Henkilöstö

Poutiainen Erja

Johtava tutkija, FT, kliinisen neuropsykologian dosentti, neuropsykologi

Asiantuntijuus

 • neuropsykologia
 • keskushermoston ja mielenterveyden sairauksiin ja poikkeavuuksiin liittyvät kognitiiviset ja käyttäytymisongelmat ja niiden kuntoutus
 • erityisesti kognitio ja käyttäytyminen aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilassa, sydämenpysähdyksen jälkitilassa, HIV-infektiossa, aivoston rappeumasairauksissa ja ikääntymisen yhteydessä
 • kuntoutuksen vaikuttavuus
 • menetelmäkehitys
 • toimitusneuvoston puheenjohtaja Kuntoutus-lehti
 • päätoimittaja Kuntoutussäätiön tutkimuksia -sarja
 • Kuntoutussäätiön tutkimuslinjaukset

Julkaisut

Vertaisarvioidut alkuperäisjulkaisut

 • Naamanka E, Salakka I, Parkkila M, Hotti J, Poutiainen E. Effectiveness of teleneuropsychological rehabilitation: Systematic review of randomized controlled trials. Journal of the International Neuropsychological Society, 2023, 1–18.
 • Korkeamäki J, Hautamäki L, Peltonen K, Puumalainen J, Hotti J, Poutiainen E. Kuntoutusta rakentamassa. Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskokeilun arviointitutkimus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 28, 2023.
 • Saar K, Tolvanen A, Poutiainen E, Aro T. Returning to work after stroke: associations with cognitive performance, motivation, perceived working ability and barriers. J Rehabil Med 2023; 55: jrm00365 DOI: 10.2340/jrm.v55.2576
 • Korkeamäki J, Parkkila M, Poutiainen E. Toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden mielenterveysongelmien yhteys koettuun opintosuoriutumiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tuen hakemiseen ja saamiseen. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 26, 2023.
 • Laari S, Turunen K, Kauranen T, Mustanoja S, Lahti-Pulkkinen M, Tatlisumak T, Poutiainen E. Memory decline in young stroke survivors during a 9-year follow-up: A cohort study. Frontiers in Neurology 2022. 13:1069686. doi: 10.3389/fneur.2022.1069686
 • Saarinen K, Sarajuuri A, Puosi R, Poutiainen E. Yksikammioisen sydänvian omaavien 16–17-vuotiaiden nuorten kognitiivinen suoriutuminen. Psykologia 2022, 57, 5-6, 380- 390.
 • Nukari JM, Laasonen MR, Arkkila EP, Haapanen M-L, Poutiainen ET. Goal attainment in individual and group-based neuropsychological interventions for young adults with dyslexia in a randomized controlled trial. Applied Neuropsychology: Adult, 2022, DOI: 10.1080/23279095.2022.2137025  
 • Parkkinen, M, Rinne H, Korkeamäki J, Parkkila M, Vaalasranta L, Poutiainen E. Sosioekonomisen perhetaustan yhteys Kelan mielenterveysperusteiseen kuntoutukseen osallistumiseen toisen ja korkea-asteen opiskelijoilla. Kuntoutus 2022; 45, 3, 20-37.
 • Hokkanen, L., Jokinen, H., Rantanen, K, Nybo, T., Poutiainen, E. Status of Clinical Neuropsychology Training in Finland. Frontiers in Psychology, 2022, vol 13, doi: 10.3389/fpsyg.2022.860635
 • Nukari, J. M., Laasonen, M. R., Arkkila, E. P., Haapanen, M.-L., Lipsanen, J. O., & Poutiainen, E. T. Neuropsychological intervention of dyslexia has a positive effect on aspects of psychological well-being in young adults – a randomized controlled study. Dyslexia, 2022, 28, 166-184.
 • Naamanka, E., Nukari, J., Peltonen, K. & Poutiainen, E. Verkossa suoritettavan aikuislukion opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen haasteet. Psykologia 2021, 56, 4, 414–432.
 • Hautamäki, L, Vuorento, M, Tuomenoksa A, Hiekkala, S, Poutiainen E. Arjen toimintakykyä etsimässä. Kuntoutujien, läheisten ja ammattilaisten kokemuksia Kelan kohdennetuista AVH-kuntoutuskursseista. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 25, 2021.
 • Laari SPK, Kauranen TV, Turunen KEA, Mustanoja SM, Tatlisumak T, Poutiainen ET. Executive Dysfunction Related to Binge Drinking in Ischemic Stroke. Cognitive and Behavioral Neurology 2020, 33, 23–32.
