Hankkeet

SPIRAL-pelin uudet muodot

2017
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

SPIRAL-pelin uudet muodot

Project Name

New forms of The SPIRAL board game

Alkamisvuosi

2017

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Aivoliitto, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, FINLA Työterveys

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kela

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen päämääränä on parantaa kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä laajentamalla GAS-menetelmää tukevan SPIRAL-menetelmän käytettävyyttä uusille kohderyhmille. Menetelmästä kehitetään a) kielestä riippumattomampi, kuvallisesti tuettu versio aikuisille ja lapsille ja b) ruotsin ja englannin kielelle käännetyt versiot. Lisäksi pilotoidaan menetelmää ammatillisen kuntoutuksen tavoitteen asettelun tukena.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

www.kuntoutussaatio.fi/spiral

Tulokset

Julkaisut

Aro-Pulliainen P, Peltonen K & Salakka I. SPIRAL-lautapeli helpottaa kuntoutustavoitteiden asettamista kielihäiriöisten kohderyhmässä. Puheterapia 2018; (4): 16–17.Kielipolku-lehti. SPIRAL-lautapeli sopii kuntoutuksen tueksi. Turku: Aivoliitto ry:n julkaisuja. Kielipolku 2017; (4): 8.Koskinen H & Niittymäki K. SPIRAL-peli osana ammatillista kuntoutusta – Finla Työterveys mukana kehittämishankkeessa. Finlan blogi. Saatavissa: . Päivitetty: 12.11.2018, Viitattu: 7.1.2019.Peltonen K, Niittymäki K, Saarinen M, Aro-Pulliainen P & Poutiainen E (2019) SPIRAL-pelistä vauhtia kuntoutuksen tavoitteen asetteluun. Kuntoutusta kehittämässä -julkaisusarja, Kela. Pietilä P & Salakka I (2018) SPIRAL -lautapelillä asiakaslähtöisyyttä kuntoutustavoitteisiin. Kuntoutuspäivien blogi 2018, 21.5.18.Salakka I & Peltonen K (2018) SPIRAL-pelin käyttö laajenee uusiin kohderyhmiin – kuvalliset versiot ilmestyneet. Kuntoutussäätiön tutkijablogi, 8.8.18.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!