Työselosteita

Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan

PDF

Kuvaus

Tämä opas on tarkoitettu kaikille ihmisten työllistymisedellytyksien parantamisesta kiinnostuneille järjestöille ja yleishyödyllisille säätiöille. Opas tarjoaa tutkittua tietoa, ideoita oman toiminnan ja toimintamallien kehittämiseen sekä esimerkkejä hyvistä malleista.

Oppaan näkökulma on osatyökykyisten ja muuten haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten työllistämisessä.Opas on valmistunut yhteiskehittämisen tuloksena. Yhteiskehittämiseen osallistuivat Irakin naisten yhdistys, Kalliolan Setlementti, Kuntoutussäätiö, Neuroliitto, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Sininauhaliitto.

Yhteiskehittämistä tehtiin vuonna 2022. Oppaan laadinnan ja yhteiskehittämisen mahdollisti Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus STEA Kuntoutussäätiölle myöntämällään avustuksella (Ak6).

Tekijät: Soile Kuitunen
Sarja: Kuntoutussäätiön työselosteita 67/2023
Kustantaja: Kuntoutussäätiö
Kustannuspaikka: Helsinki 2023
ISSN: 2342-4125
ISBN: 978-952-7330-17-3 (pdf)
Sivumäärä: 51

Muita tutkimuksia

2018

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

PDF
2016

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

PDF
2015

Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2023

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

PDF
2022

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF
2021

Vajaakuntoisesta osatyökykyiseksi, osatyökykyisestä työkykyiseksi – Puheenvuoroja työkyvystä ja osatyökykyisyydestä Suomessa

PDF

Muita TKI-tiivistelmiä

2023

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
2023

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF
2023

Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

PDF

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

PDF

Naisten sydänterveyden edistäminen -hankkeen arviointi

PDF

Muita julkaisuja

2023

”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin - hankkeen loppuraportti (2021–2023)

PDF
2022

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF
2022

Vapaaehtoinen työkummi työnhakijan tukena: Duunikummi-toimintamalli

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!