Hankkeet

Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa

2013
2014
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa

Project Name

Alkamisvuosi

2013

Päättymisvuosi

2014

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Kesko, Keslog, K-citymarket, Keskon työterveyshuolto

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

TSR, RAY-AK

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä työpaikkojen kanssa uusia tukimuotoja nuorten työkyvyn ja oppimisen tueksi sekä auttaa työterveyshuoltoa tunnistamaan nuoren oppimiseen liittyviä vaikeuksia.

Hankkeen tulokset

Alle 35-vuotiaille työntekijöille tehdyn kyselyn avoimien vastausten perusteella saatiin kattavaa tietoa nuorten näkemyksistä työelämästä:

Nuoret kaipaavat kannustavaa ja valmentavaa johtamista perinteisen auktoriteetin sijaan. Nuoret toivoivat enemmän palautetta, hyvää perehdytystä ja ennaltaehkäisevää tukea työkykyyn. Perinteisen työhön opastamisen ohessa nuoret toivoivat, että myös työyhteisöön mukaan ottamisesta pidettäisiin huolta. Nuorten työelämälähteenä mainittiin useimmiten esimies, perehdytys ja työtoverit.

Nuoret toivoivat vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä kehittämiseen ja monipuolisilla työtehtävillä koettiin olevan motivoiva vaikutus. Työsuhteen jatkuva epävarmuus koettiin työmotivaatiota alentavana, ja vakituisia työsuhteita toivottiin nuorillekin lisää.

Kyselyn perusteella kaupan ja logistiikan alalla oppimisvaikeuksia esiintyy keskimääräistä useammin. Koettuja kouluvaikeuksia raportoi 27 prosenttia kyselyyn vastanneista, kun väestötasoisessa tutkimuksessa kouluvaikeuksia raportoi 16 prosenttia. Kyselyssä havaittiin myös yhteys keskimääräistä heikomman työkyvyn ja koettujen kouluvaikeuksien välillä.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!