Hankkeet

Ilmoitettujen terveys- ja toimintarajoitteiden vaikutus korkeakouluopintoihin (Eurostudent-tutkimus)

2020
2021
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Ilmoitettujen terveys- ja toimintarajoitteiden vaikutus korkeakouluopintoihin (Eurostudent-tutkimus)

Project Name

Students with self-reported disabilities in higher education (Eurostudent study in Finland)

Alkamisvuosi

2020

Päättymisvuosi

2021

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Hankkeen tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden raportoimia terveys- ja toimintarajoitteita koulutuksellisen tasa-arvon ja korkeakoulutuksen saavutettavuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa kysytään, mikä on ilmoitettujen terveys- ja toimintarajoitteiden vaikutus korkeakouluopintoihin ja opintojen sujumiseen ja millaista tukea on saatavilla.

Hankkeen tulokset

Tutkimuksen tulokset on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön Eurostudent-sarjaan sisältyvänä artikkelina. Kyselyaineiston perusteella mielenterveysongelmat ovat yleisin opiskelua rajoittava tekijä korkeakouluopiskelijoilla. Toiminta- ja terveysrajoitteita raportoivilla opiskelijoilla on monella eri opiskelun osa-alueella muita opiskelijoita kielteisempiä kokemuksia. Erilaiset toimeentuloon liittyvät vaikeudet ovat yleisiä ja hankaloittavat opintoja. Tuen saamisessa on vaihtelua, ja tuen saaminen on pitkälti opiskelijan oman toimijuuden ja aktiivisuuden varassa. Tulosten perusteella on tarpeen edelleen kehittää korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja korkeakouluopiskelijoiden tukipalveluita. Myös opiskelijoiden sosiaaliturvassa tulisi paremmin huomioida opinnoissaan vaikeuksia kokevat opiskelijat.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!