Hankkeet

Ilmoitettujen terveys- ja toimintarajoitteiden vaikutus korkeakouluopintoihin (Eurostudent-tutkimus)

2020
2021
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Ilmoitettujen terveys- ja toimintarajoitteiden vaikutus korkeakouluopintoihin (Eurostudent-tutkimus)

Project Name

Students with self-reported disabilities in higher education (Eurostudent study in Finland)

Alkamisvuosi

2020

Päättymisvuosi

2021

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Hankkeen tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden raportoimia terveys- ja toimintarajoitteita koulutuksellisen tasa-arvon ja korkeakoulutuksen saavutettavuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa kysytään, mikä on ilmoitettujen terveys- ja toimintarajoitteiden vaikutus korkeakouluopintoihin ja opintojen sujumiseen ja millaista tukea on saatavilla.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!