 • Hiekkala S, Hautamäki L, Vuorento M, Tuomenoksa A, Poutiainen E. Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden tavoitteet kuntoutuskursseilla ja tavoitteiden siltaus ICF-luokitukseen. Kuntoutus 2020, 43, 1, 22–37.
 • Nukari J, Poutiainen E, Arkkila E, Haapanen M-L, Lipsanen J, Laasonen M. Both Individual and Group-Based Neuropsychological Interventions of Dyslexia Improve Processing Speed in Young Adults: A Randomized Controlled Study. Journal of Learning Disabilities 2020, 53, 213–227.  
 • Peltonen K, Nukari J, Poutiainen E. Oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien ryhmämuotoinen tuki. Kuntoutus, 2019, 42, 4, 5–18.
 • Saar K, Nyrkkö H, Tolvanen A, Kuikka P, Poutiainen E, Aro T. Validation of a New Cognitive Screening Method for Stroke Patients. Behavioural Neurology, 2019, ID 2943603, 7 pages.
 • Harkko J, Villa T, Korkeamäki J, Vaalasranta L, Poutiainen E. Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 19, 2019.
 • Turunen K, Tuulio-Henriksson A, Poutiainen E. Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteutuminen ja vaikutukset. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 17, 2019.
 • Peltonen K, Gustavsson-Lilius M, Parkkila M, Mentula T, Stenberg J & Poutiainen E. Oppimisen ja mielenterveyden ongelmia kartoittavan KOMO-kyselyn psykometriset ominaisuudet. Psykologia 2019, 54, 1, 20–32.
 • Savolainen M, Mustanoja S, Pekkola J, Tyni T, Uusitalo A-M, Ruotsalainen S, Poutiainen E, Hernesniemi J, Kivipelto L, Tatlisumak T. Moyamoya angiopathy: long-term follow-up study in a Finnish population. Journal of Neurology, 2018.
 • Turunen, K. E., Laari, S. P., Kauranen, T. V., Uimonen, J., Mustanoja, S., Tatlisumak, T., & Poutiainen, E. Domain-Specific Cognitive Recovery after First-Ever Stroke: A 2-Year Follow-Up. Journal of the International Neuropsychological Society, 2018, 24, 117–127. doi:10.1017/S1355617717000728
 • Pietilä P, Poutiainen E, Nukari J, Launiainen H, Arifullen-Hämäläinen U, Sarajuuri J & Koskinen S. Kognitiivisesti painottunut monimuotoinen kuntoutus kohentaa muistisairaan mielialaa ja tukee läheisen jaksamista. Psykologia 2017, 52, 5, 356–375.
 • Stenberg J, Laari S, Uimonen J, Pihlaja R, Poutiainen E. Työikäisen kognitiivinen suoriutuminen – viitearvotietoa AINO-tutkimuksesta. Psykologia 2016, 51, 6, 400–421.
 • Hokkanen L, Nybo T, Poutiainen E. Neuropsychology in Finland – over 30 years of systematically trained clinical practice, The Clinical Neuropsychologist, 2016, DOI: 10.1080/13854046.2016.1196733
 • Turunen K, Laari S, Kauranen T, Mustanoja S, Tatlisumak T, Poutiainen E. Executive Impairment Is Associated with Impaired memory Performance in Working-Aged Stroke Patients. Journal of the International Neuropsychological Society 2016, 22, 551–560.
 • Heikinheimo T, Poutiainen E, Salonen O, Elovaara I, Ristola M. Three-decade neurological and neurocognitive follow-up of HIV-1-infected patients on best-available antiretroviral therapy in Finland. BMJ Open 2015, 5, 11. doi: 10.1136/bmjopen-2015-007986
 • Vantanen P, Poutiainen E, Launiainen H, Kurki M. Monimenetelmällisen ryhmäkuntoutuksen vaikutukset muistisairaiden kognitioon ja mielialaan. – Tutkimus Yhteinen sävel -hankkeessa kehitetyn kuntoutuksen vaikutuksista. Kuntoutus 2015, 4, 3–19
 • Kauranen, T, Laari S, Turunen K, Melkas M, Mustanoja S, Bauman P, Poutiainen E. Use of stroke-related income supplements and predictors of use in a working-age Finnish ischemic stroke cohort. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 2015, 24, 1715–1723.
