Afrikan hallitusten poliittisten linjaustenmuotoutumisessa. Tutkimuksessa olivat mukana Botswana, Etelä-Afrikka, Lesotho, Malawi,Mosambik, Namibia, Sambia ja Zimbabwe.

Tekijät: Shemeikka Riikka, Iipinge Scolastika, Indongo Nelago, Siiskonen Harri, Torkko Taina, Notkola Veijo
Sarja: Evaluation Reports 1/2009
Kustantaja: Kuntoutussäätiö
Kustannuspaikka: Helsinki 2009
ISBN: 978-952-5017-77-9

Sivumäärä: 299 sivua

Muita tutkimuksia

2018

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

PDF
2016

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

PDF
2015

Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2023

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

PDF
2023

Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan

PDF
2022

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF

Muita TKI-tiivistelmiä

2024

Yksilöllinen työvalmennus kaikille

PDF
2023

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
2023

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2024

Kuntoutussäätiön SROI-arvioinnit 2017–2023

PDF

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

PDF

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

PDF

Muita julkaisuja

2023

”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin - hankkeen loppuraportti (2021–2023)

PDF
2022

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF
2022

Vapaaehtoinen työkummi työnhakijan tukena: Duunikummi-toimintamalli

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!