Henkilöstö

Nukari Johanna

Neuropsykologian erikoispsykologi, erikoistutkija, PsT

Asiantuntijuus

 • Neuropsykologia
 • Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin liittyvä kehittäminen ja tutkimus, aihepiiriin liittyvä kouluttaminen, asiakastyö ja työnohjaus
 • Oppimisvaikeus.fi -tietoportaalin ylläpito

Hankkeet

 • Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologinen kuntoutus – tuloksellisuuden arviointi (KELA) 2012–2017
 • Opi oppimaan (RAY) 2006–2010

Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

 • Nukari, J. (2023). Effectiveness of individual and group-based neuropsychological interventions for young adults with dyslexia. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.
 • Nukari, J., Laasonen, M., Arkkila, E., Haapanen, M.-L., & Poutiainen, E. (2022). Goal attainment in individual and group-based neuropsychological interventions for young adults with dyslexia in a randomized controlled trial. Applied Neuropsychology - Adult. https://doi.org/10.1080/23279095.2022.2137025
 • Nukari, J., Laasonen, M., Arkkila, E., Haapanen, M.-L., Lipsanen, J., & Poutiainen, E. (2022). Neuropsychological intervention of dyslexia has a positive effect on aspects of psychological well-being in young adults – a randomized controlled study. Dyslexia, 28, 166–184.
 • Stenberg, J. Parkkila, M., Nukari, J. & Poutiainen, P. (2022). Työttömyysuhanalaisten nuorten ja aikuisten oppimisen vaikeudet, rinnakkaiset mielenterveyden ongelmat, opiskelu ja hyvinvointi. Kuntoutus, 45(4), 39–50.
 • Naamanka, E., Nukari, J., Peltonen, K. & Poutiainen, E. (2021). Verkossa suoritettavan aikuislukion opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen haasteet. Psykologia, 56, 4, 414–432.
 • Nukari, J., Poutiainen, E., Arkkila, E., Haapanen, M.-L., Lipsanen, J., & Laasonen, M. (2020). Both individual and group-based neuropsychological interventions of dyslexia improve processing speed in young adults – a randomized controlled study. Journal of Learning Disabilities, 53(3) 213–227.  
 • Pieviläinen, R., Nukari, J., Liimatainen, J. & Maijanen, S. (2020). Selvitys oppimisvaikeuksien kompensointikeinoista – oppimisen apuvälineet sekä työssä ja opinnoissa saatu tuki. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 30(1), 10–25.
 • Peltonen, K., Nukari, J., Poutiainen, E. (2019). Oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien ryhmämuotoinen tuki. Kuntoutus, 42(4), 5–18.
 • Pietilä, P., Poutiainen, E., Nukari, J., Launiainen, H., Arifullen-Hämäläinen, U., Sarajuuri, J. & Koskinen, S. (2017). Kognitiivisesti painottunut monimuotoinen kuntoutus kohentaa muistisairaan mielialaa ja tukee läheisen jaksamista. Psykologia, 52(5), 356–375.
 • Nukari, J., Poutiainen, E., Nybo, T., Hämäläinen, P. & Kalska, H. (2012). Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Psykologia, 3, 182–202.

Kirjan luvut

 • Nukari, J. (2021). Oppimisvaikeudet. Teoksessa K. Kunttu, A. Komulainen, S. Kosola, N. Seilo & T. Väyrynen (toim.). Opiskeluterveys. Helsinki: Duodecim, ss. 307–313.
 • Nukari, J. (2021). Kapea-alaiset kehitykselliset oppimisvaikeudet. Teoksessa K. Juva, C. Hublin, H. Kalska, J. Korkeila, M. Sainio, P. Tani, R. Vataja (toim.) Kliininen neuropsykiatria. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim, ss. 320–331.
 • Nukari, J. (2019). Kehitykselliset oppimisvaikeudet aikuisuudessa. Teoksessa: M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Paavola ja J. Vilkki (toim.). Kliininen neuropsykologia, 2. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.
 • Poutiainen, E. & Nukari, J. (2019). Neuropsykologinen kuntoutus. Teoksessa: M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Paavola ja J. Vilkki (toim.). Kliininen neuropsykologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.
 • Haapasalo, S. & Nukari, J. (2011). Neuropsykologiset oppimis- ja erityisvaikeudet. Teoksessa: Juva K., Hublin C., Kalska H., Korkeila J., Sainio M., Tani P. & Vataja R. (toim.). Kliininen neuropsykiatria. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.

Ammattilaisille ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

 • Nukari, J. & Sarkki, L. (2017) Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologinen yksilö- ja ryhmämuotoinen kuntoutus – kuntouttajan opas. Helsinki: Kuntoutussäätiö.
 • Korkeamäki, J. & Nukari, J. (2014). Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet. Moniammatillinen ohjaus ja tuki. Helsinki: Kuntoutussäätiö.
 • Korkeamäki, J. & Nukari, J. (2014). Tukea oppimisvaikeuksiin työkyvyn tukemiseksi jo työuran alussa, Työterveyslääkäri, 32(4), 56–58.
 • Nukari, J., Poutiainen, E., Nybo, T., Hämäläinen, P. & Kalska, H. (2012). Kuvaus aikuisten neuropsykologisen kuntoutuksen käytännöistä. Psykologia, 3, 213–219.
 • Nukari, J., Poutiainen, E., Nybo, T., Hämäläinen, P. & Kalska, H. (2012). Neuropsykologinen kuntoutus ja sen vaikuttavuus aikuisilla. Psykologi, 5, 28–29.
 • Nukari, J. (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi. Kuntoutussäätiön työselosteita 39/2010. Kuntoutussäätiö, Helsinki.
 • Haapasalo, S., Korkeamäki, J., Laurila, H., Mäkelä, M., Nukari, J., Reiterä-Paajanen, U. & Saarelainen, A.-L. (2008). Oma oppimisvalmentaja: työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!