Hankkeet

Tuki sosiaali-ja terveysalojen järjestöjen oman toiminnan systemaattiseen arviointiin ja kehittämiseen. ARTSI-toiminta.

2016
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Tuki sosiaali-ja terveysalojen järjestöjen oman toiminnan systemaattiseen arviointiin ja kehittämiseen. ARTSI-toiminta.

Project Name

Support for Social and Health Care NGOs to Systematize and Improve Their Self-Evaluation

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Kimmo Terävä

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

STEA, SOSTE

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

STEA kohd.

Hankkeen tiivistelmä

Toiminnan päätavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valmiuksia oman toiminnan ja sen laadun systemaattiseen kehittämiseen ja samalla luoda edellytykset toiminnan tuloksia ja vaikutuksia koskevan seurantatiedon tuottamiseen STEA:n linjausten mukaisesti. Välillisesti tavoitteena on tehostaa STEA:n myöntämien avustusten käyttöä eli parantaa rahoitettavan toiminnan laatua.Toiminnan ensimmäisenä osatavoitteena on kehittää kohdejärjestöjen tarpeista lähtevät mallit ja käytännöt järjestöjen toimintaa ja sen tuloksia koskevan tiedon tuottamiseen, arvioimiseen, seurantaan ja hyödyntämiseen. Käytännössä jokaisen kohteena olevan järjestön kanssa kehitetään tiiviissä yhteistyössä konkreettiset mallit itsearvioinnin toteuttamiseen sekä tiedon keräämiseen järjestöjen toimintaa toteuttavilta tahoilta, asiakkailta/toiminnan kohderyhmiltä kumppaneilta/sidosryhmiltä sekä vapaaehtoisilta. Toisena osatavoitteena on integroida arvioiva ajattelu ja toimintatavat kiinteäksi osaksi kohdejärjestöjen toimintaa. Kolmas ja edelliseen liittyvä osatavoite on arviointikäytäntöjä ja arviointitiedon hyödyntämistä koskevan tietouden lisääminen yleisemmin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskuudessa.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/artsi/

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!