Hankkeet

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet

2012
2015
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet

Project Name

Present state and need for development of rehabilitation for the youth with increased risk of exclusion

Alkamisvuosi

2012

Päättymisvuosi

2015

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Mika Ala-Kauhaluoma

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Kansaneläkelaitos (Kela), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Lastensuojelun keskusliitto

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kansaneläkelaitos (Kela)

Hankkeen tiivistelmä

Valtakunnallisen tutkimushankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, joiden riski ajautua ammatillisen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle on keskimääräistä suurempi. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva tämän kohderyhmän suuruudesta, palvelutarpeista ja -prosesseista sekä elämänvaiheen kannalta olennaisista hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Tutkimus tuottaa tietoa, jonka perusteella nuorille voidaan kohdentaa työelämäosallisuutta tukevia ja kuntouttavia toimintamalleja.

Hankkeen tulokset

Tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa tarkasteltu useita yksilötason hyvinvointitekijöitä rinnakkain nuoria tukevan palvelujärjestelmän toimien kanssa.

Tutkimus tuo esille palvelujärjestelmän puutteita koulutuksesta syrjäytyneiden kohdalla sekä lastensuojelun osittaisia epäonnistumisia. Tutkimuksessa ehdotetaan ratkaisuja palvelujärjestelmän kehittämiseksi esimerkiksi yhdistämällä palvelukokonaisuuden toimintamalleja siten, että niihin käytetyillä resursseilla saadaan nykyistä useammin luotua kestäviä työmarkkinauria myös heikommassa asemassa oleville nuorille.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!