 • Tiainen M, Poutiainen E, Oksanen T, Kaukonen K-M, Pettilä V, Skrifvars M, Varpula T, Castrén M. Functional outcome, cognition and quality of life after out-of-hospital cardiac arrest and therapeutic hypothermia. Data from a randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 2015, 23, 12. DOI 10.1186/s13049-014-0084-9
 • Pihlaja R, Uimonen J, Mustanoja S, Tatlisumak T, Poutiainen, E. Post-stroke fatigue is associated with impaired processing speed and memory functions in first-ever stroke patients. Journal of Psychosomatic Research, 2014, 77, 380-384.
 • Uimonen J, Poutiainen E, Mustanoja S. Työikäisen aivoinfarktipotilaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautuminen ja kuntoutuksen toteutus pääkaupunkiseudulla. Suomen Lääkärilehti  2014, 23.
 • Kauranen T, Laari S, Turunen K, Mustanoja S, Bauman P, Poutiainen E. Cognitive burden of stroke emerges even with an intact NIH Stroke Scale score – a cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2014, 85, 295–299.
 • Kauranen, T, Turunen K, Laari S, Mustanoja S, Bauman P, Poutiainen E. The severity of cognitive deficits predicts return to work after a first-ever ischaemic stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2013, 84, 316–321.
 • Turunen K, Kauranen T, Laari S, Mustanoja S, Tatlisumak T, Poutiainen E. Cognitive deficits after subcortical infarction are comparable with deficits after cortical infarction. European Journal of Neurology, 2013, 20, 286–292.
 • Jokinen H, Hänninen T, Ylikoski R, Karrasch M, Pulliainen V, Hokkanen L, Poutiainen E, Erkinjuntti T, Hietanen M. Etenevien muistisairauksien varhainen tunnistaminen – neuropsykologinen näkökulma. Suomen Lääkärilehti 2012, 23, 1816–1822.
 • Nukari J, Poutiainen E, Nybo T, Hämäläinen P, Kalska H. Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Psykologia 2012, 3, 182–202.
 • Lindsberg J, Poutiainen E, Kalska H. Clarifying the diversity of first-episode psychosis: Neuropsychological correlates of clinical symptoms. Nord J Psychiatry 2009, 63, 493–500.
 • Tiainen M, Poutiainen E, Kovala T, Takkunen O, Häppölä O, Roine RO. Cognitive and neuropsychological outcome of cardiac arrest survivors treated with therapeutic hypothermia. Stroke 2007, 38, 2303–2308.
 • Harve H, Tiainen M, Poutiainen E, Maunu M, Kajaste S, Roine RO, Silfvast T. The functional status and perceived quality of life in long-term survivors of out-of-hospital cardiac arrest. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 2007, 51, 206–209.
 • Poutiainen E, Hokkanen L, Pulliainen V, Ylikoski R, Portin R, Hänninen T, Laine M, Kuikka P, Salo J, Winqvist S, Hietanen M, Erkinjuntti T. Neuropsykologinen tutkimus dementiaa ennakoivan kognitiivisen heikentymisen arvioinnissa. Psykologia 2003, 4, 216–229.
 • Silfvast T, Tiainen M, Poutiainen E, Roine RO. Therapeutic hypothermia after prolonged cardiac arrest due to non-coronary causes. Resuscitation 2003, 57, 109–112.
 • Hokkanen L, Hänninen T, Pulliainen V, Poutiainen E, Salo J, Ylikoski R, Hietanen M, Kuikka P, Winqvist S, Laine M, Portin R, Erkinjuntti T. Dementian diagnosoinnista etenevän muistihäiriön varhaiseen tunnistamiseen –neuropsykologinen näkökulma. Suomen Lääkärilehti 2002, 57, 4575–4582.
 • Hokkanen L, Launes J, Poutiainen E, Valanne L, Salonen O, Sirén J, Iivanainen M. Subcortical type cognitive impairment in herpes zoster encephalitis. J Neurol 1997, 244, 239–245.
 • Raininko R, Elovaara I, Poutiainen E, Virta A, Valanne L, Haltia M, Lähdevirta J. A Prospective radiologic and neurologic follow-up study of 61 HIV-1-infected subjects: early beginning and slow progression of brain atrophy. European J Neurol 1997, 4, 143–151.
 • Hokkanen L, Poutiainen E, Valanne L, Salonen O, Iivanainen M, Launes J. Cognitive impairment after acute encephalitis: comparison of herpes simplex and other aetiologies. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1996, 61, 478–484.
 • Poutiainen E. Cognitive impairment in human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection. Associations to disease stage, somatic findings, subjective complaints, and emotional state. Academic Dissertation. University of Helsinki, Finland, 1996.
