Hankkeet

Työterveyshuollon ja kuntoutuksen rajapinnat

2005
2006
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Työterveyshuollon ja kuntoutuksen rajapinnat

Project Name

Interfaces of occupational health and rehabilitation

Alkamisvuosi

2005

Päättymisvuosi

2006

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Puumalainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Työterveyslaitos (TTL), Valtiokonttori

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Veto-ohjelma

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää työterveyshuollon ja kuntoutuksen rajapintoihin liittyvän toiminnan ja yhteistyön eri muotoja sekä niissä ilmeneviä ongelma- ja katkoskohtia eriteltyinä työpaikan koon, toimialan ja työterveyshuollon järjestämistavan mukaan. Toisena tavoitteena oli selvittää hyvään lopputulokseen johtaneita käytäntöjä, ratkaisuja ja toimenpiteitä sekä arvioida mahdollisuuksia niiden soveltamiseen eri tyyppisillä työpaikoilla.

Hankkeen tulokset

Hankkeen lopputuloksena laadittiin työterveyshuollon ja kuntoutuksen rajapintoihin liittyvistä toiminta- ja yhteistyömuodoista hyviä käytäntöjä koskeva käsikirja. Tehtävällä selvityksellä tuotettiin siis tietoa, jota voidaan suoraan käyttää apuna laadittaessa suositusta kuntoutuksen hyvistä käytännöistä toisaalta työterveyshuollossa ja työpaikoilla, toisaalta niiden ja edellä mainittujen kuntoutusorganisaatioiden keskinäisessä yhteistyössä. Lisäksi hankkeessa työstettiin julkaisumuotoon työhön paluuta tukevat oppaat työntekijöille ja työnantajille Return-hankkeessa tuotettujen luonnosten pohjalta.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!