Hankkeet

Innostu ja onnistu lukemisessa - Tukimateriaali lukemiseen oppimisvaikeuden vuoksi heikosti lukeville nuorille ja aikuisille

2023
2023
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Innostu ja onnistu lukemisessa - Tukimateriaali lukemiseen oppimisvaikeuden vuoksi heikosti lukeville nuorille ja aikuisille

Project Name

Enthusiastic and successful reading - Supporti material for reading for adolescents and adults struggling with reading due to learning difficulties

Alkamisvuosi

2023

Päättymisvuosi

2023

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Stenberg

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Erilaisten oppijoiden liitto (EOL)

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen tiivistelmä

Tavoitteena on tuottaa helposti lähestyttävää materiaalia, joka tukee ja kannustaa lukemisvaikeuksia kokevia nuoria ja aikuisia lukemaan lukivaikeuden tai keskittymisvaikeuksien aiheuttamista hankaluuksista huolimatta. Luki- ja keskittymisvaikeuksia kokevia nuoria ja aikuisia kannustetaan huomaamaan, että tiedon omaksuminen ja lukemisesta nauttiminen on myös heidän oikeutensa vahvistamalla heidän käsitystään siitä, että lukutaito ja oppiminen on muutakin kuin kykyä lukea tekstiä sujuvasti.

Hankkeen tulokset

Tuotetun materiaalin avulla erilaiset lukijat voivat itsenäisesti kokeilla ja ottaa käyttöön uusia lukemista ja luetun ymmärtämistä tukevia toimintatapoja, joiden tiedetään hyödyttävän luki- tai keskittymisvaikeuksia kokevia. Heikosti lukevien nuorten ja aikuisten itseluottamus lukijana lisääntyy ja lukutaito ja -into vahvistuu. Materiaalista hyötyy laaja joukko lukemisvaikeuksia kokevia ja se on kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä esim. opiskelun tai työsuoriutumisen tehostamiseksi.

Avointen oppimateriaalien kirjastossa julkaistu Innostu ja onnistu lukemisessa -materiaalissa kannustetaan suhtautumaan lukemiseen avoimesti ja kokeilemaan uusia, oman näköisiä lukemien tapoja. Materiaali koostuu kymmenestä erillisestä aiheesta, joita voi tarkastella erikseen tai yhtenä kokonaisuutena. Aiheet sisältävät muun muassa näkökulmia sopivan lukuympäristön valintaan, vinkkejä keskittymiseen ja lukemalla oppimiseen, ohjeita lukemisen apuvälineiden käyttöön sekä tietoa tuen mahdollisuuksista. Kuhunkin aiheeseen sisältyy kuvitettu tekstiosuus ja lyhyt video. https://aoe.fi/#/kokoelma/317

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!