TKI-tiivistelmät

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen VOS-teattereissa (2020-2022)

PDF

Kuvaus

Teatterialan työhyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä ei ole aiemmin juurikaan tutkittu. Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa Floor is yours! keskityttiin enimmäkseen työturvallisuuteen, mutta myös työhyvinvointiasiat nousivat esille. Tuosta hankkeesta tehtiin verkkosivut (Työterveyslaitos 2021). Sivusto sisältää monipuolista materiaalia työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyen, kuten esimerkiksi linkkejä alan oppaisiin ja blogeihin sekä työkaluja kehittämistoimenpiteiden tarpeen arviointiin ja niiden suunnitteluun. Nyt toteutetussa teatterialan työhyvinvointihankkeessa perehdyttiin Floor is Yours -hankkeen antiin ja oltiin vuorovaikutuksessa sen tutkijoihin.

Muita tutkimuksia

2018

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

PDF
2016

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

PDF
2015

Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2023

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

PDF
2023

Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan

PDF
2022

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF

Muita TKI-tiivistelmiä

2024

Yksilöllinen työvalmennus kaikille

PDF
2023

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
2023

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2024

Kuntoutussäätiön SROI-arvioinnit 2017–2023

PDF

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

PDF

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

PDF

Muita julkaisuja

2023

”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin - hankkeen loppuraportti (2021–2023)

PDF
2022

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF
2022

Vapaaehtoinen työkummi työnhakijan tukena: Duunikummi-toimintamalli

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!