Koulutukset

Työ- ja toimintakyvyn arviointikoulutus

Koulutukset

Työ- ja toimintakyvyn arviointikoulutus

Tutustu tarjontaamme

No items found.

Koulutus vahvistaa ja lisätä osallistujien työ- ja toimintakyvyn arviointiosaamista. Koulutuksessa voidaan käsitellä vaihtelevasti toimintakyvyn osa-alueita, työ- ja toimintakyvyn arvioinnin teoriaa sekä taustoittavaa tutkimustietoa. Lisäksi työ- ja toimintakyvyn arvioimisen menetelmiä, mittareita ja työkaluja. Koulutuksen osiot ja sisällöt voidaan suunnitella niin, että ne tukevat käytännön työtä.

Kenelle koulutus sopii?

Muun muassa yritysten ja organisaatioiden sekä kolmannen sektorin ja julkisen puolen ammattilaiset. Esimerkiksi organisaatioiden esihenkilöt, johto ja HR, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja työllistymistä tukevien palveluiden asiakastyötä tekevät ammattilaiset.

Koulutus voi sisältää muun muassa seuraavia osa-alueita

 • Mistä hyvinvointi ja työhyvinvointi koostuvat?
 • Työkyky, työkyvyn viitekehys, työkyvyn osa-alueet
 • Miten ja milloin ohjataan tarkempiin jatkoselvittelyihin?
 • Millaisia vaikeuksien tarkemman tunnistamisen ja tuen palveluita on saatavilla?
 • Työ- ja toimintakyvyn osa-alueet ja arvioimisen menetelmät
 • Miksi työ- ja toimintakykyä pitää arvioida?
 • Toimintakyky, toimintakyvyn ulottuvuudet
 • Laadukas arviointi, asiakkaan osallistaminen, menetelmiä ja mittareita
 • Psyykkisen ja kognitiivisen työ- ja toimintakyvyn arviointi.
 • Psyykkisen toimintakyvyn ja tiedonkäsittelyn tilan kartoitus
 • Psyykkisen ja tiedonkäsittelyn haasteiden alustavan tunnistamisen menetelmiä
 • Asiakasta osallistava laadukas arvioiminen.
 • Alkukartoitus, tavoitteet, kuntoutussuunnitelma ja -palaute sekä arviointi
 • Havainnointi ja dokumentointi asiakastyössä ja työpajatoiminnassa
 • Pajaohjaajien/ammattilaisten arjen havainnot ja arviot työelämävalmiuksista

Koulutus muotoillaan tilaajan tarpeiden mukaisesti, joten ota rohkeasti yhteyttä! Jos tilauskoulutus ei ole mahdollinen, niin voit esittää meille toiveen avoimen ilmoittautumisen koulutuksesta laittamalla sähköpostia osoitteeseen koulutukset@kuntoutussaatio.fi

Tilauskoulutuksissa koulutuksen sisältöä voidaan muokata tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Niskanen Satu

Koulutus- ja kustannusvaikuttavuustoiminnan päällikkö, Väitöskirjatutkija, TtM, toimintaterapeutti

Tutustu tulossa oleviin koulutuksiimme tapahtumakalenteristamme.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!