 • Poutiainen E, Elovaara I. Subjective complaints of cognitive symptoms are related to psychometric findings of memory deficits in patients with HIV-1 infection. Journal of the International Neuropsychological Society 1996, 2, 219–225.
 • Poutiainen E, Elovaara I, Raininko R, Vilkki J, Lähdevirta J, Iivanainen M. Cognitive decline in  patients with symptomatic HIV-1 infection. No decline in asymptomatic infection. Acta Neurol Scand 1996, 93, 421–427.
 • Poutiainen E. Cognitive deficits and emotional disorders in HIV-1-infected individuals. Acta Psychiatr Scand 1995, 92, 429–435.
 • Elovaara I, Poutiainen E, Lähdevirta J, Hokkanen L, Raininko R, Mattinen S, Virta A, Suni J, Ranki A. Zidovudine reduces intrathecal immunoactivation in patients with early human immunodeficiency virus type 1 infection. Arch Neurol 1994, 51, 943–950.
 • Poutiainen E, Hokkanen L, Niemi M-L, Färkkilä M. Reversible cognitive decline during high dose a-interferon treatment. Pharmacology, Biochemistry and Behavior 1994, 47, 901–905.
 • Elovaara I, Nykyri E, Poutiainen E, Hokkanen L, Raininko R, Suni J. CSF follow-up in HIV-1 infection: intrathecal production of HIV-specific and unspecific IgG, and beta-2-microglobulin increase with duration of HIV-1 infection. Acta Neurol Scand 1993, 87, 388–396.
 • Poutiainen E, Elovaara I, Raininko R, Hokkanen L, Valle S-L, Lähdevirta J, Iivanainen M. Cognitive performance in HIV-1 infection: relationship to severity of disease and brain atrophy. Acta Neurol Scand 1993, 87, 88–94.
 • Poutiainen E, Haltia M, Elovaara I, Iivanainen M, Lähdevirta J. Dementia associated with human immunodeficiency virus: subcortical or cortical? Acta Psychiatr Scand 1991, 83, 297–301.
 • Elovaara I, Poutiainen E, Raininko R, Valanne L, Virta A, Valle S-L, Lähdevirta J, Iivanainen M. Mild brain atrophy in early infection; the lack of association with cognitive deficits and HIV-specific intrathecal immune response. J Neurol Sci 1990, 99, 121–136.
 • Poutiainen E. Neuropsychological impairment in HIV -infected patients. In M Hietanen, J Vilkki, M-L Niemi, M Korkman (eds.) Clinical neuropsychology. Excursions into the field in Finland. Acta Psychologica Fennica 1990, 4, 47–50.
 • Elovaara I, Iivanainen M, Poutiainen E, Valle S-L, Weber T, Suni J, Lähdevirta J. Cerebrospinal fluid and serum beta-2-microglobulin in human immunodeficiency virus infection related to neurological dysfunction. Acta Neurol Scand 1989, 79, 81–87.
 • Elovaara I, Seppälä I, Poutiainen E, Suni J, Valle S-L. Intrathecal humoral immunological response in neurologically symptomatic and asymptomatic patients with human immunodeficiency virus infection. Neurology 1988, 38, 1451–1456.
 • Heiskala H, Somer H, Kovanen J, Poutiainen E, Karli H, Haltia M. Michroangiopathy with encephalopathy hearing loss and retinal arterial occlusions; two new cases. J Neurol Sci 1988, 86, 239–250.
 • Poutiainen E, Iivanainen M, Elovaara I, Valle S-L, Lähdevirta J. Cognitive changes as early signs of HIV infection. Acta Neurol Scand 1988, 78, 49–52.
 • Saarinen J, Laaksonen R, Poutiainen E. Rapid discrimination of Julez’s texton patterns in patients with cerebral lesions. Perceptual and Motor Skills 1988, 67, 253–254.

Muut tieteelliset artikkelit

 • Poutiainen E. Kuntoutuksen ohjautumiseen tarvitaan selkeät ja yhtenäiset käytänteet. Kuntoutus, 2022, 45(2), 3–4.
 • Korkeamäki J, Harkko J, Poutiainen E, Vaalasranta J. Tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutuminen nuorten mielenterveyskuntoutuksessa. Havaintoja OPI-kuntoutuskurssien arviointitutkimuksesta. Kuntoutus, 2020, 1, 50–60.
