Tutkimuksia

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

PDF

Avainsanat

No items found.

Kuvaus

Käsillä oleva Kuntoutussäätiön tutkimuksia -sarjan julkaisu on osa pitkää jatkumoa suomalaisessa ammattien välisiä kuolleisuuseroja ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä tarkastelevassa tutkimusperinteessä. Aihe on edelleen ajankohtainen suurten sosioekonomisten terveyserojen ja työelämässätapahtuneiden muutosten myötä. Ammattiryhmien välisiä kuolleisuus- ja sairastavuuseroja tarkastelemalla voidaan tunnistaa ammatteihin liittyviä riskejä ja ennaltaehkäistä niitä.

Tekijät: Hanna Rinne, Maari Parkkinen, Riikka Shemeikka, Timo Ilomäki, Veijo Notkola
Sarja: Kuntoutussäätiön tutkimuksia 90
Kustannuspaikka: Helsinki 2018
Sivumäärä: 228 sivua

Muita tutkimuksia

2016

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

PDF
2015

Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

PDF
2015

Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2023

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

PDF
2023

Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan

PDF
2022

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF

Muita TKI-tiivistelmiä

2023

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
2023

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF
2023

Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

PDF

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

PDF

Naisten sydänterveyden edistäminen -hankkeen arviointi

PDF

Muita julkaisuja

2023

”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin - hankkeen loppuraportti (2021–2023)

PDF
2022

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF
2022

Vapaaehtoinen työkummi työnhakijan tukena: Duunikummi-toimintamalli

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!