Hankkeet

Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöissä (MIPA-hankkeen osio)

2017
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöissä (MIPA-hankkeen osio)

Project Name

Mutual help and experience based expertise in organisations

Hankkeen tila

Päättynyt

Alkamisvuosi

2017

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Vastuuhenkilö

Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö)

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Mika Ala-Kauhaluoma

Yhteistyötahot

A-klinikkasäätiö, A-kiltojen liitto, Diak, Ehyt ry, FinFami, Irti huumeista, Mielenterveyden keskusliitto, Tukikohta ry, Sininauhaliitto, Suomen mielenterveysseura

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on selvittää, mikä vertaisuuden merkitys on toipumisen tukena päihde-ja mielenterveysjärjestöjen tekemässä työssä, jolloin selvitetään vertaisten tehtäviä ja roolia järjestöissä mm. suhteessa ammatillisuuteen, vertaisten sitoutumista ja identifioitumista järjestöön sekä toimimisen motiiveja ja mahdollisesti vertaisuuteen liittyviä riskitekijöitä oman toipumisprosessin kannalta. Kokemusasiantuntijuuden osalta selvitetään, kuinka kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään kehittämisprosesseissa sekä luodaan kehittämisehdotuksia prosessin ja toimijoiden yhteistyön parantamiseksi.

Julkaisut

Julkaisut

Keywords

mutual help, experience based expertise, volunteering, organisations, participatory design

Kotisivu

https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!