 • Poutiainen E. T Kuntoutus-lehti jatkaa vankalla tieteellis-ammatillisella linjalla – digitaalisesti. Kuntoutus 2020, 4, 3–4.
 • Poutiainen E. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten toimeenpano. Kuntoutus 2020, 2, 3–4.
 • Parkkila M, Naamanka E, Poutiainen E, Hiekkala S. Vaativan kuntoutuksen toteutus etäkuntoutuksena aivovamman saaneilla. Teoksessa Salminen A-L ja Hiekkala S (toim.) Kokemuksia etäkuntoutuksesta, Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia, 47–65. Kela, Helsinki, 2019.
 • Poutiainen E. Tarvitaan uusi kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Kuntoutus 2019, 3, 3–4.
 • Poutiainen E. Kuntoutus ja kuntoutuksen tutkimus muuttuvat ja kehittyvät. Pääkirjoitus. Kuntoutus 2019, 1, 3–4.
 • Hautamäki L, Tuomenoksa A, Vuorento M, Hiekkala S, Poutiainen E. Laadullisten aineistojen yhteensovittaminen: kokemuksia AVH-kuntoutuksen tutkimuksesta. Teoksessa R. Seppänen-Järvelä (toim.). Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Helsinki, Kela, Työpapereita 144, 2018, ss. 20–30.
 • Harkko J, Villa T, Poutiainen E. Arvioita OPI-kuntoutuksen monimenetelmällisen tutkimuksen toteutuksesta. Teoksessa R. Seppänen-Järvelä (toim.). Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Helsinki, Kela, Työpapereita 144, 2018, ss. 49–55.
 • Poutiainen E. Kuntoutus -lehti astumassa digitaaliseen maailmaan. Pääkirjoitus. Kuntoutus 2018, 4, 3–4.
 • Poutiainen E. Kuntoutus -lehden kehittäminen on osa laajempaa kuntoutusalan kehittämistyötä. Kuntoutus 2018, 3, 3.
 • Poutiainen E. On aika aloittaa keskustelu kuntoutuksen tutkimuksesta, kehittämisestä ja koulutuksesta. Pääkirjoitus. Kuntoutus 2018, 1, 3–4.
 • Poutiainen E. Kuntoutus -lehti on tärkeä kotimainen tieteellis-ammatillisen kuntoutustiedon levittäjä. Pääkirjoitus. Kuntoutus 2017, 3–4, 3–4.
 • Poutiainen E. Miten kuntoutusta koskeva tutkimustieto leviää. Pääkirjoitus. Kuntoutus 2017, 2, 3–4.
 • Lindsberg PJ (pj), Sairanen T, Hiekkala S, Huhtakangas J, Jäkälä P, Koso L, Numminen H, Poutiainen E, Putaala J, Syvänne M, Vikatmaa P, Tuunainen A. Aivoinfarkti ja Tia: Käypä Hoito – suosituksen päivitystiivistelmä. Duodecim 2016 132, 2367–2368.
 • Poutiainen E. Kotimaista kuntoutuksen tutkimusta tarvitaan. Pääkirjoitus. Kuntoutus 2016, 4, 3.
 • Poutiainen E. Työelämään pääsyn ja siellä pärjäämisen haasteet. Pääkirjoitus. Kuntoutus 2016, 3, 3–4.
 • Stenberg J, Rantaniska V, Niittymäki K, Saarinen M, Poutiainen E. Spiral-lautapeli kuntoutuksen tukena. Kuntoutus 2016, 2, 21–35.
 • Poutiainen E. Miten kuntoutukseen liittyvä tutkimus- ja kehittämistieto leviää ja tavoittaa tiedon soveltajat? Kuntoutus 2016, 1, 3–4.
 • Stenberg J, Rantaniska V, Niittymäki K, Saarinen M, Poutiainen E. Spiral-lautapeli kuntoutuksen tukena. Kuntoutus 2016, 2, 21–35.
 • Poutiainen E. Kansalaisjärjestöt sosiaalisten innovaatioiden tuottajina. Kuntoutus 2016, 1, 3–4.
 • Stenberg J, Rantaniska V, Niittymäki K, Yli-Kaitala H, Poutiainen E, Saarinen M. ICF-luokitusjärjestelmän rooli terveydenhuollon asiakastyössä. Kuntoutus 2016, 1, 74–76.
 • Poutiainen E. Kuntoutusala muutoksessa. Pääkirjoitus. Kuntoutus 2015, 4, 3–5.
 • Poutiainen E. Millaisella tietoperustalla kuntoutusta toteutetaan? Pääkirjoitus. Kuntoutus 2015, 2, 3–4.
