Hankkeet

Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöissä (MIPA-hankkeen osio)

2017
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöissä (MIPA-hankkeen osio)

Project Name

Mutual help and experience based expertise in organisations

Alkamisvuosi

2017

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö)

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Mika Ala-Kauhaluoma

Yhteistyötahot

A-klinikkasäätiö, A-kiltojen liitto, Diak, Ehyt ry, FinFami, Irti huumeista, Mielenterveyden keskusliitto, Tukikohta ry, Sininauhaliitto, Suomen mielenterveysseura

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

STEA

Hankkeen tiivistelmä

Tavoitteena on selvittää, mikä vertaisuuden merkitys on toipumisen tukena päihde-ja mielenterveysjärjestöjen tekemässä työssä, jolloin selvitetään vertaisten tehtäviä ja roolia järjestöissä mm. suhteessa ammatillisuuteen, vertaisten sitoutumista ja identifioitumista järjestöön sekä toimimisen motiiveja ja mahdollisesti vertaisuuteen liittyviä riskitekijöitä oman toipumisprosessin kannalta. Kokemusasiantuntijuuden osalta selvitetään, kuinka kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään kehittämisprosesseissa sekä luodaan kehittämisehdotuksia prosessin ja toimijoiden yhteistyön parantamiseksi.

Hankkeen tulokset

Osahankkeessa tuotettuja julkaisuja on kerätty A-klinikkasäätiön sivuille: https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/jarjestotutkimusohjelma/kokemusasiantuntijuus/toipumisen_%20ja_kuntoutumisen_tukena

Osahankkeen tulosten yhteenveto osana koko tutkimusohjelman tulosten yhteenvetoraporttia: https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/MIPA_Tutkimuskoonti.pdf

Yhteenvetoraportin johtopäätösosiossa todetaan muun muassa, että:

  • Vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tukeen, koulutukseen ja työnohjaukseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota.
  • Vertaiset ja kokemusasiantuntijat monipuolistavat järjestöjen tuottamien palvelujen sisältöä. He voivat toimia välittäjinä asiakkaiden arjen ja palvelujen välissä.
  • Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta toivotaan usein työelämäpolkujen avaajaa. Järjestöjen oma työllistämispotentiaali on kuitenkin rajallinen, mutta ne voivat vahvistaa väyliä vertaisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta uudenlaiseen osallisuuteen kuntoutumis-, kouluttautumis- ja työllistymispoluille.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!