TKI-tiivistelmät

Ajankohtaista kuntoutuksen tutkimuksesta – Kooste Eduskunnan kuntoutusverkostolle 27.10.2021

PDF

Avainsanat

No items found.

Kuvaus

Kooste Eduskunnan kuntoutusverkostolle 27.10.2021.

Koosteen tavoitteena on tarjota kansanedustajille ajankohtaista tietoa sellaisesta kuntoutuksen tutkimuksesta, joka tukee sote-uudistuksen eteenpäin viemistä. Esittelemme kuntoutuksen tutkimus- ja selvitystoiminnan keskeisiä toimijoita sekä käynnissä olevia tutkimustietoa kokoavia prosesseja. Lisäksi mukana on joitakin esimerkkejä sote-uudistuksen tavoitteiden kannalta keskeisestä kuntoutuksen aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta ja muusta tiedosta.

Koosteessa ei pitäydytä tiukasti tieteellisessä tutkimuksessa, vaan mukana on myös erilaisia selvityksiä ja kehittämishankkeissa tuotettua tietoa. Tarkoituksemme on antaa aihepiiriin liittyvä yleiskuva esimerkkeineen. Kyseessä ei ole kattava esitys, vaan pikemminkin yleisluontoinen tietoisku, josta toivottavasti on hyötyä jatkotoimia suunniteltaessa.

Sote-uudistus on teemaltaan laaja. Aihepiireiltään rajatumpia, mutta sisällöllisesti kattavampia koonteja voidaan jatkossa tuottaa kansanedustajien käyttöön. Erillisestä sote-uudistukseen liittyvästä tai muusta päätöksenteon näkökulmasta ajankohtaisesta aiheesta voidaan koostaa kansanedustajille keskeisiä tutkimustuloksia kokoavia ja esitteleviä yhteenvetoja, mikäli näin halutaan.

Muita tutkimuksia

2018

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

PDF
2016

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

PDF
2015

Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2023

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

PDF
2023

Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan

PDF
2022

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF

Muita TKI-tiivistelmiä

2024

Yksilöllinen työvalmennus kaikille

PDF
2023

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
2023

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2024

Kuntoutussäätiön SROI-arvioinnit 2017–2023

PDF

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

PDF

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

PDF

Muita julkaisuja

2023

”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin - hankkeen loppuraportti (2021–2023)

PDF
2022

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF
2022

Vapaaehtoinen työkummi työnhakijan tukena: Duunikummi-toimintamalli

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!