 • Poutiainen E. Tutkimuksesta tukea sote-suunnitteluun. Pääkirjoitus. Kuntoutus 2014, 4, 3–4.
 • Poutiainen E. Miten kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämistyön uudet tulokset leviävät? Pääkirjoitus. Kuntoutus 2014, 3, 3–4.
 • Shemeikka R, Rinne H, Poutiainen E, Parmanne P, Saares A, Valkonen V-P. Lääkäri löytää helpoimmin kuntoutusta tules-potilaille. Suomen Lääkärilehti, 2014, 69, 2392–2394.
 • Shemeikka R, Rinne H, Saares A, Parmanne P, Valkonen V-P, Poutiainen E. Lääkäreiden näkemyksiä kuntoutuksen haasteista ja kehittämisideoista. Kuntoutus 2013, 3, 20–30.
 • Poutiainen E. Suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvalle tutkimustiedolle tarvetta. Pääkirjoitus. Kuntoutus 2012, 3, 3–4.
 • Nukari J, Poutiainen E, Nybo T, Hämäläinen P, Kalska H. Kuvaus aikuisten neuropsykologisen kuntoutuksen käytännöistä. Psykologia 2012, 3, 213–219.
 • Poutiainen E. Uusi terveydenhuoltolaki ja lääkinnällinen kuntoutus. Pääkirjoitus. Kuntoutus 2011, 2, 3–4.
 • Aivoinfarkti: Käypä Hoito – suosituksen päivitystiivistelmä. Duodecim 2011, 127, 500-1.
 • Poutiainen E. Neuropsykologinen tutkimus –mitä, miksi, milloin? Suomen Lääkärilehti 2007, 32, 2767–2770.
 • Aivoinfarkti: Käypä Hoito Suositus. Duodecim 2006,122(22), 2770–2790.
 • Nybo T, Poutiainen E. La neuropsychologie en Finlande dans noveau millénaire. A.N.A.E., 2002, 69, 287–288.
 • Poutiainen E. Kognitiiviset muutokset HIV-1-infektiossa. Psykologia 1996, 31, 348–350.
 • Raininko R, Elovaara I, Poutiainen E, Valanne L, Virta A. Radiological findings in HIV-infected patients in relation to neuropsychological dysfunction and immunological CSF findings. In M. Nadjmi (ed.), Imaging of brain methabolism spine and cord interventional neuroradiology. Free communications. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1989.
 • Elovaara I, Poutiainen E, Iivanainen M. HIV-infektio-potilaan neurologiset ja neuropsykologiset ilmentymät. Suomen Lääkärilehti 1987, 9, 814–820.

Toimitetut kirjat ja kirjan luvut

 • Kippola-Pääkkönen A, Haukilahti P, Jokinen L, Jussila K, Nyfors H, Parviainen T, Poutiainen E, Puustjärvi A, Raaska H, Räty V, Siiskonen K. Neuropsykiatriset häiriöt - tukitoimet ja kuntoutus. Teoksessa: Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet 2022: Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2022:17.
 • Autti-Rämö, I, Poutiainen E, Seppänen-Järvelä R. Kuntoutuksen tutkimus ja vaikutusten arviointi. Teoksessa I. Autti-Rämö, A-L Salminen, M. Rajavaara, S. Melkas (toim.). Kuntoutuminen. 2. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 2022, ss. 93–108.
 • Poutiainen E, Kalska H. Neuropsykologinen kuntoutus. Teoksessa K.Juva, C.Hublin, H.Kalska, J.Korkeila, M.Sainio, P.Tani, R.Vataja (toim.) Kliininen neuropsykiatria. 2.uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 2021, ss. 664–672.
 • Poutiainen E, Laari S, Kauranen T. Näköhavainnon häiriöt. Teoksessa M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Hokkanen (toim.). Kliininen neuropsykologia. 3.uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 2019, ss. 117–141.
 • Hokkanen L, Poutiainen E, Wikström A. Tulehdukselliset aivosairaudet. Teoksessa M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Hokkanen (toim.). Kliininen neuropsykologia. 3.uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 2019, ss. 316–333.
 • Poutiainen E, Kauranen T. Sydänperäiset sairaudet. Teoksessa M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Hokkanen (toim.). Kliininen neuropsykologia. 3.uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 2019, ss. 427–432.
 • Poutiainen E, Nukari J. Neuropsykologinen kuntoutus. Teoksessa M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Hokkanen (toim.). Kliininen neuropsykologia. 3.uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 2019, ss. 506–536.
