Hankkeet

Siirtymä uusimuotoiseen kuntoutukseen – implementaatiotutkimus Aslak-kuntoutuksen päättymisestä ja KIILA-kuntoutuksen aloittamisesta

2016
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Siirtymä uusimuotoiseen kuntoutukseen – implementaatiotutkimus Aslak-kuntoutuksen päättymisestä ja KIILA-kuntoutuksen aloittamisesta

Project Name

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Juvonen-Posti (Työterveyslaitos)

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

(Mikko Henriksson)

Yhteistyötahot

Työterveyslaitos (TTL)

Ohjausryhmän jäsenet

Projektiryhmä: Riitta Seppänen-Järvelä, Kirsi Vainiemi, Leena Penttinen (Kela)

Rahoittaja

Kansaneläkelaitos (Kela)

Hankkeen tiivistelmä

Työterveyslaitos ja Kuntoutussäätiö toteuttavat Kelan Muutos-hankkeen osana Siirtymä uusimuotoiseen kuntoutukseen -tutkimuksen (SIKU), joka selvittää ASLAK-kuntoutuksen päättymisen ja KIILA-kuntoutuksen aloittamisen vaikutuksia asiakkaan saamaan palveluun.Tutkimushankkeessa selvitetään 1) millaista varhaista työhön kytkeytyvää kuntoutusta järjestetään ASLAK-kuntoutuksen päätyttyä sekä 2) käynnistetyn KIILA-kuntoutuksen toimivuutta, hyötyjä ja vaikutuksia sekä jatkokehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia.

Hankkeen tulokset

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää Kelan asiakkaille suunnattujen kuntoutuspalvelujen kehittämistyössä kuin myös laajemmin kuntoutuksen uudistamistyössä.

ASLAK-kuntoutuksen päättymisen vaikutuksia koskevat tulokset osoittavat myös, miten varhaiseen ammatillisen kuntoutuksen tarpeeseen vastataan tällä hetkellä ja millaisia aivan uusia keinoja on jo otettu käyttöön. Tutkimus tuottaa lisäksi tietoa KIILA-kuntoutuksen kehittämistä ja ohjausta varten.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

http://www.kela.fi/SIKU-tutkimus

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!