Hankkeet

Selvitystyö Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämistyössä tehtävän järjestöyhteistyön edellytyksistä ja mahdollisuuksista

2012
2013
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Selvitystyö Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämistyössä tehtävän järjestöyhteistyön edellytyksistä ja mahdollisuuksista

Project Name

The preconditions and possibilities for cooperation with social and health NGOs in rehabilitation research and development activities of the Rehabilitation Foundation

Alkamisvuosi

2012

Päättymisvuosi

2013

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

RAY-AK

Hankkeen tiivistelmä

Selvitystyön tarkoituksena oli löytää uusia keinoja ja järjestökumppaneita Säätiön kun-toutuksen tutkimus- ja kehittämistyössä tehtävään järjestöyhteistyöhön. Selvityksessä tuotetun, selvityksen tulokset esittelevän raportin tarkoitus on toimia tietopohjana, josta käsin konkreettiseen Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tehdyn järjestöyhteistyön kehittämiseen on hyvä lähteä.

Hankkeen tulokset

Kuntoutusalan järjestöille suunnattuun kyselyyn vastasi 31 järjestöä. Vastausprosentti oli 34. Vastanneista järjestöistä 26 oli halukkaita lähtemään yhteistyöhön Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämistoiminnan kanssa. Kyselyssä selvisi, että kuntoutuksen tutkimustoimintaa ei ollut ollenkaan puolessa vastanneista järjestöistä, kun taas kuntoutuksen kehittämistoiminta puuttui kolmasosasta järjestöjä. Suurin osa yhteistyöhön halukkaista järjestöistä toivoi yhteistyössä toteutettavaksi erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia kuntoutuksen vaikutuksista ja uusien kuntoutusmallien ja kuntoutusvaikutusten seurantamenetelmien kehittämistä. Kuntoutuksiin liittyvien tutkimusten tekoon järjestöt kaipasivat tiedollista avustamista tutkimuksen koko elinkaaren ajaksi – tutkimusaiheen hahmottamisesta ja rajaamisesta tutkimusmenetelmien valintaan ja aina itse tutkimuksen tekemiseen.

Kuntoutuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä tehdystä järjestöyhteistyöstä saatiin kiitettävästi tietoa eri toimijoilta. Muualta löydettyjä kuntoutuksen tutkimuksen ja kehittämisen järjestöyhteistyökäytäntöjä voidaan hyödyntää Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämistoiminnan järjestöyhteistyön kehittämisessä.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!