 • Launiainen H (toim), Arifullen-Hämäläinen U, Koskinen S, Nevalainen T, Pietilä P, Poutiainen E, Rosenvall A, Sarajuuri J. Eteenpäin elävä mieli. Muistiluuri -kehittämishankkeen loppuraportti.  Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarja B: 42, Miina Sillanpään Säätiö, Helsinki, 2016.
 • Autti-Rämö, I, Poutiainen E, Pohjolainen T, Kehusmaa S. Kuntoutuksen vaikutusten arviointi. Teoksessa I. Autti-Rämö, A-L Salminen, M. Rajavaara, A. Ylinen (toim.). Kuntoutuminen. Duodecim, Helsinki, 2016, ss. 91–107.
 • Poutiainen E, Laari S, Kauranen T. Näköhavainnon häiriöt. Teoksessa M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Paavola, J Vilkki (toim.). Kliininen neuropsykologia.1 painos. Duodecim, Helsinki, 2015, ss.104–127.
 • Hokkanen L, Poutiainen E, Wikström A. Tulehdukselliset aivosairaudet. Teoksessa M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Paavola, J Vilkki (toim.). Kliininen neuropsykologia. 1 painos. Duodecim, Helsinki, 2015, ss.295–312.
 • Poutiainen E, Kauranen T. Sydänperäisetsairaudet. Teoksessa M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Paavola, J Vilkki (toim.). Kliininen neuropsykologia. 1 painos. Duodecim, Helsinki, 2015, ss.355–360.
 • Poutiainen E, Nukari J. Neuropsykologinen kuntoutus. Teoksessa M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Paavola, J Vilkki (toim.). Kliininen neuropsykologia. 1 painos. Duodecim, Helsinki, 2015, ss.424–454.
 • Kalska H & Poutiainen E. Muistin kehittäminen ja kuntoutus. Teoksessa T. Erkinjuntti, A. Remes, J. Rinne, H. Soininen (toim.) Muistisairaudet. 2. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 2015, ss. 446–454.
 • Poutiainen E, Tiainen M, Roine R. Sydämenpysähdyksen jälkitila. Teoksessa T. Erkinjuntti, A. Remes, J. Rinne, H. Soininen (toim.) Muistisairaudet. 2. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 2015, ss. 298–301.
 • Elovaara I, Poutiainen E. HIV-1, aids, ja tiedonkäsittely. Teoksessa T. Erkinjuntti, A. Remes, J. Rinne, H. Soininen (toim.) Muistisairaudet. 2. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 2015, ss. 331–339.
 • Kalska H, Poutiainen E. Neuropsykologinen kuntoutus. Teoksessa K.Juva, C.Hublin, H.Kalska, J.Korkeila, M.Sainio, P.Tani, R.Vataja (toim.) Kliininen neuropsykiatria. 1 painos. Duodecim, Helsinki, 2011
 • Poutiainen E, Kalska H, Laasonen M, Närhi V, Räsänen P. Trail-Making -testi. Käsikirja. Helsinki: Psykologien Kustannus oy, Helsinki, 2010.
 • Poutiainen E, Tiainen M, Roine R. Sydämen pysähdyksen jälkitila. Teoksessa T. Erkinjuntti, J. Rinne, H. Soininen (toim.) Muistisairaudet. 1. painos. Duodecim, Helsinki, 2010.
 • Elovaara I, Poutiainen E. HIV-1, AIDS, ja kognitio. Teoksessa T. Erkinjuntti, J. Rinne, H. Soininen (toim.) Muistisairaudet. 1. painos. Duodecim, Helsinki, 2010.
 • Poutiainen E. Neuropsykologia ja neuropsykologinen kuntoutus. Teoksessa Konsensuskokous 2008: Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus. Duodecim, Helsinki, 2008, ss. 128–141.
 • Poutiainen E, Hokkanen L. Laaja neuropsykologinen tutkimus. Teoksessa T. Raitanen, T. Hänninen, H Pajunen, T. Suutama (toim.) Geropsykologia. Vanhenemisen ja vanhuuden psykologia. WSOY, 2004, ss. 272–289.
 • Poutiainen E, Tiainen M, Roine R. Sydämen pysähdyksen jälkitila. Teoksessa T. Erkinjuntti, K. Alhanen, J. Rinne, H. Soininen (toim.) Muistihäiriöt ja dementia. 2. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 2006, ss. 298–304.
