Hankkeet

Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa

2017
2017
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa

Project Name

Alkamisvuosi

2017

Päättymisvuosi

2017

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Mika Ala-Kauhaluoma

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tiivistelmä

Selvityksen ensisijaisena tavoitteena oli tuottaa tietoa työnantajien halukkuudesta palkata osatyökykyisiä henkilöitä ja työnantajien käsityksistä, millä keinoilla osatyökykyiset voisivat tulla työnantajille nykyistä houkuttelevammaksi ryhmäksi rekrytointia ajatellen. Hankkeen tehtävänä oli esittää suosituksia siitä, millä keinoin työnantajiin, työnvälityssektorille sekä lainsäädäntöön ja politiikkaan liittyvät toimenpiteet parantaisivat osatyökykyisten työllistämistä.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!