 • Elovaara I, Poutiainen E. HIV-1, AIDS, ja kognitio. Teoksessa T. Erkinjuntti, K. Alhanen, J. Rinne, H. Soininen (toim.) Muistihäiriöt ja dementia. 2. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 2006, ss. 336–345.
 • Granberg M, Poutiainen E. Tahdonalaisten liikkeiden häiriöt(apraksiat) ja niiden kuntoutus. Teoksessa Kalska H, Laaksonen R, Putkonen A-R, Olsson K (toim.): Neuropsykologinen kuntoutus. Kuntoutussäätiö: Helsinki, 1990, ss. 135–149.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • Parkkila M, Boltar L, Vaalasranta L, Pitkänen S, Poutiainen E. Ohjausmallilla tukea työn ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille. Löydä suuntasi -hankkeen loppuraportti. Helsinki: Kela. Kuntoutusta kehittämässä 17, 2020.
 • Turunen K, Poutiainen E. Kognitiivinen toipuminen ensimmäisestä sairastetusta aivoinfarktista – 2 vuoden seuranta. BestPractice, Psykiatria/ Neurologia 2019, 22–24.
 • Peltonen K, Niittymäki K, Aro-Pulliainen P, Saarinen M, Poutiainen E. SPIRAL-pelistä vauhtia kuntoutuksen tavoitteenasetteluun. Kela, Kuntoutusta kehittämässä 6, 2019.
 • Mustanoja S, Turunen K, Poutiainen E. Työikäisten aivoinfarktipotilaiden toiminnanohjauksen häiriö on yhteydessä muistisuoriutumisen heikentymiseen. BestPractice, Psykiatria / Neurologia 2018, 21, 13–15.
 • Gustavsson-Lilius M, Ketola M, Mentula T, Parkkila M, Peltonen K, Poutiainen E, Stenberg J, Turunen K. Uusi seulontamenetelmä KOMO nuorten oppimisen vaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien tunnistamiseen. Kuntoutuksessa tapahtuu Kuntoutus 2017, 1, 69–70.
 • Saarinen M, Stenberg J, Niittymäki K, Poutiainen E. ICF-pohjainen SPIRAL-lautapeli lisää kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä autismikirjon nuorilla. Autismi 2016, 2, 35.
 • Niittymäki K, Stenberg J, Saarinen M, Poutiainen E. SPIRAL-lautapeli – käytännön työkalu mielenterveyskuntoutukseen. Kipunoita 2016, 1, 12–13.
 • Poutiainen E. Neuropsykologinen kuntoutus mahdollistaa paluun arkeen. AVH –aivoverenkiertohäiriöiden erikoislehti 2016, 1, 13–15.
 • Tiainen M, Poutiainen E. Roine R.O.  Sydämen pysähdys –aivojen hätätilanne. AVH –aivoverenkiertohäiriöiden erikoislehti 2011, 1, 12–14.
 • Poutiainen E. The Finnish Norm Project. Svensk Neuropsykologi, 2006 2–3, 28.
 • Poutiainen E, Hokkanen L. Apraxia. Svensk Neuropsykologi, 2002 3, 33–34.
 • Poutiainen E. Cognitive impairment in HIV-1 infection. In Finnish AIDS research program supported by the Academy of Finland. Report of activities 1987–1990. Tampereen yliopisto: Jäljennyspalvelu, 1991, 51–58.
 • Elovaara I, Poutiainen E, Iivanainen M. HIV-infektioon liittyvät älyllisen toiminnan ja käyttäytymisen muutokset. Lapinlahti 1987, 2, 10–18.
 • Kivisaari, S., Kuha, A. & Poutiainen, E. (toim.), Sanasujuvuustehtävien suomalainen viitearvoaineisto. Suomen neuropsykologinen yhdistys ry. Helsinki, 2009, verkkojulkaisu.
 • Kivisaari S & Poutiainen E (toim.) Bentonin visuaalisen muistitestin C-version suomalainen viitearvoaineisto. Suomen Neuropsykologinen Yhdistys ry. Helsinki, 2008, verkkojulkaisu.
 • Reinvall O & Poutiainen E (toim.). Tapping -tehtävän suomalainen viitearvoaineisto. Suomen Neuropsykologinen Yhdistys ry, Helsinki, 2008, verkkojulkaisu.

Yleistajuiset artikkelit

 • Elovaara I, Poutiainen E, Rikala K. Aidsin dementiaoireet vakava hoito-ongelma. Helsingin Sanomat 18.5.1988.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!